Średniowieczny glosariusz symboli biblijnych Allegoriae in universam Sacram Scripturam Pseudo-Garniera z Langres


Abstrakt

Artykuł prezentuje życie i twórczość Garniera z Langres, wykazuje specyfikę Allegoriae in universam Sacram Scripturam oraz problemy związane z atrybucją dzieła i tradycją przekazu rękopiśmiennego. Wskazuje na nieadekwatność wydania w Patrologia Latina i potrzebę edycji krytycznej.


Słowa kluczowe

Biblia; interpretacja średniowieczna; Garnier z Langres; alegoria; hermeneutyka biblijna

Anonymous, Allegories in All Holy Scripture, transl. P. Throop, Charlotte, Vermont 2009. [Google Scholar]

Bardski K., Patrystyczna egzegeza alegoryczna – użycie czy nadużycie tekstu biblijnego?, „Vox Patrum” 23, 44/45 (2003), pp. 49–64. [Google Scholar]

Bardski K., Symboliczno-alegoryczna interpretacja Biblii, Krakow 2016. [Google Scholar]

Colvenerius G., Hrabani Mauri opera quae reperi potuerunt omnia in sex tomos distincta, Köln 1626, vol. 5. [Google Scholar]

Didier J.-C., Garnier de Rochefort. Sa vie et son oeuvre. État des questions, „Collectanea ordinis cisterciensium reformatorum” 17 (1955), s. 145-158. [Google Scholar]

Eucherius of Lyon, Formulae spiritalis intelligentiae, [in:] Corpus Scriptorum Ecclesiasticorum Latinorum 31/1, pp. 3–62. [Google Scholar]

Garnier of Langres (Pseudo), Allegoriae in universam Sacram Scripturam, [in:] Patrologia Latina 112, pp. 849–1088. [Google Scholar]

Garnier of Langres (Pseudo), Sermones de tempore et de sanctis, [in:] Patrologia Latina 205, pp. 159–828. [Google Scholar]

Garnier of Langres (Pseudo), Tractatus contra amaurianos, [in:] Corpus Christianorum Continuatio Medioevalis 232, P. Lucentini (ed.), Turnhout 2010. [Google Scholar]

Mauro R. (pseudo), Allegorie sulla Scrittura, transl. P.G. di Domenico, Citta’ del Vaticano 2002. [Google Scholar]

Meliton of Sadres (Pseudo), Clavis, [in:] J.-P. Laurant, Symbolisme et Ecriture, Le cardinal Pitra et la „Clef” de Meliton de Sardes, Paris 1988. [Google Scholar]

Skibiński T., L’interpretazione della Scrittura in Eucherio di Lione, Roma 1995. [Google Scholar]

Wilmart A., Les allégories sur l’Écriture attribuées à Hraban Maur, „Revue bénédictine” 32 (1920) , pp. 47–56. [Google Scholar]

Opublikowane
2019-12-23


Dział
Teologia biblijna i biblistyka

Udostępnij

Bardski, K. (2019). Średniowieczny glosariusz symboli biblijnych Allegoriae in universam Sacram Scripturam Pseudo-Garniera z Langres. Wrocławski Przegląd Teologiczny, 27(2), 33-42. https://doi.org/10.34839/wpt.2019.27.2.33-42

Krzysztof Bardski  kbardski@yahoo.com
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Wydział Teologiczny  Polska
https://orcid.org/0000-0002-8340-3993

Krzysztof Bardski (ks. prof. dr hab.) – prezbiter Archidiecezji Warszawskiej, wykładowca na UKSW i PWTW, doktor nauk biblijnych Papieskiego Instytutu Biblijnego w Rzymie, Kierownik Katedry Hermeneutyki i Teologii Biblijnej na Wydziale Teologicznym UKSW, ekspert Narodowego Centrum Nauki, tłumacz i redaktor Biblii Ekumenicznej i Biblii Edycji św. Pawła, autor książek o tematyce biblijnej i patrystycznej oraz kilkudziesięciu artykułów naukowych i popularnych. Specjalizuje się w zakresie hermeneutyki i filologii biblijnej oraz historii interpretacji i oddziaływania Biblii w chrześcijaństwie i judaizmie.