Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Nr 2/17 (2022)

Artykuły

Trudności z aktualizacją kodu językowego u dziecka z niedokształceniem mowy o typie afazji motorycznej – diagnoza i terapia

DOI: https://doi.org/10.25312/2391-5137.17/2022_12dgw  [Google Scholar]
Opublikowane: 16.12.2022

Abstrakt

Trudności w nabywaniu sprawności językowych oraz komunikacyjnych stanowią wyzwanie dla logopedy. Artykuł dotyczy problematyki niedokształcenia mowy o typie afazji motorycznej. Zaburzenia rozwoju mowy mają negatywny wpływ na czynności poznawcze dziecka, dlatego tak ważna jest rzetelna diagnoza i właściwie zorganizowana terapia. Po uporządkowaniu terminologii związanej z zaburzeniami rozwoju językowego, wynikających z uszkodzeń struktur mózgowych, ma miejsce prezentacja przyczyn i charakterystyka typu niedokształcenia mowy o typie afazji motorycznej. Autorka przedstawia procedurę diagnostyki tego typu zaburzenia w oparciu o studium przypadku 3-letniego chłopca oraz dokonuje szczegółowego opisu trudności w zakresie ekspresji u badanego dziecka. W artykule zawarta została także propozycja terapii logopedycznej z naciskiem na zminimalizowanie zaburzeń motorycznych.

Bibliografia

 1. Antczak-Kujawin J. (2017), Niedokształcenie mowy o typie afazji u dziecka sześcioletniego – studium przypadku, „Logopaedica Lodziensia”, nr 1. [Google Scholar]
 2. Bogdanowicz M. (1985), Psychologia kliniczna dziecka w wieku przedszkolnym, Warszawa. [Google Scholar]
 3. Borkowska A., Domańska Ł. (2006), Neuropsychologia kliniczna dziecka, Warszawa. [Google Scholar]
 4. Cieszyńska-Rożek J. (2013), Metoda Krakowska wobec zaburzeń rozwoju dzieci. Z perspektywy fenomenologii, neurobiologii i językoznawstwa, Kraków. [Google Scholar]
 5. Dilling-Ostrowska E. (1982), Rozwój i zaburzenia mowy u dzieci w zależności od stopnia dojrzałości układu nerwowego, [w:] J. Szumska, Zaburzenia mowy u dzieci, Warszawa. [Google Scholar]
 6. Dougherty D.D., Fischman A.J., Rauch S.L. (2006), Neuroobrazowanie funkcjonalne, [w:] A. Prusiński, Neurologia w praktyce klinicznej. Zasady diagnostyki i postępowania, t. 1, Lublin. [Google Scholar]
 7. Grzesiak-Witek D. (2013), Diagnoza i terapia logopedyczna osób z afazją motoryczną. Odbudowanie kompetencji językowej i systemu językowego, Kraków. [Google Scholar]
 8. Herzyk A. (1998), Afazja dziecięca, „Biuletyn – Czasopismo Polskich Terapeutów Mowy”. [Google Scholar]
 9. Jastrzębowska G. (1998), Dysfazja, afazja u dzieci, „Biuletyn – Czasopismo Polskich Terapeutów Mowy”, nr 78. [Google Scholar]
 10. Jastrzębowska G. (2001), Z metodologii opisu alalii (afazji, dysfazji rozwojowej), [w:] S. Grabias, Zaburzenia mowy, Lublin. [Google Scholar]
 11. Jastrzębowska G. (2005), Diagnoza i terapia rozwojowych zaburzeń mowy, [w:] T. Gałkowski, E. Szeląg, G. Jastrzębowska, Podstawy neurologopedii. Podręcznik akademicki, Opole. [Google Scholar]
 12. Jastrzębowska G., Pelc-Pękala O. (2001), Metodyka ogólna diagnozy i terapii logopedycznej, [w:] T. Gałkowski, G. Jastrzębowska, Logopedia. Pytania i odpowiedzi. Podręcznik akademicki, Opole. [Google Scholar]
 13. Mierzejewska H., Emiluta-Rozya D. (1998), Propozycja modyfikacji projektu „Badania Mowy” Ireny Styczek, „Logopedia”, nr 25. [Google Scholar]
 14. Mitrinowicz-Modrzejewska A. (1963), Fizjologia i patologia głosu, słuchu i mowy. Rozpoznawanie, leczenie i rehabilitacja, Warszawa. [Google Scholar]
 15. Paluch A., Drewniak-Wołosz E., Mikosza L. (2012), AFA-SKALA Jak badać mowę dziecka afatycznego?, Kraków. [Google Scholar]
 16. Panasiuk J. (2015), Postępowanie logopedyczne w przypadkach alalii i niedokształcenia mowy o typie afazji, [w:] S. Grabias, J. Panasiuk, T. Woźniak, Logopedia. Standardy postępowania logopedycznego, Lublin. [Google Scholar]
 17. Pąchalska M. (2005), Neuropsychologiczna diagnostyka afazji, [w:] T. Gałkowski, E. Szeląg, G. Jastrzębowska, Podstawy neurologopedii. Podręcznik akademicki, Opole. [Google Scholar]
 18. Pruszewicz A. (1992), Opóźniony rozwój mowy, [w:] tegoż, Foniatria kliniczna, Warszawa. [Google Scholar]
 19. Stasiak J. (2008), Standard postępowania logopedycznego w przypadku alalii prolongaty, „Logopedia”, nr 37. [Google Scholar]
 20. Styczek I. (1980), Logopedia, Warszawa. [Google Scholar]
 21. Szumska J. (1982), Neurofizjologiczne podstawy zaburzeń mowy u dzieci, [w:] J. Szumska, Zaburzenia mowy u dzieci, Warszawa. [Google Scholar]
 22. Tońska-Szyfelbein A. (2017), Opowiedz o… Terapia zaburzeń mowy u dzieci z afazją, dysfazją dziecięcą lub opóźnionym rozwojem mowy, Gdańsk. [Google Scholar]
 23. Traczyńska H. (1982), Rozwój i zaburzenia czynności ruchowych a funkcja mowy u dzieci, [w:] J. Szumska, Zaburzenia mowy u dzieci, Warszawa. [Google Scholar]
 24. Wnukowska K. (2015), ABC afazji, Gdańsk. [Google Scholar]

Downloads

Download data is not yet available.