Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 27 Nr 2 (2019)

Teologia biblijna i biblistyka

Średniowieczny glosariusz symboli biblijnych Allegoriae in universam Sacram Scripturam Pseudo-Garniera z Langres

DOI: https://doi.org/10.34839/wpt.2019.27.2.33-42  [Google Scholar]
Opublikowane: 23.12.2019

Abstrakt

Artykuł prezentuje życie i twórczość Garniera z Langres, wykazuje specyfikę Allegoriae in universam Sacram Scripturam oraz problemy związane z atrybucją dzieła i tradycją przekazu rękopiśmiennego. Wskazuje na nieadekwatność wydania w Patrologia Latina i potrzebę edycji krytycznej.

Bibliografia

Anonymous, Allegories in All Holy Scripture, transl. P. Throop, Charlotte, Vermont 2009.

Bardski K., Patrystyczna egzegeza alegoryczna – użycie czy nadużycie tekstu biblijnego?, „Vox Patrum” 23, 44/45 (2003), pp. 49–64.

Bardski K., Symboliczno-alegoryczna interpretacja Biblii, Krakow 2016.

Colvenerius G., Hrabani Mauri opera quae reperi potuerunt omnia in sex tomos distincta, Köln 1626, vol. 5.

Didier J.-C., Garnier de Rochefort. Sa vie et son oeuvre. État des questions, „Collectanea ordinis cisterciensium reformatorum” 17 (1955), s. 145-158.

Eucherius of Lyon, Formulae spiritalis intelligentiae, [in:] Corpus Scriptorum Ecclesiasticorum Latinorum 31/1, pp. 3–62.

Garnier of Langres (Pseudo), Allegoriae in universam Sacram Scripturam, [in:] Patrologia Latina 112, pp. 849–1088.

Garnier of Langres (Pseudo), Sermones de tempore et de sanctis, [in:] Patrologia Latina 205, pp. 159–828.

Garnier of Langres (Pseudo), Tractatus contra amaurianos, [in:] Corpus Christianorum Continuatio Medioevalis 232, P. Lucentini (ed.), Turnhout 2010.

Mauro R. (pseudo), Allegorie sulla Scrittura, transl. P.G. di Domenico, Citta’ del Vaticano 2002.

Meliton of Sadres (Pseudo), Clavis, [in:] J.-P. Laurant, Symbolisme et Ecriture, Le cardinal Pitra et la „Clef” de Meliton de Sardes, Paris 1988.

Skibiński T., L’interpretazione della Scrittura in Eucherio di Lione, Roma 1995.

Wilmart A., Les allégories sur l’Écriture attribuées à Hraban Maur, „Revue bénédictine” 32 (1920) , pp. 47–56.

Downloads

Download data is not yet available.