Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 18 Nr 1 (2023)

Artykuły

Raport o polskim poradnictwie językowym

DOI: https://doi.org/10.25312/2391-5137.18/2023_15jss  [Google Scholar]
Opublikowane: 14.06.2023

Abstrakt

Artykuł jest krótkim raportem o polskim poradnictwie językowym. Opisuje początki działalności poradniczej w Polsce i najpopularniejsze współcześnie sposoby popularyzowania działalności kulturalnojęzykowej. Prezentuje również napisany przez autorkę artykułu Poradnik językoznawczyni, jeden z ostatnio wydanych poradników językowych w Polsce.

Bibliografia

 1. „Poradnik Językowy” (1901), z. 1, Polona, https://polona.pl/item/poradnik-jezykowy-r-1-nr-1-1901,OTY2MDgzNA/0/#info:metadata [dostęp: 29.03.2023]. [Google Scholar]
 2. „Poradnik Językowy” (2013), z. 7, http://www.poradnikjezykowy.uw.edu.pl/wydania/poradnik_jezykowy.706.2013.07.pdf [dostęp: 29.03.2023]. [Google Scholar]
 3. Bańko M. (2003), Mały słownik wyrazów kłopotliwych, Warszawa. [Google Scholar]
 4. Bańko M. (red.) (2000), Inny słownik języka polskiego, t. 1–3, Warszawa. [Google Scholar]
 5. Bańko M., Krajewska M. (1995), Słownik wyrazów kłopotliwych, Warszawa. [Google Scholar]
 6. Bartmińska I., Bartmiński J. (1978), Nazwiska obce w języku polskim. Problemy poprawnościowe. Słownik wymowy i odmiany, Warszawa. [Google Scholar]
 7. Bąba S. (1986), Twardy orzech do zgryzienia, czyli o poprawności frazeologicznej, Poznań. [Google Scholar]
 8. Bąba S. (1989), Innowacje frazeologiczne współczesnej polszczyzny, Poznań. [Google Scholar]
 9. Bąba S., Walczak B. (1992), Na końcu języka, Poznań. [Google Scholar]
 10. Bibliografia słowników i poradników językowych, https://rjp.pan.pl/slowniki-i-poradniki-jezykowe [dostęp: 28.03.2023]. [Google Scholar]
 11. Bralczyk J. (1996), Język na sprzedaż, Warszawa. [Google Scholar]
 12. Bralczyk J. (2014), Słowo o słowie. Porady językowe profesora Bralczyka, Warszawa. [Google Scholar]
 13. Bralczyk J. (2017), Jak mówić, żeby nas słuchano?, https://www.youtube.com/watch?v=TG4ZAGnlPOY [dostęp: 4.04.2023]. [Google Scholar]
 14. Bugajski M. (1993), Językoznawstwo normatywne, Warszawa. [Google Scholar]
 15. Buttler D., Kurkowska H., Satkiewicz H. (1971), Kultura języka polskiego, t. 1, Warszawa. [Google Scholar]
 16. Buttler D., Kurkowska H., Satkiewicz H. (1982), Kultura języka polskiego, t. 2, Warszawa. [Google Scholar]
 17. Chaciński B. (2005), Wyczesany słownik najmłodszej polszczyzny, Warszawa. [Google Scholar]
 18. Chaciński B. (2007), Totalny słownik najmłodszej polszczyzny, Warszawa. [Google Scholar]
 19. Cienkowski W. (1987), Postawy Polaków wobec zagadnień poprawności językowej (z socjologii i psychologii kultury języka), „Poradnik Językowy”, z. 7–8(361). [Google Scholar]
 20. Czeszewski M. (2006), Słownik polszczyzny potocznej, Warszawa. [Google Scholar]
 21. Dąbrowska A. (2022), Stare problemy – nowe wyzwania, „Język a Kultura”, t. 29. [Google Scholar]
 22. Doroszewski W. (1962–1979), O kulturę słowa. Poradnik językowy, t. 1–3, Warszawa. [Google Scholar]
 23. Doroszewski W. (1973), O funkcji poznawczo-społecznej języka, Warszawa. [Google Scholar]
 24. Doroszewski W., Kurkowska H. (red.) (1973), Słownik poprawnej polszczyzny PWN, Warszawa. [Google Scholar]
