Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Nr 2/17 (2022)

Artykuły

Samoocena oraz autorefleksja polskich studentów na temat ich własnych postępów w procesie przyswajania wymowy angielskiej

DOI: https://doi.org/10.25312/2391-5137.17/2022_17agb  [Google Scholar]
Opublikowane: 16.12.2022

Abstrakt

Celem niniejszego badania pilotażowego jest opis, analiza i interpretacja wyników samooceny wymowy języka angielskiego przeprowadzonej wśród polskich studentów filologii angielskiej oraz przedstawienie ich refleksji na temat postępu i potrzeb związanych z przyswajaniem wymowy angielskiej. Artykuł zwraca również uwagę na indywidualne czynniki wpływające na postrzeganie własnej wymowy, takie jak pewność siebie czy lękliwość.

Siedemnastu studentów anglistyki wzięło udział w badaniu oceniającym własny postęp w artykulacji poszczególnych dźwięków angielskich, bazując na dwóch nagraniach przeprowadzonych przed i po kursie wymowy, trwającym dwa semestry. Wyniki samooceny zostały zestawione i porównane z oceną nauczyciela. Wszyscy uczestnicy czytali tekst diagnostyczny, uwzględniający poszczególne segmenty standardowej wymowy języka angielskiego (Standard British English – SBE). Następnie wypełnili kwestionariusz zawierający pytania otwarte związane z nastawieniem studentów i odczuciami względem swoich błędów w wymowie, postrzegania swojego sposobu mówienia oraz z oiniami na temat najbardziej efektywnych metod i technik wspomagających trening wymowy i chęci jego kontynuacji.

Bibliografia

 1. Baker A. (2006), Ship or Sheep?, Cambridge: Cambridge University Press. [Google Scholar]
 2. Brannen K., Rosales E., Wouters I., John P. (5 May 2021), The effects of self-assessment activities on /θ ð/ and /h/ production accuracy in ESL pronunciation classes, Journée de recherche. École de langues, Université du Québec à Montréal. https://www.academia.edu/49865304/The_effects_of_self_assessment_activities_on_%CE%B8_%C3%B0_and_h_production_accuracy_in_ESL_pronunciation_classes (accessed 24.11.2021) [Google Scholar]
 3. Derwing T. (2003), What Do ESL Students Say about Their Accents?, “Canadian Modern Language Review”, vol. 59(4), p. 547–567. [Google Scholar]
 4. Dlaska A., Krekeler C. (2008), Self-assessment of pronunciation. “An International Journal of Educational Technology and Applied Linguistics”, vol. 36, p. 506–516. https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0346251X08000602?via%3Dihub (accessed 20.11.2021) DOI: 10.1016/j.system.2008.03.003 [Google Scholar]
 5. Harris L.R., Brown G.T.L. (2018), Using Self-Assessment to Improve Student Learning, New York: Routledge. [Google Scholar]
 6. Henderson A., Frost D., Tergujeff E., Kautzsch A., Murphy D., Kirkova-Naskova A., Wa­niek-Klimczak E., Levey D., Cunnigham U., Curnick, L. (2012), The English Pronunciation Teaching in Europe Survey: Selected Results, “Research in Language”, vol. 10(1), p. 260–291. DOI: 10.2478/v10015-011-0047-4 [Google Scholar]
 7. Jassem W. (1962), Akcent języka polskiego, Wrocław: Ossolineum. [Google Scholar]
 8. Johnson K., Parrish B. (2010), Aligning instructional practices to meet the academic needs of adult ESL students. “TESOL Quarterly”, vol. 44, p. 618–628. [Google Scholar]
 9. Kennedy S., Trofimovich P. (2010), Language awareness and second language pronunciation: a classroom study, “Language awareness”, vol. 19, p. 171–185. [Google Scholar]
 10. Lappin-Fortin K., Rye B.J. (2014), The Use of Pre-/Posttest and Self-Assessment Tools in a French Pronunciation Course, “Foreign Language Annals”, vol. 47(2), p. 300–320. DOI:10.1111/flan.12083 [Google Scholar]
 11. McMillan J.H. (2020), Assessment Information in Context, [in:] S.M. Brookhart & J.H. MacMillan (eds.), Classroom Assessment and Educational Measurement, Routledge. Taylor & Francis Group. [Google Scholar]
 12. Munro M.J., Derwing T.M. (2011), Research timeline: The foundations of accent and intelligibility in pronunciation research, “Language Teaching”, vol. 44(3), p. 316–327. DOI:10.1017/S0261444811000103 [Google Scholar]
 13. Nowacka M. (2005), ‘Słyszeć się tak, jak inni nas słyszą’ – ocena i samoocena wymowy absolwentów filologii angielskich w Polsce. Materiały z konferencji Dydaktyka fonetyki języka obcego w Polsce. „Neofilologia” V. Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku. [Google Scholar]
 14. Ramus F., Dupoux E., Mehler J. (2003), The psychological reality of rhythm classes: Perceptual studies. Proceedings of the 15th International Congress of Phonetic Sciences, Barcelona, p. 337–342. [Google Scholar]
 15. Roach P. (2009), English Phonetics and Phonology, 4th edition, Cambridge University Press. [Google Scholar]
 16. Sawala K., Szczegóła T., Jankowski M., Weckwerth J. (2016), Say it right. Multimedialny Kurs Wymowy i Słownictwa Angielskiego wersja 4.3 (+ DVD-ROM), Poznań: SuperMemo World – Oficyna Wydawnicza Atena. [Google Scholar]
 17. Sobkowiak W. (2004), English Phonetics for Poles, Poznań: Wydawnictwo Poznańskie. [Google Scholar]
 18. Szpyra-Kozłowska J. (2016), Perception? Orthography? Phonology? Conflicting Forces Behind the Adaptation of English /ɪ/ in Loanwords into Polish, “Poznań Studies in Contemporary Linguistics”, vol. 52(1), p. 119–147. [Google Scholar]
 19. Szpyra-Kozłowska J., Stasiak S. (2010), From focus on sounds to focus on words in English pronunciation instruction, “Research in Language”, vol. 8, p. 1–12. [Google Scholar]
 20. Szyszka M. (2011), Foreign language anxiety and self-perceived English pronunciation competence, “Studies in Second Language Learning and Teaching”, vol. 1(2), p. 283–300. DOI:10.14746/ssllt.2011.1.2.7 [Google Scholar]
 21. Śpiewak G., Gołębiowska L. (2001), Polish speakers, [in:] M. Swan & B. Smith (eds.) “Learner English: a teacher’s guide to interference and other problems”, Cambridge University Press, p. 162–169. [Google Scholar]
 22. Weckwerth J. (2011), English TRAP Vowel in Advanced Polish Learners: Variation and System Typology, Volume Proceedings of the 17th International Congress of Phonetic Sciences, City University of Hong Kong, p. 2110–2113. [Google Scholar]
 23. Wierzchowska B. (1980), Fonetyka i fonologia języka polskiego, Wrocław: Ossolineum. [Google Scholar]
 24. Zoss J.M. (2015), Adult English learners’ perceptions of their pronunciation and linguistic self-confidence, (Unpublished doctoral dissertation), Minnesota: Hamline University. [Google Scholar]

Downloads

Download data is not yet available.