Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 78 (1992): Nasza Przeszłość

Artykuły

Kapliczki i krzyże przydrożne w Kiczorach

  • Władysław Pilarczyk
DOI: https://doi.org/10.52204/np.1992.78.293-302  [Google Scholar]
Opublikowane: 30.12.1992

Abstrakt

Artykuł opisuje historię oraz znaczenie kapliczek i krzyży przydrożnych w miejscowości Kiczory. Pierwsze wzmianki o Kiczorach pochodzą z XVII wieku. Wieś Kiczory stała się samodzielną jednostką administracyjną dopiero w 1984 roku. W przeszłości i obecnie we wsi odnajdujemy bogactwo kapliczek i krzyży przydrożnych, co odzwierciedla głęboką religijność i przywiązanie mieszkańców do Kościoła katolickiego. Podczas walk religijnych w XVII wieku na terenach Orawy, krzyże i kapliczki były symbolem oporu wobec protestantyzmu, który był promowany przez właścicieli Zamku Orawskiego. Początki tych obiektów datuje się na okres, gdy na Orawie wzrosło przywiązanie do katolicyzmu, a ludność zaczęła stawiać kamienne krzyże i kapliczki. W Kiczorach, jak również w innych miejscach, te obiekty pełniły ważną rolę w życiu religijnym i kulturalnym społeczności, będąc miejscem modlitwy, pielgrzymek i ceremonii religijnych. Pomimo upływu czasu, tradycje związane z kapliczkami i krzyżami nadal są praktykowane przez mieszkańców, zachowując swoje miejsce w duchowym krajobrazie regionu.

Bibliografia

  1. Janicka-Krzywda U., Kapliczki i krzyże przydrożne polskiego Podkarpacia, Warszawa 1991. [Google Scholar]
  2. Semkowicz W., Materiały źródłowe do dziejów osadnictwa Górnej Orawy, cz. II, Listy i Akta, Zakopane 1939. [Google Scholar]

Downloads

Download data is not yet available.