Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 18 Nr 1 (2023)

Artykuły

Analiza slangu polskiej subkultury techno na podstawie materiału źródłowego

DOI: https://doi.org/10.25312/2391-5137.18/2023_20lzas  [Google Scholar]
Opublikowane: 14.06.2023

Abstrakt

Niniejsza praca ma na celu wykazanie, iż subkultura technomaniaków lub technomanów jest czymś więcej niż tylko subkulturą młodych ludzi. Członkowie owej subkultury doświadczają często duchowych doznań oraz przemian podczas imprez masowych. Eskapizm uczestników imprez związanych z muzyką techno został przeanalizowany w pracy pod względem językowo-kulturowym. Autorzy sugerują trzy obszary, które mają wpływ na terapeutyczne właściwości imprez masowych oraz doznawanie przez ich uczestników „podróży” (ang. trips). W pracy przeanalizowano 120 słów i zwrotów związanych z muzyką elektroniczną na podstawie materiału źródłowego dostępnego na największym Forum Muzyki Elektronicznej, które istnieje od 2009 roku. Obszerna analiza literatury dotyczącej języka i kultury stanowi tło teoretyczne do analizy subkultury techno i pozwala wskazać, jak blisko związane są ze sobą te dwa terminy.

Bibliografia

 1. Aaronson B. (1999), Dancing our way out of class through funk, techno or rave, „Peace Review”, Vol. 11, Issue 2. [Google Scholar]
 2. Andrzejewski K. (2011), Słowacki slang hip-hopowy (analiza wybranych zjawisk językowych), nieopublikowana praca magisterska. [Google Scholar]
 3. Birgit R., Kruger H.H. (1998), Raver’s Paradise?: German Youth Cultures in the 1990s., [w:] T. Skelton, G. Valentine (red.), Cool Places: Geographies of Youth Cultures, Londyn. [Google Scholar]
 4. Bloch B. (1966), English verb inflection, „Language”, Vol. 23. [Google Scholar]
 5. Boas F. (1989), The Mind of Primitive Man, [w:] Z. Mach, Kultura i osobowość w antropologii amerykańskiej, Warszawa–Kraków. [Google Scholar]
 6. Christiansen M. (1994), Infinite Languages, Finite Minds: Connectionism, Learning and Linguistic Structure, niepublikowana rozprawa doktorska, University of Edinburgh, Scotland. [Google Scholar]
 7. Christiansen M., Dale R., Ellefson M., Conway Ch. (2002), The Role of Sequential Learning in Language Evolution: Computational and Experimental Studies, [w:] A. Cangelosi, D. Parisi (red.), Simulating the evolution of language, Londyn. [Google Scholar]
 8. Corsten M. (1998), Youth Dance Cultures: The Experience of Intramundane Salvation (innerweltliche Erlosung) in the Ritual Dance Practice of the Techno Youth Culture, Paper presented to the International Sociological Association (ISA). [Google Scholar]
 9. Deacon T. (1997), The Symbolic Species: The Co-Evolution of Language and the Brain, Nowy Jork. [Google Scholar]
 10. Donald M. (1998), Mimesis and the Executive Suite: Missing Links in Language Evolution, [w:] J. Hurford, M. Studdert-Kennedy, Ch. Knight (red.), Approaches to the Evolution of Language: Social and Cognitive Bases, Cambridge. [Google Scholar]
 11. Dryer M. (1989), Large Linguistic Areas and Language Sampling, „Studies of Language”, Vol. 13. [Google Scholar]
 12. Dupreel E. (1969), Traktat o moralności, Warszawa. [Google Scholar]
 13. Dyszak A. (2011), Z badań nad leksyką subkultur młodzieżowych. Słownictwo kluberów, [w:] K. Wojtczuk, M. Jasińska (red. nauk.), Polszczyzna trzech pokoleń: podobieństwa i różnice, Siedlce. [Google Scholar]
 14. Graham J. (2004), Rave Culture and Religion, Londyn–Nowy Jork. [Google Scholar]
 15. Gumperz J.J. (1972), Introduction, [w:] J.J. Gumperz, D. Hymes (red.), Directions in Sociolinguistics: The Ethnography of Communication, Nowy Jork. [Google Scholar]
 16. Hall E.T. (2001), Poza kulturą, Warszawa. [Google Scholar]
 17. Hall S., Jefferson T. (1976), Resistance through Rituals: Youth subcultures in post-war Britain, Londyn. [Google Scholar]
