Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 91 (1999): Nasza Przeszłość

Artykuły

Forma architektoniczna i wytwórcy kapliczek przydrożnych na polskim Podkarpaciu

 • Urszula Janicka-Krzywda
DOI: https://doi.org/10.52204/np.1999.91.269-299  [Google Scholar]
Opublikowane: 30.06.1999

Abstrakt

Kapliczki i krzyże przydrożne, a zwłaszcza ich forma i zdobienia, były jednymi z pierwszych obiektów, które zwróciły uwagę zarówno amatorów, jak i zawodowych badaczy kultury ludowej. Przydrożne kaplice przybierają najróżniejsze kształty i formy, od mniej lub bardziej dokładnych imitacji istniejących kościołów i ich wyraźnych cech stylistycznych po fantazje architektoniczne oparte na przedziwnych rekombinacjach wysokich stylów i konwencji. Pod względem formy architektonicznej wszystkie kaplice przydrożne można podzielić na sześć podstawowych kategorii: kaplice, kaplice skrzyniowe, kaplice filarowe, kaplice postumentowe, kaplice latarniowe i kaplice niszowe.

Bibliografia

 1. Gloger Z. , Encyklopedia staropolska ilustrowana, Warszawa 1902. [Google Scholar]
 2. Janicka-Krzywda U. , Kapliczki i krzyże przydrożne Polskiego Podkarpacia, Warszawa 1991. [Google Scholar]
 3. Jucewicz l.A., Rysy Żmujdzi, Warszawa 1840; Tenże, Wspomnienie Żmujdzi, Wilno 1842. [Google Scholar]
 4. Langer J. , Rzeźba kamienna na Orawie, PSzL R. 35:1991. [Google Scholar]
 5. Łopatkiewicz T. , Małe formy architektury sakralnej jako przedmiot zainteresowań poznawczych, „Lud” t. 67:1983. [Google Scholar]
 6. Moszyński K. , Kultura ludowa Słowian, t. 2 cz. 2, Warszawa 1968. [Google Scholar]
 7. Reinfuss R. , Ludowa rzeźba kamienna w Polsce, Wrocław-WarszawaKraków-Gdańsk-Łódź 1989. [Google Scholar]
 8. Reinfuss R. , Wpływ rzemieślniczej produkcji dewocyjnej na ludową rzetbę w kamieniu, PSzL R. 33: 1979. [Google Scholar]
 9. Reinfuss R., Ludowe kowalstwo artystyczne w Polsce, Wrocław 1983. [Google Scholar]
 10. Römer, Ubiory włościan i krzyże na Żmujdzi, „Tygodnik Ilustrowany” R. 2:1860. [Google Scholar]
 11. Seweryn T. , Kapliczki i krzyże przydrożne w Polsce, Warszawa 1958. [Google Scholar]
 12. Teodorowicz-Czerpińska J. , Grupa kapliczek z kolumnami w powiecie jasielskim, PSzL R. 17:1963 . [Google Scholar]
 13. Udziela S. , Opis kapliczek, „Orli Lot” (dalej cyt. OL) R. 4:1923. [Google Scholar]

Downloads

Download data is not yet available.