Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 119 (2013): Nasza Przeszłość

Artykuły

Przyczynek do dziejów kościoła i parafii pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Kętrzynie w XIX i pierwszej połowie XX w.

 • Marek Jodkowski
DOI: https://doi.org/10.52204/np.2013.119.237-254  [Google Scholar]
Opublikowane: 30.06.2013

Abstrakt

W pierwszej połowie XIX wieku kętrzyńscy katolicy byli pod opieką duszpasterską księży ze Świętej Lipki. Od 1869 roku msze święte odprawiano w Kętrzynie cyklicznie, rok później już co miesiąc. Pierwszym księdzem w opisywanym mieście był August Hintz, który został mianowany na to stanowisko 23 sierpnia 1872 roku. Miejscowa społeczność czyniła starania o zakup domu, który byłby odpowiedni do zorganizowania kaplicy i mieszkania dla księdza. W końcu udało się uzyskać odpowiednią nieruchomość za 900 talarów. Kętrzyn został ustanowiony parafią w 1893 roku. Pod jej opieką znalazły się placówki duszpasterskie z powiatu kętrzyńskiego, giżyckiego i mrągowskiego. Miejscowy kościół został wybudowany w latach 1895-1896 według projektów architekta Fritza Heitmanna. Wspomniany kościół jest budowlą neogotycką, murowaną, wzniesioną na planie prostokąta z kwadratową wieżą od zachodu. Koszt budowy opisywanego obiektu sakralnego wyniósł 94 851,87 marek. Środki na ten cel pozyskano nie tylko w diecezji warmińskiej. Duży wkład finansowy złożyło Stowarzyszenie Świętego Bonifacego i Wojciecha. W 1912 roku w Kętrzynie wybudowano parafialny ośrodek pomocy społecznej, w którym odbywały się spotkania stowarzyszeń katolickich. Na początku lat 70. XIX wieku w Kętrzynie i okolicach mieszkało około 180 katolików, a w 1929 roku do opisywanej parafii należało około 1900 osób.

Bibliografia

 1. Bielawny K., Dzieje parafii św. Brunona w Bartoszycach w XIX i XX w., Olsztyn 2008, s. 16. [Google Scholar]
 2. Borzyszkowski M., Stowarzyszenie św. Wojciecha i organizacja placówek katolickich w diasporze diecezji warmińskiej, [w:] Przeszłość natchnieniem dla teraźniejszości. Sympozjum historyczne i świętowojciechowe. Ełk, 20-22 kwietnia 1994 roku, red. K. Brzostek, T. Ratajczak, M. Salomon i in., Ełk 1996, s. 118-119. [Google Scholar]
 3. Buchholz A., Kirchenbau in Lötzen, „Sonntagsblatt”, 1909, nr 51, s. 204. [Google Scholar]
 4. Chłosta J., Kościół katolicki na Mazurach przed 1945 rokiem, „Warmińskie Wiadomości Archidiecezjalne”, 1999, nr 44, s. 84. [Google Scholar]
 5. Gatz E., Ermland, [w:] Geschichte des kirchlichen Lebens in den deutschsprachigen Ländern seit dem Ende des 18. Jahrhunderts, Bd. 1: Bistümer und ihre Pfarreien, red. E. Gatz, Freiburg 1991, s. 292. [Google Scholar]
 6. Głowacz A., Fritz Heitmann, architekt warmińskich kościołów, „Warmińsko-Mazurski Biuletyn Konserwatorski” 5(2003), s. 24. [Google Scholar]
 7. Hein M., Geschichte der Stadt Bartenstein 1332-1932, Bartenstein 1932, s. 190. [Google Scholar]
 8. Jodkowski M., Budownictwo sakralne diecezji warmińskiej w latach 1821-1945, Olsztyn 2011, s. 202. [Google Scholar]
 9. Kętrzyn. Z dziejów miasta i okolic, Olsztyn 1978. [Google Scholar]
 10. Kopiczko A., Duchowieństwo katolickie diecezji warmińskiej w latach 1821-1945, cz. 1: Studium prozopograficzne, Olsztyn 2004, s. 30. [Google Scholar]
 11. Kopiczko A., Duchowieństwo katolickie diecezji warmińskiej w latach 1821-1945, cz. 2: Słownik, Olsztyn 2003, s. 104. [Google Scholar]
 12. Kopiczko A., Katalog duchowieństwa katolickiego w diecezji warmińskiej (do 1945 roku), Olsztyn 2003, s. 82. [Google Scholar]
 13. Kopiczko A., Na marginesie książki ks. Krzysztofa Bielawnego „Dzieje parafii św. Brunona w Bartoszycach w XIX i XX w.” (Olsztyn 2008), „Warmińskie Wiadomości Archidiecezjalne” 2009, nr 99, s. 95. [Google Scholar]
 14. Korowaj T., Rastenburg/Kętrzyn. Dzieje miasta, Kętrzyn 2012. [Google Scholar]
 15. Osterglocken, „Königsberger Katholisches Kirchenblatt“, 1934, nr 13, s. 159. [Google Scholar]
 16. Quint S., Geschichte der Diasporagemeinde Lötzen, „Ermländisches Kirchenblatt”, 1936, nr 29, s. 457. [Google Scholar]
 17. Rechnung des Bonifacius-Adalbertus-Vereins für das Jahr 1897, PDE, 1898, nr 4, s. 46. [Google Scholar]
 18. Rechnung des Bonifatius-Adalbertus-Vereins der Diözese Ermland für das Jahr 1910, PDE, 1911, nr 12, s. 139 [Google Scholar]
 19. Rechnung über Einnahme und Ausgabe des St. Adalbertus-Bonifacius-Vereins pro 1870, „Pastoralblatt für die Diözese Ermland” (dalej: PDE), 1871, nr 8, s. 47. [Google Scholar]
 20. Rechnung über Einnahme und Ausgabe des St. Adalbertus-Bonifacius-Vereins pro 1871, PDE, 1872, nr 8, s. 52. [Google Scholar]
 21. Rechnung über Einnahme und Ausgabe des St. Adalbertus-Bonifacius-Vereins pro 1872, PDE, 1873, nr 9, s. 62. [Google Scholar]
 22. Rechnung über Einnahme und Ausgabe des St. Bonifacius-Adalbertus-Vereins der Diözese Ermland pro 1880, PDE, 1881, nr 4, s. 46. [Google Scholar]
 23. Rocznik Diecezji Warmińskiej 1985, Olsztyn 1985, s. 234 [Google Scholar]
 24. Romahn P., Die Diaspora der Diözese Ermland, Braunsberg 1927, s. 81. [Google Scholar]
 25. Rzempołuch A., Przewodnik po zabytkach sztuki dawnych Prus Wschodnich, Olsztyn 1992, s. 55. [Google Scholar]
 26. Traba R., Kościół rzymskokatolicki, [w:] Historia Pomorza, t. 4: (1850-1918), cz. 2: Polityka i kultura, red. S. Salmonowicz, Toruń 2002, s. 473-474. [Google Scholar]

Downloads

Download data is not yet available.