 18. Hofstede G. (2000), Kultury i organizacje. Zaprogramowanie umysłu, Warszawa. [Google Scholar]
 19. Humboldt W. (2001), Rozmaitość języków a rozwój umysłowy ludzkości, Lublin. [Google Scholar]
 20. Hutson S. (1999), Technoshamanism: Spiritual Meaning in the Rave Subculture, „Popular and Society”, Vol. 23(3). [Google Scholar]
 21. Hymes D. (1972), Models of Interaction of Language and Social Life, [w:] J.J. Gumperz, D. Hymes (red.), Directions in Sociolinguistics: Ethnography of Communication, Nowy Jork. [Google Scholar]
 22. Jędrzejewski M. (1999), Młodzież a subkultury, Warszawa. [Google Scholar]
 23. Kroeber A.L. (1948), Anthropology: Race, Language, Culture, Psychology, Prehistory, Nowy Jork. [Google Scholar]
 24. Kubecka K. (2014), Gwiazdy zachodniej muzyki rozrywkowej w rosyjskim slangu młodzieżowym, „Kultury Wschodniosłowiańskie – Oblicza i Dialog”, nr 4. [Google Scholar]
 25. Landqvist H. (2010), Trade Slang Terms among Swedish Musicians: Form, Meaning, and Function. A Study Based on Primary Sources and Secondary Literature 1, XVII European Symposium on LSP – 17–21 August 2009. [Google Scholar]
 26. Lewandowski M. (2006), Słownictwo muzyczne w socjolekcie punków, „Język, Komunikacja, Informacja”, nr 1. [Google Scholar]
 27. Matusewicz C. (1975), Psychologia wartości, Warszawa–Poznań. [Google Scholar]
 28. McKay G. (1996), Senseless Acts of Beauty: Cultures of Resistance Since the Sixties, Londyn. [Google Scholar]
 29. McRobbie A. (1995), Postmodernism and Popular Culture, Londyn. [Google Scholar]
 30. Mead M. (1930), Growing Up in New Guinea: A Comparative Study of Primitive Education, Nowy Jork. [Google Scholar]
 31. Nerlich B. (1989), The Evolution of the Concept of ‘Linguistic Evolution’ in the 19th and 20th century, „Lingua”, Vol. 77. [Google Scholar]
 32. Opler M. (1941), An Apache Life Way, Chicago. [Google Scholar]
 33. Pęczak M. (1992), Mały słownik subkultur młodzieżowych, Warszawa. [Google Scholar]
 34. Piotrowski P. (2003), Subkultury młodzieżowe, Warszawa. [Google Scholar]
 35. Polhemus T. (1994), Streetstyle, Nowy Jork. [Google Scholar]
 36. Reynolds S. (1998), Generation Ecstasy: Into the World of Techno and Rave Culture, Boston. [Google Scholar]
 37. Sapir E. (1921), Language: An introduction to the Study of Speech, Nowy Jork. [Google Scholar]
 38. Sapir E. (1970), Culture, Language and Personality, University of California Press. [Google Scholar]
 39. Sapir E. (1978), Kultura, język, osobowość, Warszawa. [Google Scholar]
 40. Searle J. (1969), Speech Acts: An essay in the philosophy of language, Cambridge. [Google Scholar]
 41. Sherzer J. (1974), Namakke, sunmakke, dormakke: three types of Cuna speech event, [w:] R. Bauman, J. Sherzer (red.), Explorations in the Ethnography of Speaking, Cambridge. [Google Scholar]
 42. Stevick R. (1963), The Biological Model and Historical Linguistics, „Language”, Vol. 39. [Google Scholar]
 43. Szlendak T. (1997), Techno – dzieci końca ery industrialnej, „Studia Socjologiczne”, nr 1. [Google Scholar]
 44. Talmy L. (1976), Communicative Aims and Means: a Synopsis, „Working Papers on Language Universals”, No. 20. [Google Scholar]
 45. Tomlinson L. (1998), This Ain’t No Disco”…or Is It? Youth Culture and the Rave Phenomenon, [w:] J. Epstein (red.), Youth Culture: Identity in a Postmodern World, Oxford. [Google Scholar]
 46. Whorf B.L. (1982), Język, myśl i rzeczywistość, Warszawa. [Google Scholar]
 47. Wierzbicka A. (1978), Sapir a współczesne językoznawstwo, [w:] E. Sapir, Kultura, język, osobowość. Wybrane eseje, Warszawa. [Google Scholar]
 48. Woźniak-Krakowian A., Zajęcka B. (2007), Współczesne subkultury młodzieżowe: Próba analizy zjawiska, „Prace Naukowe im. Akademii Jana Długosza w Częstochowie. Seria: Psychologia”, z. XIV. [Google Scholar]
 49. Zarzycki Ł. (2014), Do you speak cockney? Kulturowe konteksty dialektu londyńczyków, Poznań. [Google Scholar]