Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 7 (1958): Nasza Przeszłość

Artykuły

Reformacja i kontrreformacja na Spiszu

 • Marian Gotkiewicz
DOI: https://doi.org/10.52204/np.1958.7.73-94  [Google Scholar]
Opublikowane: 30.06.1958

Abstrakt

--

Bibliografia

 1. Czambel S., Slovenska, reć a jej miesto v rodine slovanskych jazykov. Turć. Sv. Martine 1906. [Google Scholar]
 2. Gustawicz B., Czerwony Klasztor, [w:] Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego, t. 1, Warszawa 1880. [Google Scholar]
 3. Hradszky J., Additam enta ad Initia progressus ac praesens status Capituli Scepusiensis, Szepesváralja, 1903—1904. [Google Scholar]
 4. Hradszky J., Initia, progressus ac praesens status Capituli Scepusiensis, Szepesváralja 1901—1902. [Google Scholar]
 5. Kavulják A., Hrad Orava. Dejiny hradu a kraja so zreteľom na sociálne položenie ľudu oravského, Turč. Sv. Martin, 1927. [Google Scholar]
 6. Modelski T.E., Spory o południowe granice diecezji krakowskiej od strony Spisza, Zakopane 1928. [Google Scholar]
 7. Orłowicz M., Przewodnik po Spiszu, Orawie, Liptowie i Czadeckim, Lwów – Warszawa 1921. [Google Scholar]
 8. Pieńkowska H., Staich T., Drogami Skalnej Ziemi, Kraków 1956. [Google Scholar]
 9. Pietrusiński L., Podróże przejazdki i przechadzki po Europie, t. 1-4, Warszawa 1845. [Google Scholar]
 10. Semkowicz W., Materiały do dziejów osadnictwa Górnej Orawy, t. 1, Zakopane 1932, t. 2, Zakopane-Warszawa 1939. [Google Scholar]
 11. Sepešházi K, Merkwürdigkeiten des Königreiches Ungern, t. 1 i 2, Kaschau 1825. [Google Scholar]
 12. Staszic S., O ziemiorodztwie Karpatów i innych gór i równin Polski, Warszawa 1815. [Google Scholar]
 13. Szczotka S., Z dawnych ksiąg metrykalnych parafii żywieckiej (1666—1776), Warszawa 1937. [Google Scholar]
 14. Weber S., Geschichte der Stadt Bela, Igló 1892. [Google Scholar]
 15. Wiktor J., Pieniny i Ziemia Sądecka, Kraków 1956. [Google Scholar]
 16. Załęski S., Czerwony Klasztor w Pieninach, Kraków 1880. [Google Scholar]

Downloads

Download data is not yet available.