Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 18 Nr 1 (2023)

Artykuły

Studium przypadku mężczyzny z otępieniem alzheimerowskim – diagnoza i terapia logopedyczna

DOI: https://doi.org/10.25312/2391-5137.18/2023_05dgwbs  [Google Scholar]
Opublikowane: 14.06.2023

Abstrakt

Choroba Alzheimera stanowi jedną z poważniejszych chorób neurologicznych współczesnego starzejącego się społeczeństwa. Każdego roku zwiększa się liczba osób, w szczególności seniorów, których dotyka to schorzenie. Zaburzenia mowy są jednym z pierwszych objawów tej choroby i ujawniają się już na samym początku jej rozwoju. Mimo coraz częstszego zainteresowania badaczy zaburzeniami mowy w przebiegu otępienia alzheimerowskiego w dalszym ciągu brak jest wystarczającej liczby badań empirycznych opisujących to zagadnienie. Niniejszy artykuł w oparciu o studium przypadku mężczyzny prezentuje charakterystykę zaburzeń mowy u osoby z otępieniem alzheimerowskim, przebieg diagnozy logopedycznej wraz z oceną poziomu poszczególnych sprawności językowych oraz podstawowe założenia i kierunki planowanej terapii logopedycznej. Badania pokazują, iż w zależności od indywidualnych cech danego pacjenta zaburzenia mowy mogą przyjmować odmienny charakter.

Bibliografia

 1. Antczak-Kujawin J. (2021), Zaburzenia sprawności semantyczno-leksykalnej w otępieniu alzheimerowskim na tle starzenia się fizjologicznego, Łódź. [Google Scholar]
 2. Barcikowska M. (2018), Choroba Alzheimera, [w:] T. Barylewicz, A. Barczak, M. Barcikowska (red.), Otępienie w praktyce, Poznań. [Google Scholar]
 3. Barczak A. (2018), Warianty choroby Alzheimera, [w:] T. Barylewicz, A. Barczak, M. Barcikowska (red.), Otępienie w praktyce, Poznań. [Google Scholar]
 4. Domagała A. (2007), Zachowania językowe w demencji. Struktura wypowiedzi w chorobie Alzheimera, Lublin. [Google Scholar]
 5. Domagała A. (2015), Standardy postępowania logopedycznego w przypadku otępienia alzheimerowskiego, [w:] S. Grabias, J. Panasiuk, T. Woźniak (red.), Logopedia. Standardy postępowania logopedycznego, Lublin. [Google Scholar]
 6. Domagała A. (2018a), Choroba Alzheimera w perspektywie gerontologopedycznej. Postępowanie terapeutyczne, [w:] W. Tłokiński, S. Milewski, K. Kaczorowska-Bray (red.), Gerontologopedia, Gdańsk. [Google Scholar]
 7. Domagała A. (2018b), Heterogenność choroby Alzheimera. Implikacje w obszarze logopedii, [w:] J. Cieszyńska-Rożek, P. Sobolewski, D. Grzesiak-Witek (red.), Zaburzenia mowy w wybranych zespołach uwarunkowanych genetycznie, Lublin. [Google Scholar]
 8. Domagała A. (2018c), Memory books w opiece logopedycznej nad pacjentem z chorobą Alzheimera. Zastosowanie w terapii pośredniej, [w:] A. Domagała, E. Sitek (red.), Choroba Alzheimera. Zaburzenia komunikacji językowej, Gdańsk. [Google Scholar]
 9. Domagała A. (2018d), Zaburzenia sprawności dialogowych w chorobie Alzheimera. Charakterystyka na materiale języka polskiego, [w:] A. Domagała, E. Sitek (red.), Choroba Alzheimera. Zaburzenia komunikacji językowej, Gdańsk. [Google Scholar]
 10. Domagała A. (2018e), Zaburzenia sprawności monologowych w chorobie Alzheimera. Charakterystyka na materiale języka polskiego, [w:] A. Domagała, E. Sitek (red.), Choroba Alzheimera. Zaburzenia komunikacji językowej, Gdańsk. [Google Scholar]
 11. Domagała A. (2018f), Zaburzenia sprawności systemowych w chorobie Alzheimera, [w:] A. Domagała, E. Sitek (red.), Choroba Alzheimera. Zaburzenia komunikacji językowej, Gdańsk. [Google Scholar]
 12. Domagała A., Sitek E. (2018), Choroba Alzheimera w świetle aktualnych kryteriów diagnostycznych, [w:] A. Domagała, E. Sitek (red.), Choroba Alzheimera. Zaburzenia komunikacji językowej, Gdańsk. [Google Scholar]
 13. Grzesiak-Witek D. (2007), Zaburzenia komunikacji słownej u osoby z chorobą Alzheimera, „Społeczeństwo i Rodzina. Stalowowolskie Studia Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II”, nr 11. [Google Scholar]
 14. Grzesiak-Witek D., Sobolewski P. (2010), Zaburzenia komunikowania się chorych w wieku podeszłym w naczyniopochodnych chorobach mózgu, [w:] T.B. Kulik, B. Wolny, A. Pacian (red.), Edukacja zdrowotna w naukach medycznych i społecznych, Tarnów. [Google Scholar]
 15. Gustaw K. (2007), Kontakt, czyli strategie komunikacji z pacjentem z chorobą Alzheimera. Poradnik dla pacjentów, Warszawa. [Google Scholar]
 16. Herzyk A. (2005), Wprowadzenie do neuropsychologii klinicznej, Warszawa. [Google Scholar]
 17. Łuczywek E. (1996), Zaburzenia aktywności poznawczej osób w późnym wieku. Problemy demencji, [w:] A. Herzyk, D. Kądzielawa (red.), Zaburzenia w funkcjonowaniu człowieka z perspektywy neuropsychologii klinicznej, Lublin. [Google Scholar]
 18. Marczewska H., Osiejuk E. (1994), Nie tylko afazja…: o zaburzeniach językowych w demencji Alzheimera, demencji wielozawałowej i przy uszkodzeniach prawej półkuli mózgu, Warszawa. [Google Scholar]
 19. Obrębowski A. (2005), Uwagi do ośrodkowych zaburzeń mowy, „Otolaryngologia”, nr 4(4). [Google Scholar]
 20. Sitek E. (2018), Komunikacja pisemna w chorobie Alzheimera, [w:] A. Domagała, E. Sitek (red.), Choroba Alzheimera. Zaburzenia komunikacji językowej, Gdańsk. [Google Scholar]
 21. Szłapa K., Tomasik I., Wrzesiński S. (2021), Kwestionariusz diagnostyczny zaburzeń mowy ze szczególnym uwzględnieniem afazji i dysartrii dla młodzieży i dorosłych, Gdańsk. [Google Scholar]
 22. Wasielewski T.P. (2013), Podejmowanie terapii zaburzeń mowy wobec pacjenta z chorobą Alzheimera, „Zdrowie i Dobrostan”, nr 2. [Google Scholar]