Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 113 (2010): Nasza Przeszłość

Miscellanea

Wdowa i wdowieństwo w świetle osiemnastowiecznych tekstów religijnych

 • Agnieszka Jakuboszczak
DOI: https://doi.org/10.52204/np.2010.113.247-267  [Google Scholar]
Opublikowane: 30.06.2010

Abstrakt

Zarówno dziś, jak i w minionych wiekach, Kościół katolicki zawsze był zaniepokojony miejscem kobiet w świecie religijnym. Kobiety i wdowieństwo z pewnością wymagały specjalnego podejścia. Śmierć bliskiego krewnego, ale także głowy rodziny - gwaranta jej stabilności społeczno-prawnej i naturalnego statusu matki - niosła ze sobą cierpienie, które wymagało duchowego wsparcia. Religia i praktyki religijne stanowiły sposób na ponowne wypełnienie codziennej rutyny oraz odzyskanie motywacji i sensu przyszłego życia. Przedstawione powyżej elementy dotyczące wizji postaci wdowy i jej wdowieństwa w tekstach religijnych zachęcą czytelnika do kontynuowania badań mających na celu odtworzenie pełnego i z pewnością złożonego obrazu kobiecej duchowości.

Bibliografia

 1. Beauvalet-Boutouyrie S., Être veuve sous l’Ancien Régime, Paris 2001. [Google Scholar]
 2. Farge A., Les temps fragiles de la soliude des femmes à travers le discours médical du XVIIIe siècle, [w:] Madame ou Mademoiselle, Itinéraires de la solitude feminine XVIIIe-XXe siècles, wyd. A. Farge, Ch. Klapisch-Zuber, Paris 1984, s. 251-263. [Google Scholar]
 3. Historie des femmes en Occident, pod red. G. Duby, M. Perrot, t. 3: XVIe-XVIIIe siècles, pod red. N. Z. Davis, A. Farge, Paris 1991, s. 59-63, 350-354. [Google Scholar]
 4. Karpiński A., Kobieta w mieście polskim w drugiej połowie XVI i XVII wieku, Warszawa 1995. [Google Scholar]
 5. Kuklo C., Demografia Rzeczypospolitej przedrozbiorowej, Warszawa 2009. [Google Scholar]
 6. Kuklo C., Kobieta samotna w społeczeństwie miejskim u schyłku Rzeczypospolitej szlacheckiej. Studium demograficzno-społeczne, Białystok 1998. [Google Scholar]
 7. Kuklo C., Rodzina w osiemnastowiecznej Warszawie, Białystok 1991. [Google Scholar]
 8. Laurence A., Women in England 1500-1760. A social history, London 1994. [Google Scholar]
 9. Mariański J., W poszukiwaniu sensu życia. Szkice socjologiczno-pastoralne, Lublin 1990. [Google Scholar]
 10. Niczyporuk P., Żałoba i powtórne małżeństwo wdowy w prawie rzymskim, Białystok 2002. [Google Scholar]
 11. Ogryzko-Wiewiórska M., Rodzina i śmierć, Lublin 1994. [Google Scholar]

Downloads

Download data is not yet available.