Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 23 Nr 2 (2015)

Teologia pastoralna

Nowe życie w Chrystusie w nowej ewangelizacji w mediach

DOI: https://doi.org/10.34839/wpt.2015.23.2.311-328  [Google Scholar]
Opublikowane: 04.12.2019

Abstrakt

More than three billion internet users in the world (42 per cent of human population), nearly 26 million users in Poland (67% of the country population), together with nearly 1.5 billion Facebook users in the world and over 13.5 million in Poland (34% of our people) – this is the group of recipients which is a communicative challenge for the Church. In Poland a statistical internet user spends nearly 5 hours a day using it (we are the 13th place in the world) and over 2 hours a day using social media (below average for the world). We start to spend our lives on the Net more and more actively, therefore we need an ever growing number of active “Christ’s fishermen.” This situation calls to mind the evangelical passage of the fish catch – the Apostles had an unsuitable and old boat, an outdated and perhaps faulty net, they found it difficult to go on the lake, tired with the lack of results, disappointed with their failure and returning with empty nets. Christ, intervening in their sense of disappointment, makes the fishermen cast their net again.

Bibliografia

 1. Aitaner B., Stuiber A., Patrologia. Życie, pisma i nauka Ojców Kościoła, Warszawa 1990. [Google Scholar]
 2. Aparecida. V Ogólna Konferencja Episkopatów Ameryki Łacińskiej i Karaibów. Dokument końcowy. Jesteśmy uczniami i misjonarzami Jezusa Chrystusa, aby nasze narody miały w Nim życie, 13-31.05.2007, wyd. polskie: Gubin 2014. [Google Scholar]
 3. Benedykt XVI, Homilia podczas Mszy św. na rozpoczęcie V Konferencji Generalnej Episkopatu Ameryki Łacińskiej i Karaibów, Brazylia 13 maja 2007. [Google Scholar]
 4. Benedykt XVI, Sieci społecznościowe: Bramy prawdy i wiary, nowe prze¬strzenie dla ewangelizacji. Orędzie na XLVII Dzień Środków Społecznego Przekazu. 24 stycznia 2013, https://w2.vatican.va/content/benedict-xvi/pl/messages/communications/ documents/hf_ben-xvi_mes_20130124_47th-world-communications-day.html. [dostęp: 15.03.2014] [Google Scholar]
 5. Bühlmann, Kościół powszechny. Nowe wymiary, tłum. L.N. Balter, Warszawa 1992. [Google Scholar]
 6. Drączkowski F., Patrologia, Pelplin–Lublin 1999. [Google Scholar]
 7. Dylus A., Globalizacja. Refleksje etyczne, Wrocław-Warszawa-Kraków 2005. [Google Scholar]
 8. Edokimov P., Prawosławie, Warszawa 1986. [Google Scholar]
 9. Gwóźdź M., Liczby Polskiego Internetu, http://smmeasure.eu/liczby-polskiego- internetu-2015/# [dostęp: 4.11.2015]. [Google Scholar]
 10. Hengsbach F., Reformen fallen nicht vom Himmel, Freiburg 1997. [Google Scholar]
 11. Jan Paweł II, List apostolski Patres Ecclesiae, Rzym 1980; wyd. pol: „L'Osservatore Romano” (1980) nr 3, s. 14. [Google Scholar]
 12. Kehl M., Die Kirche, Eine katholisehe Ekklesiologie, Würzburg 1993. [Google Scholar]
 13. Kelly J.N., Początki doktryny chrześcijańskiej, tłum. J. Mrukówna, War¬szawa 1988. [Google Scholar]
 14. Nykiel M., Cztery manipulacje w 10 minut! Co naprawdę powiedział nowy prymas? Dla dziennikarza TVP Info nie ma to znaczenia. Już ogłosił rozdźwięk w polskim Kościele, http://wpolityce.pl/media/195913-cztery- manipulacje-w-10-minut-co-naprawde-powiedzial-nowy-prymas-dla-dziennikarza-tvp- info-nie-ma-to-znaczenia-juz-oglosil-rozdzwiek-w-polskim-kosciele [dostęp: 18.10.2015]. [Google Scholar]
 15. Pieszczoch Sz., Patrologia, t. 1-2, Gniezno 1994. [Google Scholar]
 16. Pietras H., By nie milczeć o Bogu. Zarys teologii Ojców Kościoła, Kraków 1991. [Google Scholar]
 17. Pietras H., Początki teologii Kościoła, Kraków 2007. [Google Scholar]
 18. Przybysz M., Kapłan w „Sieci” uwikłany. Dylematy obecności księdza w mediach, [w:] Media w transformacji, red. A. Gralczyk, K. Marcyński, M. Przybysz, Warszawa 2013, s. 105-121. [Google Scholar]
 19. Przybysz M, Rzecznictwo prasowe w instytucjach kościelnych w Polsce w kontekście mediów społecznościowych, Kielce 2013. [Google Scholar]
 20. Przybysz M., Marcyński M., Prześwietlanie Kościoła. Prolog, [w:] Media i Kościół. Polityka informacyjna Kościoła, red. M. Przybysz, K. Marcyński, Warszawa 2011, s. 9-13. [Google Scholar]
 21. Ratzinger J., Maier H., Demokracja w Kościele, Możliwości i ograniczenia, tłum. M. Zabiś, Kraków 2005. [Google Scholar]
 22. Rigal J., L'Eglise en quete d'avenir, Reflexions et propositions pour des temps nouveaux, Paris 2003. [Google Scholar]
 23. Rusecki M., Chrystyczna ikoniczność Kościoła w świetle nauczania Jana Pawła II. Szkic zagadnienia, [w:] Jana Pawła II inspiracje chrystologiczne, red. K. Kaucha, J. Mastej, Lublin-Kielce-Kraków 2006, s. 133-155. [Google Scholar]
 24. Seweryniak H., Święty Kościół powszedni, Płock 1996. [Google Scholar]
 25. Seweryniak H., Teologia fundamentalna, t. 1, Warszawa 2010. [Google Scholar]
 26. Szymusiak J.M., Starowieyski M., Słownik wczesnochrześcijańskiego piśmiennictwa, Poznań 1971. [Google Scholar]
 27. Quasten J., Patrologia, Milano 1980. [Google Scholar]

Downloads

Download data is not yet available.