Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 125 (2016): Nasza Przeszłość

Artykuły

Koła Krucjaty Eucharystycznej prowadzone przez oo. bernardynów w świetle zachowanych kronik krucjaty

  • Piotr Kamiński
DOI: https://doi.org/10.52204/np.2016.125.231-247  [Google Scholar]
Opublikowane: 30.06.2016

Abstrakt

Niniejszy artykuł poświęcony jest działalności Kół Krucjaty Eucharystycznej prowadzonych przez OO. Bernardynów w latach 30-tych i 40-tych XX w. w: Piotrkowie Trybunalskim, Lwowie, Krakowie, Skępem, Krystynopolu i Sokalu. Organizacja ta, zaszczepiona na polski grunt przez Urszulę Ledóchowską w 1925 r., stawiała sobie za cel szerzenie wśród dzieci i młodzieży kultu eucharystycznego i w oparciu o ten kult prowadzenie wszechstronnej formacji religijno-społecznej. Krucjata cieszyła się w Polsce międzywojennej ogromną popularnością. Wystarczy wspomnieć, że w 1933 r. istniało w Polsce 400 placówek, podczas gdy 4 lata później liczba ta sięgnęła 2192 gromadząc 185 450 członków. Poszczególne koła powstawały początkowo przy szkołach, a później również na terenie parafii. Pierwszymi placówkami, które zostały objęte opieką duchową przez OO. Bernardynów były: Koło Krucjaty przy Szkole Powszechnej im św. Kazimierza w Piotrkowie Trybunalskim, powstałe w 1931 roku oraz Koło przy Szkole Powszechnej im. św. Kingi, tamże, założone 2 lata później. Jego Opiekunem został o. Franciszek Salezy Majewski OFM. Wielkim propagatorem Rycerstwa Jezusowego, bo taką też nazwę nosiła ta organizacja, był o. Fidelis Kędzierski-założyciel placówek we Lwowie (1936 r.) i Krakowie (1946 r.). Pozostałe jednostki nie zostały odpowiednio udokumentowane. Zachowane kroniki stanowią bogatą bazę źródłową, jeżeli chodzi o strukturę organizacyjną poszczególnych kół, a w szczególności działalności i składu zarządu czy ilości kandydatów w poszczególnych latach. Pewnym problemem jest brak lub znikoma ilość prób wartościowania postaw uczestników Krucjaty przez przełożonych co nie pozwala na pełną ocenę efektów formacji.

Bibliografia

  1. Eucharystycza Krucjata Dzieci przy kościele OO. Bernardynów we Lwowie [w:] Dzwonek III Zakonu”, r. 54 (1939) nr 6. [Google Scholar]
  2. Felchner A., Majchrzyk-Mikuła J., Matuszak T., Piasta A., Z dziejów piotrkow-skiej oświaty (od czasów Księstwa Warszawskiego do wybuchu II wojny światowej). Wybór dokumentów z zasobu Archiwum Państwowego W Piotrkowie Trybunalskim, Piotrków Trybunalski 2011. [Google Scholar]
  3. Sprawozdania [w:] ,, dwumiesięcznik poświęcony szerzeniu Krucjaty Eucharystycznej wśród młodzieży szkolnej, r. 5 (1929), nr 1; r. 5 (1929), nr 2; r. 10 (1934), nr 3; r. 13 (1937) nr 2; r. 13 (1937) nr [Google Scholar]
  4. Ogólne zestawienie Kół Krucjaty w Polsce [w:] Hostia”, r. 13 (1937) nr 6. [Google Scholar]
  5. Topij-Stempińska Beata , Działalno ść edukacyjna Krucjaty Eucharystyc z nej w Polsce międzywojennej , Kraków [Google Scholar]
  6. Warchulska Agnieszka, Piotrków Trybuna lski między wojnami. Opowieść o zyciu miasta 1918 1939 , Łódź Piotrków Trybunalski 2012. [Google Scholar]
  7. Żulińska Barbara, Kilka uwag o prowadzeniu Krucjaty Eucharystycznej [w:] ,,Głos Eucharystyczny”, r. 15 (1932), nr 8. [Google Scholar]

Downloads

Download data is not yet available.