Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 25 Nr 1 (2017)

Historia Kościoła

Soborowe czyny żeńskich wspólnot zakonnych na przykładzie Zgromadzenia Córek Maryi Niepokalanej jedną z form przygotowań do milenium chrztu Polski w latach 1959-1966

DOI: https://doi.org/10.34839/wpt.2017.25.1.61-74  [Google Scholar]
Opublikowane: 17.10.2019

Abstrakt

In the years 1962–1965, the Second Vatican Council deliberated in Rome, convened by Pope John XXIII in order to modernize and renovate the Catholic Church. Polish communist government wanted to use the Council for its own use. Church in Poland, especially monastic orders, undertook many joint initiatives aimed to provide spiritual assistance of proceedings of Council’s fathers. In Poland, the council action was linked to the Great Novena programme before the millennial anniversary of the baptism of Poland celebrated throughout 1966. The Primate noticed the coincidence of the work and aims of the Council with the work and aims of the Great Novena. The objective of the Council was to renew the spirit in the Church accordingly to the needs of contemporary people, meanwhile the goal of the Great Novena was to renew and to reborn morally the nation on the verge of the second millennium of Christianity. The final outcome of the works was brave and enthusiastic undertaking of conciliar rebirth by the orders, as preparation for the celebration of millennium of the Christening of Poland, celebrated in 1966.

Bibliografia

I. ŹRÓDŁA

Archiwum Zgromadzenia Córek Maryi Niepokalanej (ACMN)

ACMN, Materiały Historyczne (dalej: MH), sygn. E. I, III. 3, Kronika Zgromadzenia Córek Maryi Niepokalanej w latach 1958–1971.

ACMN, Materiały Milenijne (dalej: MM), sygn. E. IV, I, 2, List przełożonej generalnej s. Jolanty Różalskiej do sióstr z racji III sesji Soboru Watykańskiego II z dnia 1 września 1964 r.

ACMN, MM, sygn. E. IV, I, 2, Pomoc zakonów i Zgromadzeń żeńskich dla IV Sesji Soboru Watykańskiego II z września 1965 r.

ACMN, MM, sygn. E. IV, I, 2, Program pracy dla Rodzin zakonnych żeńskich na VII Rok Wielkiej Nowenny.

ACMN, MM, sygn. E. IV, I, 2, Program pracy dla Rodzin zakonnych żeńskich na VIII Rok Wielkiej Nowenny, kwiecień 1964 r.

ACMN, MM, sygn. E. IV, I, 2. Zobowiązania Soborowe.

ACMN, Wydział Spraw Zakonnych (dalej: WZS), sygn. B. XIII. I, 1, Pisma przełożonej generalnej wysłane do Wydziału Spraw Zakonnych.

ACMN.MM, sygn. E. IV, I. 1, Sprawozdanie z dnia 8 grudnia 1962 r. z okresu czuwania soborowego domu zakonnego przy ul. Partyzantów 12 w Radomiu.

Listy Pasterskie Episkopatu Polski

List w sprawie przyszłego Soboru Powszechnego, [w:] Listy pasterskie Episkopatu Polski 1945–2000, red. P. Libera, A. Rybicki, S. Łącki, t. 1, Warszawa 2003, s. 138.

List Episkopatu Polski do katolickiej młodzieży polskiej z dnia 16 listopada 1961 r., [w:] Listy pasterskie Episkopatu Polski 1945–2000, t. 1, Warszawa 2003, s. 257.

List Episkopatu Polski do katolickiej młodzieży polskiej z dnia 30 września 1962 r., [w:] Listy pasterskie Episkopatu Polski 1945–2000, t. 1, Warszawa 2003, s. 291.

List Episkopatu Polski do katolickiej młodzieży polskiej z 17 października 1966 r., [w:] Listy pasterskie Episkopatu Polski 1945–2000, t. 1, Warszawa 2003, s. 531.

List Episkopatu Polski do katolickiej młodzieży polskiej z sierpnia 1963 r., [w:] Listy pasterskie Episkopatu Polski 1945–2000, t. 1, Warszawa 2003, s. 364.

List Episkopatu Polski do katolickiej młodzieży polskiej ze stycznia 1963 r., [w:] Listy pasterskie Episkopatu Polski 1945–2000, t. 1, Warszawa 2003, s. 304.

List pasterski Episkopatu Polski do duchowieństwa i wiernych o zwycięstwie nad sobą na rzecz Soboru z września 1965 r., [w:] Listy Pasterskie Episkopatu Polski 1945–2000, t. 1, Warszawa 2003, s. 435.

List pasterski Episkopatu Polski do duchowieństwa i wiernych o zwycięstwie nad sobą na rzecz Soboru z dnia 4 września 1964 r., [w:] Listy Pasterskie Episkopatu Polski 1945–2000, t. 1, Warszawa 2003, s. 405.

List z Soboru Watykańskiego Drugiego z dnia 11 października 1962 r., [w:] Listy pasterskie Prymasa Polski 1946–1974, Paris 1975, s. 407–409.

Inne

Stefan Kardynał Wyszyński Prymas Polski. Ojciec Soboru Watykańskiego II 1962–1965. Wybór dokumentów, oprac. S Wilk, A. Wójcik, Lublin 2013.

II. OPRACOWANIA

Alberigo G., Krótka historia Soboru Watykańskiego II, tłum. T.G. Pszczółkowski, Warszawa 2006.

Cenckiewicz S., Cisi sprzymierzeńcy reformy, „Christianitas” (2004), nr 19/20.

Czaczkowska E.K., Kardynał Wyszyński. Biografia, Kraków 2013.

Garonne G.M., Orientacje Soboru, Paryż 1969.

Kłoczowski J., Dzieje chrześcijaństwa Polskiego, t. 2, Paryż 1991.

Kopiec J., Kościół w Polsce po 1945 roku, Opole 1999.

O’Malley J.W., Co się zdarzyło podczas Soboru Watykańskiego Drugiego, tłum. A. Wojtasik, Kraków 2012.

Polak W., Polityka władz państwowych w Polsce wobec Kościoła katolickiego przed i w czasie trwania Soboru Watykańskiego II (1956–1965), [w:] Studia soborowe. Historia i nauczanie Vaticanum II, red. M. Białkowski, Toruń 2013.

Raina P., Kardynał Wyszyński. Czasy prymasowskie 1962–1963, Warszawa 1994.

Wenzel K., Mała historia Soboru Watykańskiego II, tłum. J. Zychowicz, Kraków 2007.

Wiltgen R.M., Ren wpada do Tybru. Historia Soboru Watykańskiego II, tłum. A. Słowik, Poznań 2001.

Wójtowicz K., Soborowa wizja odnowy i przystosowania w życiu konsekrowanym według nauczania Jana Pawła II, „[...]Biuletyn Konferencji Wyższych Przełożonych Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych w Polsce” (2006), nr 25.

Wyszyński S., Przemówienia do zakonnic, cyt. za: Wspomnienia o współpracy międzyzakonnej zgromadzeń zakonnych żeńskich w Polsce po II wojnie światowej do roku 1960, oprac. A. Łączka, cz. 2, Warszawa 1986.

Zieliński Z., Kościół w Polsce 1944–2000, Radom 2003.

Downloads

Download data is not yet available.