Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 108 (2007): Nasza Przeszłość

Miscellanea

Źródła do badań nad dziejami klasztoru kanoników regularnych Bożego Ciała w Krakowie w zbiorach archiwum OO. Cystersów w Szczyrzycu

  • Jolanta M. Marszalska
DOI: https://doi.org/10.52204/np.2007.108.371-383  [Google Scholar]
Opublikowane: 30.12.2007

Abstrakt

W Archiwum klasztornym OO. Cystersów w Szczyrzycu znajduje się niewielki zespól akt odnoszący się do Zakonu Kanoników Regularnych Laterańskich Bożego Ciała w Krakowie. Wspomniane archiwalia z uwagi na zawartą w nich treść można podzielić na dokumenty sensu stricto poświadczające relacje między obu zakonami. W szczególności dotyczą one osoby Marcina Kłoczyńskiego, prepozyta generalnego kongregacji krakowskiej Kanoników Regularnych Laterańskich Bożego Ciała, mecenasa, sędziego sądu duchownego krakowskiego, bibliofila, którego nazwisko i podpis figurują na dokumentach prawnych dotyczących klasztoru
szczyrzyckiego. Drugi niewielki zespół dokumentów stanowią akta, które możemy określić mianem akt majątkowych klasztoru szczyrzyckiego, dotyczą one kamienicy będącej w posiadaniu klasztoru OO. Cystersów w Szczyrzycu. Wzmiankowana kamienica, znajdowała się na Kazimierzu krakowskim w pobliżu klasztoru Kanoników Regularnych.

Bibliografia

  1. Bieniarzówna J., Kłoczyński M. (1562- 1644), PSB, t. XIII, s. 54, Wrocław 1967-1968. [Google Scholar]
  2. Biros B., Dzieje opactwa OO. Cystersów w Szczyrzycu na tle życia i zasług opatów tegoż klasztoru, Szczyrzyc 1950. [Google Scholar]
  3. Graczyk W., Stanisław Łubieński, pasterz, polityk i pisarz 1574-1640, Tyniec-Kraków 2005. [Google Scholar]
  4. Kanonicy Regularni Laterańscy w Polsce, w: Studia z dziejów Kongregacji Krakowskiej XV-XIX w., Kraków 1975. [Google Scholar]
  5. Łatak K., Kongregacja krakowska Kanoników Regularnych Laterańskich na przestrzeni dziejów, Kraków 2002. [Google Scholar]
  6. Marszalska J. M., Graczyk W., Opaci i przeorzy klasztoru OO. Cystersów w Szczyrzycu od XIII do XX wieku, Tyniec 2006. [Google Scholar]

Downloads

Download data is not yet available.