Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 28 (2021)

Artykuły

Konsekwencje zabójstwa dokonanego przez duchownego w świetle ksiąg pokutnych

 • Marek Story
DOI: https://doi.org/10.52097/rs.2021.577-588  [Google Scholar]
Opublikowane: 31.12.2021

Abstrakt

Życie człowieka od momentu poczęcia, aż do naturalnej śmierci jest najwyższą z wartości, którą od wieków w Kościele poddaje się prawnej ochronie i obronie.
Księgi pokutne, które powstały w epoce późnej starożytności chrześcijańskiej i wczesnego średniowiecza miały pomóc spowiednikom, ale także i wiernym traktować bardzo poważnie sakrament pokuty i pojednania, aby w czasie jego sprawowania nie dochodziło do żadnych nadużyć.
Penitencjały zobowiązywały spowiedników, aby w czasie spowiedzi czuwali także i bronili ludzkiego życia. Celem artykułu jest ukazanie w świetle ksiąg pokutnych, jakie konsekwencje ponosili biskupi, prezbiterzy lub diakoni, jeśli dokonali zabójstwa, niezależnie od tego, czy było to w sposób umyślny, czy też nieumyślny.
Duchowni, który dopuścili się zabójstwa, nie tylko musieli czynić długoletni post o chlebie i wodzie czy też przebywać na wygnaniu, nie mogli także wykonywać władzy święceń. Według ksiąg pokutnych zabójstwo dokonane przez duchownego było jednym z grzechów głównych, które wymagało zadośćuczynienia zgodnego z prawem.

Bibliografia

 1. Źródła [Google Scholar]
 2. Codex Iuris Canonici. Pii X Pontificis Maximi iussu digestus Benedicti Papae XV auctoritate promulgates, Typis Polyglottis Vaticanis, Romae 1951. [Google Scholar]
 3. Księgi pokutne (Synody i kolekcje praw, t. V), red. Baron A., Pietras H., Kraków 2011, („Źródła Myśli Teologicznej”, vol. 58). [Google Scholar]
 4. Literatura [Google Scholar]
 5. Kieling M., Zasady ogólne dotyczące praktyk pokutnych na podstawie Libri Poenitentiales, „Vox Patrum”, 37 (2017), t. 67, s. 225-240. [Google Scholar]
 6. Kumor B., Historia Kościoła, cz. 2, Lublin 1973. [Google Scholar]
 7. Kwiatkowski D., Rzeczywistość grzechu i praktyki pokutne w Paenitentiale Vigilanum (Albeldense), „Liturgia Sacra”, 18 (2012), nr 1, s. 113-126. [Google Scholar]
 8. Nawracała T., Kwestia wiary w jednego Boga w perspektywie ksiąg pokutnych i przygotowania do spowiedzi furtkowej, w: Współczesne oblicza wiary, red. T. Nawracała, Poznań 2016, s. 81-94. [Google Scholar]
 9. Pankiewicz R., Ochrona życia w prawie kanonicznym i polskim, „Kościół i Prawo”, 9 (22) 2020, nr 1, 27-47. [Google Scholar]
 10. Subera I., Historia źródeł i nauki prawa kanonicznego, Warszawa 1977. [Google Scholar]
 11. Szafrański W., Święcenia w prawie kanonicznym, „Prawo Kanoniczne”, 3-4 (1960), s. 63-144. [Google Scholar]
 12. Sztafrowski E., Podręcznik prawa kanonicznego, t. 1, Warszawa 1985. [Google Scholar]