Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 25 Nr 2 (2017)

Teologia dogmatyczna i pastoralna

Troska o więźniów w nauczaniu papieża Franciszka

DOI: https://doi.org/10.34839/wpt.2017.25.2.33-44  [Google Scholar]
Opublikowane: 14.01.2019

Abstrakt

The article gets itself into the preaching of the Pope Francis, thanks to which we are experiencing the Jubily of Mercy. While preparing the Holly Year, as well as during its duration, prisoners are taking a special position in it. The concern of those who experience the restriction of their freedom is characterized by, since the very beginning, the Pope Francis’s pontificate. The analysis of the Pope Francis’s preaching directed to those imprisoned in the prisons makes it possible to isolate the main topics: the rule of christcentrism, emphesizing the dignity of every human being and the call for social re-integration. It is worth having a close look in order to experience the Jubilee of Mercy in a more fructuous way.

Bibliografia

Borda, M. (2012). Biblijna koncepcja powołania w katechezie ponadgimnazjalnej i jej recepcja przez uczniów. Kraków: Firma Poligraficzno-Wydawnicza „Wiktor”.

Franciszek. (2013a). Komu przeszkadza solidarność. Przemówienie podczas spotkania z ubogimi i więźniami w katedrze w Cagliari. „L’Osservatore Romano” (wyd. polskie), (nr 11), s. 25–26.

Franciszek. (2013b). Adhortacja apostolska Evangelii gaudium o głoszeniu Ewangelii we współczesnym świecie. Kraków: Wydawnictwo M.

Franciszek. (2013c). Musimy sobie nawzajem pomagać. Msza św. Wieczerzy Pańskiej w zakładzie karnym dla nieletnich w Casal del Marmo, „L’Osservatore Romano” (wyd. polskie), (nr 5), s. 37.

Franciszek. (2014a). Wszyscy popełniamy błędy w życiu. Wizyta w zakładzie karnym w Iserni, „L’Osservatore Romano” (wyd. polskie), (nr 7), s. 40–41.

Franciszek. (2014b). Dożywocie to ukryta kara śmierci. Przemówienie do delegacji Międzynarodowego Stowarzyszenia Prawa Karnego, „L’Osservatore Romano” (wyd. polskie), (nr 11), s. 37–41.

Franciszek. (2014c). Potrzebna jest rzeczywista reintegracja skazanego. Wizyta w zakładzie karnym w Castrovillari, „L’Osservatore Romano” (wyd. polskie), (nr 7), s. 43–44.

Franciszek. (2015a). Spotkanie z miłosierdziem. List Papieża Franciszka dotyczący odpustu z okazji Nadzwyczajnego Jubileuszu Miłosierdzia. „L’Osservatore Romano” (wyd. polskie), (nr 9), s. 4–5.

Franciszek. (2015b). Bulla Misericordiae vultus o Nadzwyczajnym Jubileuszu Miłosierdzia. Kraków: Wydawnictwo M.

Franciszek. (2015c). Jezus umiłował nas aż do końca. Homilia podczas Mszy św. Wieczerzy Pańskiej. „L’Osservatore Romano” (wyd. polskie), (nr 5), s. 24.

Franciszek. (2015d). Zamknięcie nie jest wykluczeniem. Wizyta w zakładzie karnym w Palmasoli, „L’Osservatore Romano” (wyd. polskie), (nr 9), s. 22–24.

Franciszek. (2016a). To, co Bogu najmilsze. Audiencja generalna 9 grudnia 2015 r., „L’Osservatore Romano” (wyd. polskie), (nr 1), s. 44–45.

Franciszek. (2016b). Ci, którzy mają klucze. Homilia podczas Mszy św. w schronisku Caritasu w Rzymie, „L’Osservatore Romano” (wyd. polskie), (nr 1), s. 25–26.

Franciszek. (2016c). Wybaczcie społeczeństwu, które nie potrafiło wam pomóc. Przemówienie podczas spotkania z więźniami w zakładzie karnym w Ciudad Juárez, „L’Osservatore Romano” (wyd. polskie), (nr 3–4), s. 31–32.

Franciszek. (2016d). Przezwycięż obojętność i zyskaj pokój. Orędzie Papieża Franciszka na Światowy Dzień Pokoju 2016 r., „L’Osservatore Romano” (wyd. polskie), (nr 1), s. 4–10.

Franciszek. (2016e). Bóg jest większy niż nasze serce. Homilia podczas Mszy św. z okazji Jubileuszu Więźniów, „L’Osservatore Romano” (wyd. polskie), (nr 12), s. 19–20.

Kongregacja ds. Duchowieństwa. (1998) Dyrektorium ogólne o katechizacji. Poznań: Wydawnictwo Pallottinum.

Mastalski, J. (2002). Zasady edukacyjne w katechezie. Kraków: Wydawnictwo Naukowe PAT.

Romaniuk, K., Jankowski, A. (1999). Komentarz praktyczny do Nowego Testamentu. t. 1. Poznań-Kraków: Wydawnictwo Pallottinum.

Downloads

Download data is not yet available.