Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 28 Nr 1 (2020)

Biblistyka

Wstęp hermeneutyczny do Allegoriae in universam Sacram Scripturam Pseudo-Garniera z Langres. Edycja krytyczna oraz polski i angielski przekład

DOI: https://doi.org/10.34839/wpt.2020.28.1.23-44  [Google Scholar]
Opublikowane: 29.06.2020

Abstrakt

Artykuł zawiera edycję krytyczną wraz z polskim i angielskim tłumaczeniem wstępu hermeneutycznego do średniowiecznego glosariusza symboli biblijnych Allegoriae in universam Sacram Scripturam Pseudo-Garniera z Langres. Edycja i tłumaczenia zostały poprzedzone omówieniem założeń symboliczno-alegorycznej interpretacji Biblii, jakie wyłaniają się z publikowanego tekstu.

Bibliografia

Adam Scotus, De tripartito tabernaculo, [in:] Patrologia Latina 198, pp. 689–792.

Alain of Lille, Distinctiones dictionum theologicalium, [in:] Patrologia Latina 210, pp. 685–1012.

Alain of Lille, Sermones, [in:] Patrologia Latina 210, pp. 197–228.

Bardski K., Patrystyczna egzegeza alegoryczna – użycie czy nadużycie tekstu biblijnego?, “Vox Patrum” 23 (2003), 44–45, pp. 49–64.

Bardski K., Symboliczno-alegoryczna interpretacja Biblii, Krakow 2016.

Garnier of Langres (Pseudo), Allegoriae in universam Sacram Scripturam, [in:] Patrologia Latina 112, pp. 849–1088. Reprint [of:] G. Colvenerius, Hrabani Mauri opera quae reperi potuerunt omnia in sex tomos distincta, Köln 1626, vol. 5, pp. 749–823; Italian translation: Rabano Mauro (pseudo), Allegorie sulla Scrittura, transl. by P.G. di Domenico, Citta’ del Vaticano 2002; English translation: Anonymous, Allegories in All Holy Scripture, transl. by P. Throop, Charlotte, Vermont 2009.

Gregory the Great, Homiliae in Ezechielem, [in:] Patrologia Latina 76, pp. 785–939.

Gregory the Great, Moralia in Job, [in:] Patrologia Latina 75–76.

Hieronymus, Commentaria in Zachariam, prologue, [in:] Patrologia Latina 25, pp. 1415–1542.

Honorius of Autun, Expositio in Cantica Canticorum, [in:] Patrologia Latina 172, pp. 347–496.

Downloads

Download data is not yet available.