Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Nr 2/17 (2022)

Artykuły

Socjolingwistyka a językoznawstwo otwarte na przykładzie języka macedońskiego

DOI: https://doi.org/10.25312/2391-5137.17/2022_13mb  [Google Scholar]
Opublikowane: 16.12.2022

Abstrakt

Przedmiotem rozważań podjętych w artykule jest ukazanie aktualności językoznawstwa otwartego Furdala w oparciu o prowadzenie badań z zakresu socjolingwistyki języka macedońskiego. Autorka tekstu podkreśla, że język jest elementem kultury i powstaje w życiu społecznym, przez co jest bardzo często uzależniony od różnych cech społeczeństwa. Dlatego nie ma możliwości dokładnego opisu struktury języka, którym w życiu codziennym posługuje się pewna grupa mieszkańców danego kraju, bez nawiązania do ich kultury, tradycji czy zróżnicowania socjalnego. Podejście tylko lingwistyczne nie pozwala na wyczerpanie całości zagadnienia i nie może być jedyne w prowadzonych badaniach. Język jest istotnym elementem interakcji społecznej, a współczesne pojmowanie językoznawstwa zakłada jego interdyscyplinarność. Niezbędna jest zatem ścisła współpraca socjologii i lingwistyki w badaniu współczesnego języka macedońskiego. Granice istniejące pomiędzy naukami zajmującymi się badaniem języka są płynne, co dowodzi słuszności tezy Antoniego Furdala o otwartości językoznawstwa.

Bibliografia

 1. Furdal A. (1977), Językoznawstwo otwarte, Opole. [Google Scholar]
 2. Grabias S. (2019), Język w zachowaniach społecznych. Podstawy socjolingwistyki i logopedii, Lublin. [Google Scholar]
 3. Pastuch M. (2009), Interdyscyplinarność w badaniach językoznawczych, „Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej”, nr 44. [Google Scholar]
 4. Bojkovska S. (2002), Dijalektite vo funkcija na makedonskiot standarden jazik, [w:] L. Minova-Đurkova, A. Dučevska, Lj. Mitrevski (red.), Makedonski sociolingvistički i filološki temi, Skopje. [Google Scholar]
 5. Dodevska-Mihajlovska O. (2002), Vlijanieto na opštestvenite promeni vrz makedonskata leksika, [w:] L. Minova-Đurkova, A. Dučevska, Lj. Mitrevski (red.), Makedonski sociolingvistički i filološki temi, Skopje. [Google Scholar]
 6. Furdal A. (1977), Językoznawstwo otwarte, Opole. [Google Scholar]
 7. Grabias S. (2019), Język w zachowaniach społecznych. Podstawy socjolingwistyki i logopedii, Lublin. [Google Scholar]
 8. Gruevska-Madžoska S. (1997), Jazikot na biznismentite, [w:] S. Sazdov (red.), Tret naučen sobir na mladi makedonisti, Skopje. [Google Scholar]
 9. Gruevska-Madžoska S. (2009), Komunikacijata na mladite preku internet i sms-poraki, [w:] Z. Cvetkovski (red.), Zbornik vo čest na prof. d-r Liljana Minova-Đurkova, Skopje. [Google Scholar]
 10. Gruevska-Madžoska S. (2010), Sovremeni slučuvanja vo makedonskiot jazik od sociolingvistički aspekt, [w:] S. Velkovska (red.), Sociolingvistički ogledi, Skopje. [Google Scholar]
 11. Kirkova-Naskova A. (2008), Aspekti na sociokulturnata komponenta: jazični eksponenti za započnuvanje, održuvanje i završuvanje na konverzacija vo makedonskiot jazik, [w:] T. Trenevski, S. Sazdov, M. Paunova (red.), Petti naučen sobir na mladi makedonisti, Skopje. [Google Scholar]
 12. Nikolovska V. (2013), Makedonskata lingvistika i literaturnojazičnata norma, [w:] S. Velkovska (red.), Makedonskiot jazik kako sredstvo za komunikacija i kako izraz na kulturata, Skopje. [Google Scholar]
 13. Pandev D. (2013), Sovremenata sostojba na makedonskiot jazik niz prizmata na komunikacijata i kulturata, [w:] S. Velkovska (red.), Makedonskiot jazik kako sredstvo za komunikacija i kako izraz na kulturata, Skopje. [Google Scholar]
 14. Pastuch M. (2009), Interdyscyplinarność w badaniach językoznawczych, „Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej”, nr 44. [Google Scholar]
 15. Spasovski Z. (2002), Parametri na sociolingvističkiot opis, [w:] L. Minova-Đurkova, A. Dučevska, Lj. Mitrevski (red.), Makedonski sociolingvistički i filološki temi, Skopje. [Google Scholar]
 16. Stefanovska-Risteska F. (2004), Opštestvenite promeni i nivnoto vlijanie vrznazivite za obleka, [w:] S. Velkovska (red.), Opštestvenite promeni i jazikot, Skopje. [Google Scholar]
 17. Stefanovski G. (2004), Opštestvenite promeni i dijalektite na makedonskiot jazik, [w:] S. Velkovska (red.), Opštestvenite promeni i jazikot, Skopje. [Google Scholar]
 18. Stefanovski Lj. (2002), Jazičnata politika vo Republika Makedonija, [w:] L. Minova-Đurkova, A. Dučevska, Lj. Mitrevski (red.), Makedonski sociolingvistički i filološki temi, Skopje. [Google Scholar]
 19. Stoevska-Denčova E. (2012), Kon etnolingvističkite istražuvanja vo Makedonija, [w:] S. Velkovska (red.), Sovremenite lingvistički istražuvanja vo makedonistikata, Skopje. [Google Scholar]
 20. Tanturovska L. (2014), Za identitetot na makedonskiot jazik, Skopje. [Google Scholar]

Downloads

Download data is not yet available.