Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 7 (1958): Nasza Przeszłość

Artykuły

Obraz Matki Boskiej w kościele franciszkanów w Przemyślu

 • Adam Bochniak
DOI: https://doi.org/10.52204/np.1958.7.95-107  [Google Scholar]
Opublikowane: 30.06.1958

Abstrakt

--

Bibliografia

 1. Bochniak A., Ze studiów nad rzeźbą lwowską w epoce rokoka, Kraków 1931. [Google Scholar]
 2. Cibulka J., Korunova Assumpta na pulmesici. Prispevek k ćeske ikonografii XIV-XVI stoleti, Praha 1929. [Google Scholar]
 3. Geisberg M., Die Anfänge des Kupferstichs, Leipzig, 1923. [Google Scholar]
 4. Katalog zabytków sztuki w Polsce, t. 1. Województwo krakowskie, red. J. Szabłowski, Warszawa 1953. [Google Scholar]
 5. Kopera F., Dzieje malarstwa w Polsce, Kraków 1925. [Google Scholar]
 6. Kopera F., Spis druków epoki jagiellońskiej w zbiorze Emeryka hrabiego Hutten-Czapskiego w Krakowie, Kraków 1900. [Google Scholar]
 7. Künstle K., Ikonographie der Christlichen Kunst, t. 1, Freiburg im Breisgau 1928. [Google Scholar]
 8. Lutzet J., Perdrizet P., Speculum humanae salvationis, Leipzig 1907. [Google Scholar]
 9. Male E., L’art religieux de la fin du moyen - age en France, Paris 1922. [Google Scholar]
 10. Mańkowski T., Lwowski cech malarzy w XVI i XVII wieku, Lwów 1936. [Google Scholar]

Downloads

Download data is not yet available.