Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 26 Nr 2 (2018)

Teologia biblijna i biblistyka

W cieniu jabłoni i rozpadlinach skały. Semiotyczna lektura Pnp 2, 3 i 2, 14

DOI: https://doi.org/10.34839/wpt.2018.26.2.25-40  [Google Scholar]
Opublikowane: 29.05.2019

Abstrakt

Artykuł stanowi analizę dwóch jednostek Pieśni nad Pieśniami 2,3 i 2,14, które ukazują znaczenie świadomego wyboru Oblubieńca i Oblubienicy w kształtowaniu relacji miłości. Obecne w nich motywy: cienia jabłoni i głosu ukochanej przywołane zostały również w ostatniej części księgi (8,5 i 8,13), dzięki czemu poznajemy przemianę, dojrzewanie oblubieńców, niejako nowe narodzenie, przeżywaną pełnię życia oraz promieniowanie miłością wśród innych. W celu wydobycia głębi przeżyć i przemian bohaterów oraz ukazania przyczyn zachodzących zdarzeń wykorzystano metodę strukturalno-semiotyczną, wskazaną w dokumencie Interpretacja Biblii w Kościele Papieskiej Komisji Biblijnej.

Bibliografia

 1. Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu (Biblia Tysiąclecia), opr. zespół biblistów polskich z inicjatywy benedyktynów tynieckich, Poznań 52000. [Google Scholar]
 2. Pismo Święte. Stary Testament, t. 2, red. M. PETER, Poznań 2000. [Google Scholar]
 3. Hebrajsko-polski Stary Testament. Pisma. Przekład interlinearny z kodami gramatycznymi, transliteracją i indeksem słów hebrajskich, red. A. KUŚMIREK, PSB 32, Warszawa 2009. [Google Scholar]
 4. Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu, Księga Pieśni nad Pieśniami. Wstęp – Przekład z oryginału – Komentarz – Ekskursy, opr. H. LANGKAMMER, Poznań 2016. [Google Scholar]
 5. BARBIERO G., Song of Songs, Supplements to Vetus Testamentum, vol. 144, Leiden–Boston 2011. [Google Scholar]
 6. BARDSKI K., Lektyka Salomona, Warszawa 2011. [Google Scholar]
 7. BARDSKI K., Pokój i napój miłości, Warszawa 2004. [Google Scholar]
 8. BERGANT D., COTTER D.W., WALSH J.T, FRANKE Ch., Song of Songs, Collegeville–Minnesota 2001. [Google Scholar]
 9. ELLIOT M.T., Pieśń nad Pieśniami, [w:] Międzynarodowy komentarz do Pisma Świętego, red. W.R. FARMER, tłum. K. SZWYKOWSKA, Warszawa 2000, s. 799-812. [Google Scholar]
 10. EXUM J. Ch., Song of Songs. A Commentary, Louisville–Kentucky 2005. [Google Scholar]
 11. FRANKOWSKI J., Apendyks: Sens Pieśni nad Pieśniami – próba uściśleń, [w:] Wprowadzenie w myśl i wezwanie ksiąg biblijnych. Pieśni Izraela, t. 7, red. J. FRANKOWSKI, Warszawa 1988, s. 171-174. [Google Scholar]
 12. GREIMAS A.J., Elementy gramatyki narracyjnej, tłum. Z. KRUSZYŃSKI, [w:] Pamiętnik Literacki 75 (1984), z. 4, s. 177-198. [Google Scholar]
 13. HESS R. S., Song of Songs, Grand Rapids 2005. [Google Scholar]
 14. JENSON R. W., Song of Songs, Louisville–Kentucky 2005. [Google Scholar]
 15. KEEL O., Pieśń na Pieśniami. Biblijna pieśń o miłości, tłum. B. MROZEWICZ, Poznań 1997. [Google Scholar]
 16. KINGSMILL E., The Song of Songs and the Eros of God. A Study in Biblical Intextuality, Oxford–New York 2009. [Google Scholar]