 25. Dubisz S. (1988), Między dawnymi a nowymi laty. Eseje o języku, Warszawa. [Google Scholar]
 26. Dunaj B. (red.) (1999), Słownik współczesnego języka polskiego, t. 1–2, Warszawa. [Google Scholar]
 27. Gawroński A. (1921), O błędach językowych, „Biblioteczka Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego”, nr 3. [Google Scholar]
 28. Gąsiorek K. (2006), Język polski? Nie taki trudny! Czyli jak unikać kłopotów językowych, Kraków. [Google Scholar]
 29. Grzegorczykowa R. (2011), Wykłady z polskiej składni, Warszawa. [Google Scholar]
 30. Hącia A. (2019), Ucha, fochy, tarapaty, czyli Wszystko, co chcielibyście wiedzieć o polszczyźnie i o co nie baliście się zapytać, Warszawa. [Google Scholar]
 31. Historia (b.r.), Towarzystwo Miłośników Języka Polskiego, https://tmjp.pl/historia/ [dostęp: 4.04.2023]. [Google Scholar]
 32. Historia i zakres działania (b.r.), Komitet Językoznawstwa Polskiej Akademii Nauk, https://komjezyk.pan.pl/pl/zakres-dziaania [dostęp: 4.04.2023]. [Google Scholar]
 33. Historia poradnika (b.r.), http://www.poradnikjezykowy.uw.edu.pl/historia.php [dostęp: 4.04.2023]. [Google Scholar]
 34. Internetowa Poradnia Językowa, Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie, http://www.poradniajezykowa.ujd.edu.pl/ [dostęp: 4.04.2023]. [Google Scholar]
 35. Jadacka H. (2008), Kultura języka polskiego. Fleksja, słowotwórstwo, składnia, Warszawa. [Google Scholar]
 36. Język Polski Rocznik 1 (1913), https://wikisource.org/wiki/Index:J%C4%99zyk_Polski_Rocznik_1_%281913%29.djvu [dostęp: 29.03.2023]. [Google Scholar]
 37. Język polski w Polskim Radiu (2019), https://www.polskieradio.pl/13/53/artykul/2266946,jezyk-polski-w-polskim-radiu [dostęp: 29.03.2023]. [Google Scholar]
 38. Język Polski. Pismo Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego (2022), https://www.jezyk-polski.pl/index.php/jp/issue/view/19 [dostęp: 29.03.2023]. [Google Scholar]
 39. Karaś M., Madejowa M. (red.) (1977), Słownik wymowy polskiej, Warszawa. [Google Scholar]
 40. Karpowicz T. (1998), Praktyczny słownik ortograficzny współczesnego języka polskiego, Warszawa. [Google Scholar]
 41. Klemensiewicz Z. (1973), Prawidła poprawnej wymowy polskiej, „Biblioteczka Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego”, nr 10. [Google Scholar]
 42. Kłosińska K. (2005), Skąd się biorą słowa, Warszawa. [Google Scholar]
 43. Kłosińska K. (2011), Słownik przysłów: przysłownik, Poznań. [Google Scholar]
 44. Kłosińska K. (red.) (2004), Formy i normy, czyli poprawna polszczyzna w praktyce, Warszawa. [Google Scholar]
 45. Kołodziejek E. (1998), Poprawna polszczyzna w praktyce, Szczecin. [Google Scholar]
 46. Kryński A.A. (1920), Jak nie należy mówić i pisać po polsku, Warszawa. [Google Scholar]
 47. Kurek H. (2011), „Prawidła poprawnej wymowy polskiej” Zenona Klemensiewicza a współczesne tendencje wymawianiowe, [w:] R. Majkowska, E. Fiałek (red.), Zenon Klemensiewicz 1891–1969. Materiały z posiedzenia naukowego w dniu 19 czerwca 2009 r., Kraków. [Google Scholar]
 48. Kurzowa Z. (red.) (1988), Słownik synonimów polskich, Warszawa. [Google Scholar]
 49. Litorowicz-Siegert A. (2022), Moc słowa, „Twój Styl”, nr 12(389). [Google Scholar]
 50. Lubaś W., Urbańczyk S. (1993), Podręczny słownik poprawnej wymowy polskiej, Kraków–Katowice. [Google Scholar]
