Wstęp hermeneutyczny do Allegoriae in universam Sacram Scripturam Pseudo-Garniera z Langres. Edycja krytyczna oraz polski i angielski przekład


Abstrakt

Artykuł zawiera edycję krytyczną wraz z polskim i angielskim tłumaczeniem wstępu hermeneutycznego do średniowiecznego glosariusza symboli biblijnych Allegoriae in universam Sacram Scripturam Pseudo-Garniera z Langres. Edycja i tłumaczenia zostały poprzedzone omówieniem założeń symboliczno-alegorycznej interpretacji Biblii, jakie wyłaniają się z publikowanego tekstu.


Słowa kluczowe

Biblia; interpretacja średniowieczna; Garnier z Langres; alegoria; hermeneutyka biblijna

Adam Scotus, De tripartito tabernaculo, [in:] Patrologia Latina 198, pp. 689–792. [Google Scholar]

Alain of Lille, Distinctiones dictionum theologicalium, [in:] Patrologia Latina 210, pp. 685–1012. [Google Scholar]

Alain of Lille, Sermones, [in:] Patrologia Latina 210, pp. 197–228. [Google Scholar]

Bardski K., Patrystyczna egzegeza alegoryczna – użycie czy nadużycie tekstu biblijnego?, “Vox Patrum” 23 (2003), 44–45, pp. 49–64. [Google Scholar]

Bardski K., Symboliczno-alegoryczna interpretacja Biblii, Krakow 2016. [Google Scholar]

Garnier of Langres (Pseudo), Allegoriae in universam Sacram Scripturam, [in:] Patrologia Latina 112, pp. 849–1088. Reprint [of:] G. Colvenerius, Hrabani Mauri opera quae reperi potuerunt omnia in sex tomos distincta, Köln 1626, vol. 5, pp. 749–823; Italian translation: Rabano Mauro (pseudo), Allegorie sulla Scrittura, transl. by P.G. di Domenico, Citta’ del Vaticano 2002; English translation: Anonymous, Allegories in All Holy Scripture, transl. by P. Throop, Charlotte, Vermont 2009. [Google Scholar]

Gregory the Great, Homiliae in Ezechielem, [in:] Patrologia Latina 76, pp. 785–939. [Google Scholar]

Gregory the Great, Moralia in Job, [in:] Patrologia Latina 75–76. [Google Scholar]

Hieronymus, Commentaria in Zachariam, prologue, [in:] Patrologia Latina 25, pp. 1415–1542. [Google Scholar]

Honorius of Autun, Expositio in Cantica Canticorum, [in:] Patrologia Latina 172, pp. 347–496. [Google Scholar]

Opublikowane
2020-06-29


Dział
Biblistyka

Udostępnij

Bardski, K. (2020). Wstęp hermeneutyczny do Allegoriae in universam Sacram Scripturam Pseudo-Garniera z Langres. Edycja krytyczna oraz polski i angielski przekład. Wrocławski Przegląd Teologiczny, 28(1), 23-44. https://doi.org/10.34839/wpt.2020.28.1.23-44

Krzysztof Bardski  kbardski@yahoo.com
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wydział Teologiczny, Polska  Polska
https://orcid.org/0000-0002-8340-3993

Krzysztof Bardski (rev. prof. dr. hab.) – presbyter of the Archdiocese of Warsaw, lecturer at UKSW and PWTW, doctor of biblical sciences at the Pontifical Biblical Institute in Rome, Head of the Department of Hermeneutics and Biblical Theology at the Faculty of Theology at UKSW, expert of the National Centre of Science, translator and editor of the Ecumenical Bible and the Bible of the Edition of St John. He is the author of books on biblical and patristic subjects and several dozen scientific and popular articles. He specializes in hermeneutics and biblical philology as well as the history of Bible interpretation and influence in Christianity and Judaism.