 17. KRĘCIDŁO J., „Miłość – płomień Jahwe” (Pnp 8,5-7): potęga miłości jako klucz interpretacyjny do Pieśni nad pieśniami, 78 (2008) nr 4, s. 39-62. [Google Scholar]
 18. LONGMAN III T., Song of Songs, NICOT, Grand Rapids 2001. [Google Scholar]
 19. LURKER M., Słownik obrazów i symboli biblijnych, tłum. K. ROMANIUK, Poznań 1989. [Google Scholar]
 20. Międzynarodowy komentarz do Pisma Świętego, red. W.R. FARMER, Warszawa 2000. [Google Scholar]
 21. MUNRO J.M., Spikenard and Saffron. A Study in the Poetic Language of the Song of Songs, Sheffield 1995. [Google Scholar]
 22. MURPHY R.E., Pieśń nad pieśniami, [w:] Katolicki Komentarz Biblijny, red. R.E. BROWN, J.A. FITZMYER, R.E. MURPHY, Warszawa 2001, s. 547-552. [Google Scholar]
 23. ORYGENES, Komentarz do „Pieśni nad Pieśniami”, tłum. S. KALINKOWSKI, Kraków 1994. [Google Scholar]
 24. Papieska Komisja Biblijna, Interpretacja Biblii w Kościele. Dokument Papieskiej Komisji Biblijnej z komentarzem biblistów polskich, tłum. i red. R. RUBINKIEWICZ, RSB 4, Warszawa 1999. [Google Scholar]
 25. PIOTRKOWSKA-DAŃKOWSKA M., Winnice Engaddi. Biblijna droga do spotkania z Oblubieńcem, Płock 2016. [Google Scholar]
 26. PIOTRKOWSKA-DAŃKOWSKA M., „O jak piękna jesteś, jakże wdzięczna, umiłowana, pełna rozkoszy” (Pnp7,7). Od estetyki do ontologii. Symbolika Pnp 7,1-6 [w:] Symbolika ciała w Starym Testamencie, red. A. KUŚMIREK, Warszawa 2016, s. 271-291. [Google Scholar]
 27. PIOTRKOWSKA-DAŃKOWSKA M., SZETELA M., Funkcja wybranych motywów w Pieśni nad pieśniami, [w:] Wizualizacja informacji w humanistyce, red. M. KOWALSKA, V. OSIŃSKA, Toruń 2017, s. 37-60. [Google Scholar]
 28. PIOTRKOWSKA-DAŃKOWSKA M., SZETELA M., The Vizualization of the Dynamics of the Relationship Between the Bridegrooms in the “Song of Songs”, [w:] Information Visualization Techniques in the Social Sciences and Humanities, red. V. OSIŃSKA, G. OSIŃSKI, Hershey (Pensylwania) 2018, s. 68-85. [Google Scholar]
 29. POPE M.H., Song of Songs. A New Translation with Introduction and Commentary. Anchor Bible, Garden City – New York 1977. [Google Scholar]
 30. RAVASI G., Pieśni nad pieśniami, tłum. K. STOPA, Kraków 2005. [Google Scholar]
 31. RIENECKER F., MAIER G., Leksykon biblijny, red. W. Chrostowski, Warszawa 2008. [Google Scholar]
 32. RYKEN L., WILHOIT J. C., LONGMAN III T., Słownik symboliki biblijnej, tłum. Z. KOŚCIUK, Warszawa 1998. [Google Scholar]
 33. WALTON J. W., MATTHEWS W. H.,. CHAVALAS M. V, Komentarz historyczno-kulturowy do Biblii Hebrajskiej, red. K. BARDSKI, W. CHROSTOWSKI, Warszawa 2000. [Google Scholar]
 34. WARZECHA J., Miłość potężna jak śmierć, [w:] Wprowadzenie w myśl i wezwanie ksiąg biblijnych. Pieśni Izraela, t. 7, red. J. FRANKOWSKI, Warszawa 1988, s. 153-175. [Google Scholar]
 35. ZAWADZKI R., Antropologia, [w:] Teologia Starego Testamentu, Księgi mądrościowe, t. 2, red. M. ROSIK, Wrocław 2011, s. 93-134. [Google Scholar]

Downloads

Download data is not yet available.