Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Nr 2/17 (2022)

Artykuły

Dziennik – perspektywa uczących się języka angielskiego jako obcego

DOI: https://doi.org/10.25312/2391-5137.17/2022_18ompo  [Google Scholar]
Opublikowane: 16.12.2022

Abstrakt

Rozwijanie umiejętności pisania w języku obcym wiąże się z wieloma wyzwaniami. Pisanie postrzegane jest jako czasochłonne, trudne, nudne, ograniczające i niesatysfakcjonujące, co powoduje, że uczniowie mają negatywny stosunek do pisania, zarówno w języku ojczystym, jak i obcym. Prowadzenie dziennika to narzędzie, które pomaga rozwijać umiejętności językowe oraz pisania w języku obcym, wyrabiać regularny nawyk pisania, a jednocześnie daje przestrzeń do wyrażenia siebie. Niniejsze badanie miało na celu ustalenie, jak uczący się języka angielskiego jako obcego postrzegają pisanie dziennika. Uczestnikami badania było 55 studentów pierwszego roku filologii angielskiej, którzy uczestniczyli w kursie kreatywnego pisania. Badanie pokazało, że pisanie dziennika jest dla studentów przyjemne, pomogło im w napisaniu końcowego zadania, czyli autobiografii, i w rozwinięciu umiejętności językowych. Badanie wykazało również, że zaproponowanie uczniom tematów/pytań do ich wpisów dziennikowych może być przydatne w trakcie pisania dziennika, zwłaszcza dla tych osób, które nie mają pomysłów na swoje wpisy. Artykuł kończą rekomendacje dotyczące włączania dzienników do zajęć językowych.

Bibliografia

 1. Artof S.D. (1992), Use of Personal Writing for Personal Growth, [in:] Tin T.B. (2004), “Creative Writing in EFL/ESL Classrooms”, Universiti Putra Malaysia Press. [Google Scholar]
 2. Byrne D. (1991), Teaching Writing Skills, Hong Kong: Longman. [Google Scholar]
 3. Casanave C.P. (2011), Journal writing in second language education, The University of Michigan Press. [Google Scholar]
 4. Garmon M.A. (1998), Using dialogue journals to promote student learning in a multicultural teacher education course, “Remedial and Special Education”, no. 19. [Google Scholar]
 5. Hamp-Lyons L. & Heasly B. (2006), Study Writing (2nd Ed.), Cambridge: Cambridge University Press. [Google Scholar]
 6. Hashemi Z. & Mirzaei T. (2015), Conversations of the mind: the Impact of journal writing on enhancing EFL medical students’ reflections, attitudes, and sense of self, “Procedia – Social and Behavioral Sciences”, no. 199. [Google Scholar]
 7. Kambara J. (2020), Passion project journaling in the EFL classroom, [in:] P. Clements, A. Krause, R. Gentry (Eds.), “Teacher efficacy, learner agency”, Tokyo: JALT. [Google Scholar]
 8. Langan J. (2008), College writing skills with readings, New York: McGraw-Hill Companies. [Google Scholar]
 9. Majchrzak O. (2018), Learner Identity and Learner Beliefs in EFL Writing, Springer Cham. [Google Scholar]
 10. Mlynarczyk R.W. (2013), Conversations of the mind: The uses of journal writing for second-language learners, Routledge. [Google Scholar]
 11. Parkyn D.L. (1999), Learning in the company of others: Fostering a discourse community with a collaborative electronic journal, “College Teaching”, no. 47. [Google Scholar]
 12. Rodliyah R.S. (2019), Extensive Writing Activity through Journaling: Students’ voices, “Advances in Social Science, Education and Humanities Research”, vol. 257. [Google Scholar]
 13. Routman R. (2000), Conversations: Strategies for Teaching, Learning, and Evaluating, ERIC. [Google Scholar]
 14. Spaventa S. (2000), Essay Writing, Cambridge: Cambridge University Press. [Google Scholar]
 15. Tho L.N.M. (2000), A Survey of Writing Problems of USSH First-Year Students of English, Ho Chi Minh City. [Google Scholar]
 16. Tuan L.T. (2010), Enhancing EFL Learners’ Writing Skill via Journal Writing, “English Language Teaching”, vol. 3, no. 3. [Google Scholar]
 17. Weir C.J. (1990), Communicative Language Teaching, GB: Prentice Hall International. [Google Scholar]
 18. White R. & Arndt V. (1991), Process Writing, London: Longman. [Google Scholar]
 19. Yinger R. (1985), Journal writing as a learning tool, The Volta Review. [Google Scholar]

Downloads

Download data is not yet available.