Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 50 (2023)

Rozprawy i artykuły – Studia historyczne

Powstanie i wczesny rozwój celibatu duchownych pomiędzy IV a VI wiekiem

DOI: https://doi.org/10.53120/czst.2023.205-217  [Google Scholar]
Opublikowane: 11.12.2023

Abstrakt

Artykuł porusza problematykę powstania celibatu duchownych, wskazując jednocześnie na wczesny rozwój tej praktyki w Kościele. Został on podzielony na trzy części tematyczne, obejmujące kolejno trzy pierwsze wieki rozwoju prawodawstwa kościelnego dotyczącego wstrzemięźliwości seksualnej duchownych. W tekście podjęto próbę ukazania ówczesnych orzeczeń synodalnych i papieskich na ten temat, co pozwala dostrzec także teologię bezżenności duchowieństwa.

Bibliografia

 1. Ambrosius Mediolanensis, De Officiis Ministrorum: PL 16, 23-184. [Google Scholar]
 2. Ambrosius Mediolanensis, Epistolæ: PL 16, 875-1220. [Google Scholar]
 3. Bogacz R., ,,Przemija bowiem postać tego świata” (1 Kor 7, 31). Dziewictwo i celibat znakiem Królestwa Bożego, „Verbum Vitæ” 24 (2014), s. 135-148. [Google Scholar]
 4. Coelestinus I, Epistolæ et Decreta: PL 50, s. 417-564. [Google Scholar]
 5. Concilium Agathense, Canones, [w:] Synody i Kolekcje Praw, t. 8, red. A. Baron, H. Pietras, Kraków 2014, 8, s. 1-4. [Google Scholar]
 6. Concilium Ancyranum, Canones, [w:] Synody i Kolekcje Praw, t. 1, red. A. Baron, H. Pietras, Kraków 2006, s. 62-67. [Google Scholar]
 7. Concilium Arvernense, [w:] Synody i Kolekcje Praw, t. 8, red. A. Baron, H. Pietras, Kraków 2014, s. 156-160. [Google Scholar]
 8. Concilium Aurelianense I, Canones, [w:] Synody i Kolekcje Praw, t. 8, red. A. Baron, H. Pietras, Kraków 2014, s. 23-31. [Google Scholar]
 9. Concilium Aurelianense III, Canones, [w:] Synody i Kolekcje Praw, t. 8, red. A. Baron, H. Pietras, Kraków 2014, s. 229-240. [Google Scholar]
 10. Concilium Carthaginense II, Canones, [w:] Sacrorum Conciliorum Nova et Amplissima Collectio, t. 3, red. Johannes Dominicus Mansi, Florentiæ 1759, s. 691-697. [Google Scholar]
 11. Concilium Carthaginense, Canones in causa Apiarii, [w:] Synody i Kolekcje Praw, t. 4, red. A. Baron, H. Pietras, Kraków 2010, s. 259-268. [Google Scholar]
 12. Concilium Eliberitanum, Canones, [w:] Synody i Kolekcje Praw, t. 1, red. A. Baron, H. Pietras, Kraków 2006, s. 49-61. [Google Scholar]
 13. Concilium Epaonense, Canones, [w:] Synody i Kolekcje Praw, t. 8, red. A. Baron, H. Pietras, Kraków 2014, s. 44-54. [Google Scholar]
 14. Concilium Gerundense, Canones, [w:] Synody i Kolekcje Praw, t. 8, red. A. Baron, H. Pietras, Kraków 2014, s. 40-42. [Google Scholar]
 15. Concilium Hipponense, Canones, [w:] Synody i Kolekcje Praw, t. 4, red. A. Baron, H. Pietras, Kraków 2010, s. 60-63. [Google Scholar]
 16. Concilium Neocæsarieense I, Canones, SKP, 1, [w:] Synody i Kolekcje Praw, t. 1, red. A. Baron, H. Pietras, Kraków 2006, s. 75-76. [Google Scholar]
 17. Concilium Niceanum I, Canones, [w:] Dokumenty Soborów Powszechnych, t. 1, red. A. Baron, H. Pietras, Kraków 2002, s. 27-46. [Google Scholar]
 18. Concilium Tarraconense, Canones, [w:] Synody i Kolekcje Praw, t. 8, red. A. Baron, H. Pietras, Kraków 2014, s. 36-39. [Google Scholar]
 19. Concilium Teleptense, Canones,: [w:] Synody i Kolekcje Praw, t. 4, red. A. Baron, H. Pietras, Kraków 2010, s. 241-244. [Google Scholar]
 20. Concilium Toletanum II, Canones, [w:] Synody i Kolekcje Praw, t. 8, red. A. Baron, H. Pietras, Kraków 2014, s. 141-144. [Google Scholar]
 21. Concilium Turonicum I, Canones, [w:] Synody i Kolekcje Praw, t. 8, red. A. Baron, H. Pietras, Kraków 2014, s. 230-234. [Google Scholar]
 22. Degórski B., Diakonat w starożytności chrześcijańskiej, 2021. [Google Scholar]
 23. Hilarius I, Decretum synodale: PL 58, s. 12-14. [Google Scholar]
 24. http://www.clerus.org/clerus/dati/2007-10/06-13/02Cochini.html#_ftnref7, [dostęp: 02.12.2022]. [Google Scholar]
 25. https://swiecenia.zpasjidoliturgii.pl/subdiakonat-swiecenie-podniesione-do-rangi-stopnia-wyzszego/, [dostęp: 02.12.2022]. [Google Scholar]
 26. Innocentus I, Epistolæ et Decreta: PL 20, s. 463-612. [Google Scholar]
 27. Iraeneus, Contra Hæreses Libri Quinque: PG 7, s. 431-1118. [Google Scholar]
 28. Kasprzak D., Rozwój i motywacja kościelnej doktryny o celibacie duchownych (IV-VII w.), [w:] Stosowność celibatu w relacji do kapłaństwa, red. J. Sławiński, Kraków 2012, s. 105-123. [Google Scholar]
 29. Kołosowski T., Celibat duchownych – normy prawne, jego motywacje i praktyka w Kościele galijskim od połowy IV do połowy VI wieku w świetle kanonów synodów kościelnych, „Vox Patrum” 75 (2020), s. 285-298. [Google Scholar]
 30. Leonus Magnus, Epistolæ: PL 54, s. 551-1218. [Google Scholar]
 31. Lewandowicz J., O brzmieniu i tłumaczeniu kanonu 33. Synodu w Elwirze – Najstarszego oficjalnego tekstu Kościoła o celibacie duchowieństwa, „Vox Patrum” 33 (2013), s. 209-219. [Google Scholar]
 32. Paulus VI, Sacerdotalis cælibatus. Litteræ Encyclicæ ad Episcopos, ad Sacerdotes et Christifideles totius Catholici Orbis: de sacerdotali cælibatu: AAS 59, s. 657-697. [Google Scholar]
 33. Ryś G., Celibat, Kraków 2002. [Google Scholar]
 34. Siricius, Epistola I ad HimeriumEpiscopum: PL 13, s. 1131-1143. [Google Scholar]
 35. Siricius, Epistola X seu Canones Synodi Romanorum ad Gallos Episcopos: PL 13, s. 1181-1194. [Google Scholar]
 36. Zosimus, Epistolæ: PL, 20, s. 637-685. [Google Scholar]
 37. Synodus Valentiae, Canones, [w:] Synody i Kolekcje Praw, t. 8, red. A. Baron, H. Pietras, Kraków 2014, s. 312-314. [Google Scholar]

Downloads

Download data is not yet available.