Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 140 (2023): Nasza Przeszłość

Sylwetki, wspomnienia

Ks. Leszek Wilczyński (1957-2020). Historyk Kościoła i archiwista

DOI: https://doi.org/10.52204/np.2023.140.275-309  [Google Scholar]
Opublikowane: 27.12.2023

Abstrakt

Ks. Leszek Wilczyński (1957-2020) był historykiem Kościoła, który zajmował się dziejami archidiecezji poznańskiej w XIX i XX w. Jego liczne publikacje poświęcone były zwłaszcza Akcji Katolickiej. Prowadził działalność dydaktyczną w zakresie nauk teologicznych. Zajmował się również kwestiami archiwalnymi.

Bibliografia

  1. Poczet członków Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk 1857-2007, red. A. Pihan-Kijasowa, Poznań 2008, s. 445; Ł. Krucki, Gniezno i Poznań jako główne ośrodki wielkopolskiej myśli historyczno-kościelnej ostatniego półwiecza (1964-2014), „Kościół w Polsce. Dzieje i kultura” 14(2015), s. 183-204; J. Walkusz, Sekcja historii Kościoła w Polsce 1964-2014, Pelplin 2016, s. 281-282; Ł. Krucki, Ks. Leszek Grzegorz Wilczyński (1957-2020), „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne” 114(2020), s. 527-532; S. Walewicz, Ksiądz Leszek Wilczyński (1957-2020), „Miesięcznik Kościelny Archidiecezji Poznańskiej” 71(2020) nr 12, s. 671-674. [Google Scholar]

Downloads

Download data is not yet available.