Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 19 (1964): Nasza Przeszłość

Miscellanea

Benedyktynki od Nieustającej Adoracji (sakramentki) w Warszawie (1687-1960)

  • Władysław Szołdrski
DOI: https://doi.org/10.52204/np.1964.19.125-148  [Google Scholar]
Opublikowane: 30.06.1964

Abstrakt

Celem artykułu jest przedstawienie zawartości inwentarza zasobów archiwalnych klasztoru sakramentek w Warszawie sporządzonego w 1936 roku. Omówiono 6 następujących dokumentów:  1. Wykaz zakonnic zmarłych od początku istnienia klasztoru (1687-1960), 2. Wykaz przełożonych, 3. Wykaz pism, wydanych przez królów lub przez osoby z rodziną królewską związane na rzecz klasztoru, a także odnoszących się do jego fundacji, 4.  Wiadomości zaczerpnięte z kronik i sakramentek lwowskich, 5. Listy m. Mechtyldy, 6. Wykaz pism dotyczących pobytu księżniczki Ludwiki Conde de Bourbon klasztorze warszawskim.

 

Downloads

Download data is not yet available.

Inne teksty tego samego autora