Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 49 (2022)

Rozprawy i artykuły – Studia teologiczne

Serce Jezusowe jako centrum trzech wymiarów duchowości kapłańskiej w Archidiecezji Częstochowskiej

DOI: https://doi.org/10.53120/czst.2022.113-126  [Google Scholar]
Opublikowane: 20.12.2022

Abstrakt

Artykuł przedstawia Serce Jezusowe jako centrum duchowości kapłańskiej w diecezji częstochowskiej. Treść niniejszego studium opiera się na wydarzeniach, które stanowią tło historyczne jako podstawę do analizy głównego rysu duchowości kapłana wyżej wymienionej diecezji. W ramach wydarzeń wskazano szczególne momenty o charakterze duchowym na przełomie ostatnich stu lat oraz to, co przetrwało próbę czasu, a co nazwać można duchową tradycją nowo powstałej diecezji. Drugim źródłem mającym decydujący wpływ na kształtowanie określonej duchowości kapłana jest Pismo Święte. W dalszej części artykułu pogłębiono refleksję na temat autoprezentacji Jezusa Chrystusa w odniesieniu do Jego tożsamości, która określa postawę duchową i styl życia mistrza z Nazaretu. W zakończeniu tekstu refleksja zmierza do wykazania konkretnej duchowości oraz stylu życia kapłana w oparciu o powyższe źródła

Bibliografia

 1. Balthasar H., Księga Baranka, Kraków 2005. [Google Scholar]
 2. Benedykt XVI, Iść za Chrystusem drogą pokory, ,,Pastores” 58 (1) 2013, s. 111–120. [Google Scholar]
 3. S. Edith, Serce w Biblii, ,,Pastores” 24 (3) 2004, s. 7–11. [Google Scholar]
 4. Diagneault A., Od serca z kamienia do serca z ciała przez życiowe kryzysy, ,,Pastores” 59 (2) 2013, s. 183–184. [Google Scholar]
 5. Galot J., Postać kapłana w świetle Soboru Watykańskiego II, [w:] Kapłaństwo, red. S. Stancel, tłum. L. Balter, Poznań-Warszawa 1988, s. 277–289. [Google Scholar]
 6. Garrigou-Lagrange R., Ku doskonałości kapłańskiej, Poznań 1958. [Google Scholar]
 7. Garrigou-Lagrange R., Trzy okresy życia wewnętrznego, Niepokalanów 2001. [Google Scholar]
 8. Kowalska Faustyna, Dzienniczek, Warszawa 2008. [Google Scholar]
 9. Louf A., Pokora i posłuszeństwo, Kraków 2019. [Google Scholar]
 10. Łucarz S., Siedem grzechów głównych, Kraków 2004. [Google Scholar]
 11. Miziński A., List pasterski Episkopatu Polski w 100, rocznicę poświęcenia Narodu Polskiego Najświętszemu Sercu Pana Jezusa, 6 czerwca 2021 r., [w:] https://ksieza.archwwa.pl/aktualnosci/list-pasterski-episkopatu-polski-z-okazji-100-rocznicy-odzyskania-przez-polske-niepodleglosci/ (03.04.2022). [Google Scholar]
 12. Przybylski A., Nasze Życie, Częstochowa 2013, nr 19, s. 25–29. [Google Scholar]
 13. Ratzinger J., Jezus z Nazaretu, część 1, Kraków 2007. [Google Scholar]
 14. Stinissen W., Panie naucz nas modlić się, Poznań 2003. [Google Scholar]
 15. Turbański A., Pamiętnik, (alumn Częstochowskiego Seminarium Duchownego w latach 1933–1938). [Google Scholar]
 16. Verlinde J.M., Duchowość kapłaństwa w nauczaniu Jana Pawła II, tłum. G. Kania, Warszawa 2004. [Google Scholar]
 17. Zolli E., Nazarejczyk, Gliwice 2015. [Google Scholar]

Downloads

Download data is not yet available.