Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 25 Nr 1 (2017)

Teologia pastoralna i nauka społeczna

Duszpasterstwo w dobie hiperkonsumpcji

DOI: https://doi.org/10.34839/wpt.2017.25.1.105-118  [Google Scholar]
Opublikowane: 19.10.2019

Abstrakt

The article begins with a description of the most important social determinants of the present time. The author claims that consumer culture is nowadays the key factor in shaping our society. Subsequently, the article discusses various forms of pastoral work that can function in modern society. The three main types can be described as complete conformity, partial conformity and contestation. The first type assumes that the Church should conform to the modern world both in terms of values and working methods. The second one assumes that the Church should conform to the modern world only in term of working methods, but still adhere strictly to Christian ethics and axiology. The last type assumes that the Church should radically distinguish itself from the modern world in term of ethics, values and also modus operandi. In the author’s opinion, only the second and third options are worth considering.

Bibliografia

Magisterium Kościoła

Paweł VI, Adhortacja apostolska „Evangelii Nuntiandi”, online: http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/pawel_vi/adhortacje/evangelii_nuntiandi.html (dostęp: 30.08.2016).

Sobór Watykański II, Dekret o działalności misyjnej Kościoła „Ad gentesdivinitus”,[w:] Sobór Watykański II, Konstytucje, Dekrety, Deklaracje, Poznań 1968,s. 436–474.

Kongregacja ds. Duchowieństwa, Dyrektorium ogólne o katechizacji, Poznań 2002.

Pozostałe

Appadurai A., Nowoczesność bez granic. Kulturowe wymiary globalizacji, tłum. Z. Pucek, Kraków 2005.

Aronson E., Człowiek istota społeczna, tłum. J. Radzicki, Warszawa 2002.

Augustyn J., Świat, Bóg i my, Kraków 1996.

Baudrillard J., Społeczeństwo konsumpcyjne, jego mity i struktury, tłum. S. Królak, Warszawa 2006.

Bell D., Kulturowe sprzeczności kapitalizmu, tłum. S. Amsterdamski, Warszawa 1998.

Bellah N., Skłonność serca. Indywidualizm i zaangażowanie po amerykańsku, tłum. D. Stasiak, P. Skurowski, T. Żyro, Warszawa, 2007.

Giddens A., Socjologia, tłum. A. Sulżycka, Warszawa 2006.

Gleick J., Szybciej. Przyśpieszenie niemal wszystkiego, tłum. J. Bieroń, Poznań 2003.

Kantor R., Społeczeństwo konsumpcji zabawy. Przypadek polski, [w:] Wąż w raju. Zabawa w społeczeństwie konsumpcyjnym, red. R. Kantor, T. Paleczny, M. Banaszkiewicz, Kraków 2011, s. 32–55.

Kempny M., Wprowadzenie – konsumpcja wyzwaniem dla socjologii współczesnej, [w:] Konsumpcja – istotny wymiar globalizacji kulturowej, red. A. Jawłowska, M. Kempny, Warszawa 2005, s. 7–14.

Kossakowski R., Liminalność pośród mgły – o modzie na „refleksyjną duchowość”, [w:] Rozkoszna zaraza. O rządach mody i kulturze konsumpcji, red. T. Szlendak, K. Pietrowicz, Wrocław 2007, s. 114–122.

Legutko R., Triumf człowieka pospolitego, Poznań 2012.Leszniewski T., Moda i tożsamość. Dylematy współczesnego człowieka w świecie konsumpcji, [w:] Rozkoszna zaraza. O rządach mody i kulturze konsumpcji, red. T. Szlendak, K. Pietrowicz, Wrocław 2007, s. 49–61.

Mazurek M., Państwo opiekuńcze wobec rodziny, [w:] Rodzina: fundamenty i pedagogia, red. J. Zimy, Stalowa Wola 2015, s. 601–610.

Mazurek M., Serce bardziej niż rozum – romantyczny postmodernizm jako wyzwanie duszpasterskie, „Teologia i Człowiek” 32 (2015), nr 4, s. 55–65.

Miczyńska-Kowalska M., Konsument i jego tożsamość w społeczeństwie ponowoczesnym, [w:] Nowy wspaniały świat? Moda, konsumpcja i rozrywka jako nowe style życia, red. W. Muszyński, Toruń 2009, s. 206–217.

Postman N., Zabawić się na śmierć. Dyskurs publiczny w epoce show-businessu, tłum. L. Niedzielski, Warszawa 2002.

Przybycień K.K., Praca w epoce informacji. Cz. 1: Personalistyczne (i nie tylko) spojrzenie na przemiany pracy, Stalowa Wola 2013.

Ritzer G., Magiczny świat konsumpcji, tłum. L. Stawowy, Warszawa 2001.

Ritzer G., Makdonaldyzacja społeczeństwa. Wydanie na nowy wiek, tłum. L. Stawowy, Warszawa 2003.

Speck O., Być nauczycielem. Trudności wychowawcze w czasie zmian społeczno-kulturowych, tłum. E. Cieślik, Gdańsk 2005.

Szalbot M., Miejsce zabawy w społeczeństwie konsumpcyjnym, [w:] Wąż w raju. Zabawa w społeczeństwie konsumpcyjnym, red. R. Kantor, T. Paleczny, M. Banaszkiewicz, Kraków 2011, s. 57–74.

Szlendak T., Pietrowicz K., Konsumpcja i stratyfikacja w kapitalizmie bez kapitału, [w:] Na pokaz. O konsumeryzmie w kapitalizmie bez kapitału, red. T. Szlendak, K. Pietrowicz, Toruń 2004, s. 7–27.

Szlendak T., Architektonika romansu. O społecznej naturze miłości erotycznej, Warszawa 2002.

Szlendak T., Kaczmarczyk M., Głód czasu w kulturze przyśpieszenia. Z Hartmutem Rosą rozmawiają Tomasz Szlendak i Michał Kaczmarczyk, „Studia Socjologiczne” 199 (2010), nr 4, s. 237–244.

Szlendak T., Kozłowski T., Naga małpa przed telewizorem. Popkultura w świetle psychologii ewolucyjnej, Warszawa 2008.

Szlendak T., Supermarketyzacja. Religia i obyczaje seksualne młodzieży w kulturze konsumpcyjnej, Wrocław 2008.

Szlęzak M., Zachowania ludyczne wśród polskich użytkowników portalu społecznościowego Facebook, [w:] Wąż w raju. Zabawa w społeczeństwie konsumpcyjnym, red. R. Kantor, T. Paleczny, M. Banaszkiewicz, Kraków 2011, s. 185–199.

Sztompka P., Socjologia. Analiza społeczeństwa, Kraków 2012.

Śliwierski B., Współczesne teorie i nurty wychowania, Kraków 2004.

van Raaij F., Konsumpcja postmodernistyczna, [w:] M. Lambkin, G. Foxall, F. van Raaij, B. Heilbrunn, Zachowania konsumenta. Koncepcje i badania europejskie, tłum. M. Zagrodzki, Warszawa 2001, s. 325–344.

Zellma A., Autorytet katechety w kulturze „instant”, [w:] Dzisiejszy katecheta. Stan aktualny i wyzwania, red. J. Stala, Kraków 2002, s. 266–280.

Downloads

Download data is not yet available.