Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 62 (1984): Nasza Przeszłość

Recenzje

Archiv für schlesische Kirchengeschichte. Bd. 40. Im Auftrage des Instituts für ostdeutsche Kirchen- und Kulturgeschichte Hrsg. von Joachim Kohler. Verlag August Lax, Hildesheim 1982

  • ks. Bolesław Kumor
DOI: https://doi.org/10.52204/np.1984.62.271-275  [Google Scholar]
Opublikowane: 30.12.1984

Bibliografia

  1. Abraham W., Powstanie organizacji Kościoła łacińskiego na Rusi. Lwów 1904. [Google Scholar]
  2. Hagiografia Polska. Słownik bio-bibliograficzny, red. R. Gustaw, 1, Poznań 1971. [Google Scholar]
  3. Historia nauki polskiej. T. 6. L. Hajdukiewicz, Dokumentacja bio- bibliograficzna. Indeks biograficzny tomu I i II. Wrocław 1974. [Google Scholar]
  4. Jacewicz W., Woś J.: Martyrologium polskiego duchowieństwa rzymsko-katolickiego pod okupacją hitlerowską w latach 1939—1945. Zesz. I—V. Warszawa 1977—1981. [Google Scholar]
  5. Kumor B., Archidiakonat Sądecki. Opracowanie materiałów źródłowych do Atlasu historycznego Kościoła w Polsce. Lublin 1964. [Google Scholar]
  6. Kumor B., Prepozytura Tarnowska. Opracowanie materiałów źródłowych do Atlasu historycznego Kościoła w Polsce. Lublin 1966. [Google Scholar]
  7. Wiśniowski E., Prepozytura wiślicka do schyłku XVIII wieku. Materiały do struktury organizacyjnej. Lublin 1976. [Google Scholar]

Downloads

Download data is not yet available.

Inne teksty tego samego autora

1 2 3 > >>