Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 36 (1971): Nasza Przeszłość

Miscellanea

Ćwierćwiecze "Naszej Przeszłości"

  • Karol Górski
DOI: https://doi.org/10.52204/np.1971.36.85-90  [Google Scholar]
Opublikowane: 30.12.1971

Abstrakt

Celem tekstu jest ukazanie dorobku czasopisma „Nasza Przeszłość” w minionym dwudziestopięcioleciu (1946-1971). Podkreślono w nim, że na łamach „Naszej Przeszłości” opublikowano prace różnego typu i dotyczące różnych okresów dziejowych.  Od czasu do czasu wychodziły tomy specjalne; prymasowski (VIII), poświęcony zgromadzeniom założonym przez św. Wincentego a Paulo (XI—XII), dziejom pijarów (XV), rocznicy przybycia do Polski jezuitów (XX), pismom Brata Alberta (XXI), Ziemiom Zachodnim (XXII), archidiecezji gnieźnieńskiej (XXIV), Edmundowi Bojanowskiemu (XXVI), O. Honoratowi kapucynowi (XXVIII), ks. biskupowi Józefowi Sebastianowi Pelczarowi (XXIX), archidiecezji poznańskiej (XXX), paulinom (XXXI), oratorianom (XXXII), diecezji chełmińskiej (XXXIV) i archidiecezji warszawskiej (XXXV).

Downloads

Download data is not yet available.