Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 125 (2016): Nasza Przeszłość

Artykuły

Działalność kościoła irkuckiego od 1825 do 1855 roku

 • Weronika Kiszenia
DOI: https://doi.org/10.52204/np.2016.125.183-190  [Google Scholar]
Opublikowane: 30.06.2016

Abstrakt

W artykule omówiono dzieje kościoła katolickiego w Irkucku w latach 20-50. XIX wieku w tym również stosunek władz syberyjskich do powstania świątyni. Na podstawie metryk oszacowano liczbę osób katolickiego wyznania, którzy w tym czasie znajdowali się w dalekim Irkucku. Przedstawiono relacje naocznych świadków: zesłańców politycznych i mieszkańców miasta o księżach, odprawianych mszach i świętach religijnych. Sporo uwagi poświęcono roli kościoła katolickiego i jego przeogromnemu znaczeniu w życiu zesłańców politycznych i powstającej Polonii irkuckiej.

 

Bibliografia

 1. Biełogołowyj N. A., Wospominanija i drugieje stat’i, Moskwa 1897. [Google Scholar]
 2. GAIO, F. 297, Op. 1, D. 6, L. 2-2ob.-3. Kniga na zapisku dobrowolnych prinoszenij w pol’zu irkutskoj rimsko-katolicieskoj prichodskoj cerkwi za 1850 god. [Google Scholar]
 3. GAIO, F. 297, Op. 1, D. 16, L. 16-16ob-17-17ob-18. Spiski prichożan irkutskogo rimsko-katolicieskogo prichoda za 1854-1858. [Google Scholar]
 4. GAIO, F. 297, Op. 1, D. 48, L. 2-2ob-3-3ob-4-4ob-5. Spiski prichożan irkutsko-go rimsko-katolicieskogo prichoda za 1866-1867. [Google Scholar]
 5. Gawriłowa N. I., Obsiestwiennyj byt gorożan Irkutskoj gubernii, Irkutsk 2014. [Google Scholar]
 6. Glaubicz Sabiński J., Dziennik Syberyjski, t. 1-2, Warszawa 2009. [Google Scholar]
 7. Janik M., Dzieje Polaków na Syberii, Kraków 1928. [Google Scholar]
 8. Irkutskaja letopis 1661-1940, sost. J. P. Kołmakow, Irkutsk 2003. [Google Scholar]
 9. Kalinowski J., Wspomnienia 1835-1877, Lublin 1965. [Google Scholar]
 10. Kijas A., Polacy w Irkucku [w:] Encyklopedia polskiej emigracji i Polonii, t. 2. Toruń 2003. [Google Scholar]
 11. Librowicz Z., Polacy w Syberii, Kraków 1884. [Google Scholar]
 12. Łukawski Z., Ludność polska w Rosji 1863-1914, Wrocław 1978. [Google Scholar]
 13. Natiaganow N., Gława iż kamiennoj letopisi Irkustka, [w:] „Wostoćno-Sibirskaja prawda”, 13.04.1991. [Google Scholar]
 14. Nowyj encyklopiedicieskij słowar’, t. 24, Spb 1915. [Google Scholar]
 15. Ob utraciennych sznurowych knigach dla sbora dobrowolnych prinoszenij. Ra-sporiażenia nacialstwa. Irkutskije Gubiernskiej Wiedomosti, nr. 13, 8.08.1857. [Google Scholar]
 16. Obzor irkutskoj gubernii za 1892 god, Irkutsk 1893. [Google Scholar]
 17. Opłakańska R., Kościół katolicki jako czynnik kształtowania polskiej diaspory na Syberii w pierwszej połowie XIX wieku, [w:] Kościół Katolicki na Syberii. Hi-storia-Współczesność-Przyszłość, Wrocław 2002 [Google Scholar]
 18. Pamietnaja kniżka Irkutskoj gubernii na 1861 god, Irkutsk 1861. [Google Scholar]
 19. RGIA, F. 1282, Op. 2, D. 2014, L. 3ob-5ob. [Google Scholar]
 20. Szostakowicz B. S., Zdanije rimsko-katolicieskogo kostioła w Irkutskie: istorija soorużenia i posledujusich pieriestrojek, [w:] „Zemla irkutskaja”, nr 2, 2005. [Google Scholar]
 21. Syberia jako część Archidiecezji Mohylewskiej, „Przegląd Katolicki”, nr 18, 1863. [Google Scholar]
 22. Zamek-Gliszczyńska A., Misja jezuicka w Irkucku 1811-1820, [w:] „Przegląd Powszechny”, nr 2/834, 1991. [Google Scholar]

Downloads

Download data is not yet available.