Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 18 Nr 1 (2023)

Artykuły

Wczesne rozpoznawanie zaburzeń otępiennych u pacjentów geriatrycznych przy zastosowaniu prób fluencji słownej

DOI: https://doi.org/10.25312/2391-5137.18/2023_10apt  [Google Scholar]
Opublikowane: 14.06.2023

Abstrakt

Przedmiotem niniejszego artykułu jest pojęcie zaburzeń otępiennych i ich typologii, rozwój psychofizyczny człowieka i epidemiologia zaburzeń otępiennych u pacjentów senioralnych, przegląd narzędzi diagnostycznych stosowanych w diagnozie neuropsychologicznej ze szczególnym uwzględnieniem prób eksperymentalnych, w tym językowych, a także zagadnienia dotyczące fluencji werbalnej i jej typologii. Przedmiotem rozważań są ponadto diagnostyka przesiewowa i perspektywy kliniczne w obrębie wczesnego rozpoznawania procesów otępiennych. Na końcu artykułu przedstawiono studium przypadku pochodzące z praktyki neuropsychologicznej autorki.

Bibliografia

  1. Behrendt M. (2021), Zmierz się ze starością, https://portal.umk.pl/pl/article/zmierz-sie-ze-staroscia [dostęp: 17.01.2023]. [Google Scholar]
  2. Fabiś A., Wawrzyniak J.K., Chabior A. (2015), Ludzka starość – wybrane zagadnienia gerontologii społecznej, Kraków. [Google Scholar]
  3. Kiejna A., Frydecka D., Biecek P., Adamowski T. (2011), Epidemiologia zaburzeń otępiennych w Polsce – przegląd badań, „Postępy Nauk Medycznych”, nr 8, https://www.czytelniamedyczna.pl/3750,epidemiologia-zaburzen-otepiennych-w-polsce-przeglad-badan.html [dostęp: 17.01.2023]. [Google Scholar]
  4. Klumpp H., Keller J., Miller G.A., Casas B.R., Best J.L., Deldin P.J. (2010), Semantic processing of emotional words in depression and schizophrenia, „International Journal of Psychophysiology”, Vol. 75(2). [Google Scholar]
  5. Levinson D.J. (1979), The seasons of man’s life, Nowy Jork. [Google Scholar]
  6. Szepietowska E.M., Gawda B. (2011), Ścieżkami fluencji werbalnej, Lublin. [Google Scholar]
  7. Szepietowska E.M., Gawda B. (2016), Mechanizmy neuronalne fluencji semantycznej i literowej: badania z użyciem fMRI. Implikacje kliniczne, Bydgoszcz, https://pfp.ukw.edu.pl/archive/article-full/277/szepietowska_gawda_mechanizmy_neuronalne/ [dostęp: 17.01.2023]. [Google Scholar]