 51. Makselon M. (2023), Feminatywy. O genderowej nowomowie słów kilka, https://www.youtube.com/watch?v=MYH2qGScEVk [dostęp: 4.04.2023]. [Google Scholar]
 52. Marcjanik M. (2017), Słownik językowego savoir vivre’u, Warszawa. [Google Scholar]
 53. Marcjanik M., Chaciński B. (2017), Przyszłość polszczyzny – polszczyzna przyszłości, Warszawa. [Google Scholar]
 54. Markowski A. (1992), Polszczyzna końca XX wieku, Warszawa. [Google Scholar]
 55. Markowski A. (2004), Język polski: poradnik profesora Andrzeja Markowskiego, Warszawa. [Google Scholar]
 56. Markowski A. (2006), Kultura języka polskiego. Teoria. Zagadnienia leksykalne, Warszawa. [Google Scholar]
 57. Miodek J. (1983), Rzecz o języku, Wrocław. [Google Scholar]
 58. Miodek J. (2000), ABC polszczyzny, Wrocław. [Google Scholar]
 59. Mówiąc Inaczej (2013), https://www.youtube.com/@mowiacinaczej/about [dostęp: 5.04.2023]. [Google Scholar]
 60. Nitsch K. (1921), O języku polskim, „Biblioteczka Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego”, nr 1. [Google Scholar]
 61. O poradni, Poradnia Językowa PWN, https://sjp.pwn.pl/poradnia [dostęp: 4.04.2023]. [Google Scholar]
 62. Ostaszewska D., Tambor J. (2000), Fonetyka i fonologia współczesnego języka polskiego, Warszawa. [Google Scholar]
 63. Ostrowska K. (2016), Wybrane błędy językowe na przykładzie analizy funkcjonowania Poradni Językowej PWN, „Kwartalnik Nauk o Mediach”, nr 1, http://knm.uksw.edu.pl/wybrane-bledy-jezykowe-przykladzie-analizy-funkcjonowania-poradni-jezykowej-pwn/ [dostęp: 29.03.2023]. [Google Scholar]
 64. Pisarek W. (1995), Kto, o czym, jak i po co?, „Język Polski”, t. LXXV. [Google Scholar]
 65. Pisarek W. (red.) (1999), Polszczyzna 2000. Orędzie o stanie języka na przełomie tysiącleci, Kraków. [Google Scholar]
 66. Pisarkowa K. (1994), Z pragmatycznej stylistyki, semantyki i historii języka, Warszawa. [Google Scholar]
 67. Podracki J. (1993), Czy to naprawdę po polsku?, Warszawa. [Google Scholar]
 68. Podracki J. (red.) (1998), Szkolny słownik trudności języka polskiego, Warszawa. [Google Scholar]
 69. Polański E. (red.) (1998), Nowy słownik ortograficzny PWN, Warszawa. [Google Scholar]
 70. Poradnia językowa (2023), Instytut Języka Polskiego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, http://www.poradniajezykowa.us.edu.pl/ [dostęp: 4.04.2023]. [Google Scholar]
 71. Poradnia językowa Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego, http://poradnia.ifp.uni.wroc.pl/ [dostęp: 4.04.2023]. [Google Scholar]
 72. Poradnia językowa Uniwersytetu Warszawskiego, https://poradniajezykowa.uw.edu.pl/ [dostęp: 4.04.2023]. [Google Scholar]
 73. Poradnia językowa, Uniwersytet Łódzki, https://poradnia-jezykowa.uni.lodz.pl/ [dostęp: 4.04.2023]. [Google Scholar]
 74. Poradnik językoznawczyni (2021), Wydawnictwo Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi, https://wydawnictwo.ahe.lodz.pl/sites/default/files/Poradnik%20j%C4%99zykozn.jpg [dostęp: 29.03.2023]. [Google Scholar]
 75. Porady językowe, Rada Języka Polskiego, https://rjp.pan.pl/porady-jezykowe-main [dostęp: 4.04.2023]. [Google Scholar]
 76. Prace Filologiczne, https://www.wuw.pl/pol_m_Czasopisma_Prace-Filologiczne-530.html [dostęp: 29.03.2023]. [Google Scholar]
