Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 18 Nr 1 (2023)

Artykuły

Technika dramy jako środek dydaktyczny zwiększający aktywność twórczą w środowisku uczniów przedszkolnych podczas lekcji języka obcego

DOI: https://doi.org/10.25312/2391-5137.18/2023_02abkp  [Google Scholar]
Opublikowane: 14.06.2023

Abstrakt

Badanie miało na celu sprawdzenie, czy technika dramy pozytywnie wpływa na przyswajanie słownictwa angielskiego wśród 5-letnich uczniów przedszkolnych. W badaniu wzięło udział 16 uczniów z jednego z przedszkoli w południowej Polsce (8 w grupie eksperymentalnej i 8 w kontrolnej). Celem nauki w grupie eksperymentalnej było wyuczenie wybranego zestawu angielskiego słownictwa tak, aby na koniec wystawiła ona świąteczną prezentację. Jednocześnie grupa kontrolna ćwiczyła ten sam materiał metodą ogólnie zalecaną do nauczania dzieci w wieku przedszkolnym, tj. przy pomocy fiszek lub gier. W obu przypadkach eksperyment trwał ponad dwa miesiące, a 30-minutowe zajęcia z języka angielskiego dla uczestników odbywały się raz w tygodniu. Wyniki badania podlegały analizie statystycznej: zastosowano zarówno zależne, jak i niezależne próby testu t. Po zebraniu wszystkich informacji potwierdzono prawdziwość hipotezy zakładającej, że technika dramy pozytywnie wpływa na przyswajanie słownictwa angielskiego wśród 5-letnich uczniów. Dodatkowo wykazano, iż tego typu formy nauki języka obcego okazały się skuteczniejsze i dawały trwalsze efekty od innych technik nauki języka stosowanych w edukacji przedszkolnej.

Bibliografia

  1. Bujak-Lechowicz J. (2006), Nauczyciele o dramie – przyczynek do dyskusji [Teachers about drama – contribution to the discussion], “Nauczyciel i Szkoła”, 3–4, 174. [Google Scholar]
  2. Courtney R. (1982), Re-play: Studies of human drama in education, OISE Press, Toronto. [Google Scholar]
  3. Holden S. (1981), Drama in Language Teaching, Longman, Harlow. [Google Scholar]
  4. Maley A., Duff A. (1982), Drama Techniques in Language Learning, Cambridge University Press, Cambridge. [Google Scholar]
  5. Maley A., Duff A. (2005), Drama Techniques, Cambridge University Press, Cambridge. [Google Scholar]
  6. Sparling L. (1993), Educational Drama as a Developer of the Listening Abilities of English as a Second Language Learners, National Library of Canada, Ottawa. [Google Scholar]
  7. Szymik E. (2014), The importance of drama to the process of education. In: STUDIA I PRACE PEDAGOGICZNE 2014(1). ROZPRAWY I MATERIAŁY, 133–142. [Google Scholar]
  8. Wessels Ch., Maley A. (Ed.), (1987). Drama, Oxford University Press, Oxford. [Google Scholar]
  9. Witerska, K. (2011), Drama kreatywna – perspektywa rozwojowa [Creative drama – developmental perspective], “Chowanna”, vol. 16 (36), 70–82. [Google Scholar]