 77. Prace Filologiczne, założone w 1884 roku przez Adama Antoniego Kryńskiego (b.r.), http://www.pracefilologiczne.uw.edu.pl/ [dostęp: 29.03.2023]. [Google Scholar]
 78. Przybylska R. (2004), Wstęp do nauki o języku polskim. Podręcznik dla szkół wyższych, Kraków. [Google Scholar]
 79. Puzynina J. (1990), O pojęciu kultury języka, „Poradnik Językowy”, nr 3. [Google Scholar]
 80. Rogowska-Cybulska E. (2009), Telefoniczna Poradnia Językowa, https://fil.ug.edu.pl/wydzial/instytuty/instytut-filologii-polskiej/porady-jezykowe/telefoniczna-poradnia-jezykowa [dostęp: 4.04.2023]. [Google Scholar]
 81. Saloni Z. (1993), Norma językowa, [w:] K. Polański (red.), Encyklopedia językoznawstwa ogólnego, Wrocław–Warszawa–Kraków. [Google Scholar]
 82. Satoła-Staśkowiak J. (2021), Poradnik językoznawczyni, Łódź. [Google Scholar]
 83. Satoła-Staśkowiak J. (2021), Wpływ pandemii na polską, bułgarską i czeską leksykologię w roku 2020 i na początku 2021, „Językoznawstwo”, nr 1(15). [Google Scholar]
 84. Satoła-Staśkowiak J. (2022), Krótko o kilku współczesnych tendencjach, obserwowanych w polskiej ortografii, leksyce i składni, obecnych w komunikacji medialnej, „Językoznawstwo”, nr 2(17). [Google Scholar]
 85. Sieczkowski A. (1978), Poradnictwo językowe w czasopiśmie „Poradnik Językowy”, „Poradnik Językowy”, z. 7–8(361). [Google Scholar]
 86. Skorupka S. (1967), Słownik frazeologiczny języka polskiego, t. 1–2, Warszawa. [Google Scholar]
 87. Strutyński J. (2006), Gramatyka polska, Kraków. [Google Scholar]
 88. Szober S. (1937), Słownik ortoepiczny. Jak mówić i pisać po polsku, Warszawa, https://polona.pl/item/slownik-ortoepiczny-jak-mowic-i-pisac-po-polsku,ODU1MTU2MQ/6/#info:metadata [dostęp: 28.03.2023]. [Google Scholar]
 89. Szober S. (1958), Słownik poprawnej polszczyzny, Warszawa. [Google Scholar]
 90. Szymczak M. (1978), Aktualne zagadnienia kultury języka polskiego, „Poradnik Językowy”, z. 7–8(361). [Google Scholar]
 91. Szymczak M. (red.) (1986), Słownik ortograficzny języka polskiego, t. 1–3, Warszawa. [Google Scholar]
 92. Urbańczyk S. (1995), Powstanie i dalsze losy „Języka Polskiego”, „Język Polski”, t. LXXV. [Google Scholar]
 93. Walczak B. (1987), Między snobizmem i modą a potrzebami języka, czyli o wyrazach obcego pochodzenia w polszczyźnie, Poznań. [Google Scholar]
 94. Wieczorkiewicz B. (1970), Sztuka mówienia, Warszawa. [Google Scholar]
 95. Witold Doroszewski, audycja Hanny Szof z cyklu „Biografie niezwykłe” (PR, 05.05.2009) (2009), https://player.polskieradio.pl/kolejka [dostęp: 4.04.2023]. [Google Scholar]
 96. Zdunkiewicz-Jedynak D. (2008), Wykłady ze stylistyki, Warszawa. [Google Scholar]
 97. Żmigrodzki P. (2018), Wielki słownik języka polskiego PAN – historia, stan obecny i perspektywy rozwoju po 2018 roku, „Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego”, t. LXXI. [Google Scholar]
 98. Żmigrodzki P. (2020), Sto roczników „Języka Polskiego”, „Język Polski”, R. C, z. 4. https://jezyk-polski.pl/index.php/jp/article/view/250 [dostęp: 28.03.2023]. [Google Scholar]
 99. Żmigrodzki P. (red.) (od 2007), Wielki słownik języka polskiego PAN, Warszawa. [Google Scholar]
 100. Żmigrodzki P., Przybylska R. (red.) (2007), Nowe studia leksykograficzne, Kraków. [Google Scholar]