Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 140 (2023): Nasza Przeszłość

Artykuły

Sytuacja gospodarcza klasztoru paulinów w Łęczeszycach do 1819 roku

DOI: https://doi.org/10.52204/np.2023.140.131-164  [Google Scholar]
Opublikowane: 27.12.2023

Abstrakt

Tematem niniejszego tekstu jest sytuacja ekonomiczna klasztoru paulinów w Łęczeszycach w latach 1639-1819. Tekst jest kolejnym w ramach badań nad dziejami gospodarczymi polskiej prowincji paulinów w dobie nowożytnej. W pracy zastosowano metody: opisową, analityczną oraz porównawczą.

Bibliografia

 1. Księga I obejmująca okres od założenia zakonu do 1663. Autor: o. Andrzej Eggerer OSPEE, [w:] Roczniki zakonu św. Pawła Pierwszego pustelnika, t. 1, Obejmujący okres od założenia zakonu do 1727, Częstochowa–Jasna Góra 2008, [Google Scholar]
 2. Księga 3. Z uzupełnieniami obejmujące lata od 1727 do 1786. Ks. 3. Autor: o. Marcin Streska OSPEE, w: Roczniki zakonu św. Pawła Pierwszego Pustelnika, t. 1, opr. L. Chałupka, Częstochowa–Jasna Góra 2008, [Google Scholar]
 3. Meress B., Roczniki zakonu świętego Pawła pierwszego pustelnika. Tom IV za lata 1783-1807, tłum. T. D. Łukaszczuk, opr. J. Zbudniewek, Częstochowa 2020, [Google Scholar]
 4. Dunin-Wąsowicz A., Pomiary gruntu w Koronie w XVI-XVIII wieku, Warszawa 1994, [Google Scholar]
 5. Gach P. P., Geografia strat zakonów w końcu XVIII i w XIX wieku, Rzym 1980, [Google Scholar]
 6. Historia Polski, t. 1 (do roku 1764), cz. 3 (chronologia, bibliografia, indeksy, tablice genealogiczne, mapy), mapa: Rzeczpospolita w XVII w., red. H. Łowmiański, Warszawa 1958, [Google Scholar]
 7. Katalog zabytków sztuki w Polsce, t. 10, Województwo warszawskie, red. I. Galicka. H., Sygietyńska, z. 5, Powiat grójecki, opr. I. Galicka. H., Sygietyńska, Warszawa 1971, [Google Scholar]
 8. Kośka M., Opinia Sekcji Duchownej Rzymskokatolickiej z 7 X 1829 r. w sprawie przeprowadzenia reformy Kościoła w Królestwie Polskim. Mało znane źródło do dziejów kasaty klasztorów w 1819 r., „Hereditas Monasteriorum”, vol. 1, 2012, [Google Scholar]
 9. Muszyńska J., Gospodarka dworska w dobrach biskupów krakowskich w połowie XVII wieku, Kielce 2012, [Google Scholar]
 10. Osiadacz A., Rodzina Boglewskich na tle epoki XIV-XVII wieku, „Studia Claromontana”, t. 29, 2011, [Google Scholar]
 11. Szeląg Z., Fundacje klasztorne, [w:] Słownik wiedzy o grójeckim, red. Z. Szeląg, z. 11, Grójec 2002, [Google Scholar]
 12. Szpak J., Dzieje klasztoru i parafii w Leśniowie, „Studia Claromontana”, t. 22, 2004, [Google Scholar]
 13. Szpak J., Dzieje konwentu i parafii paulinów w Leśniowie-Żarkach 1706-1864, „Studia Claromontana”, t. 20, 2020, [Google Scholar]
 14. Szpak J., Dzieje kościoła i parafii w Leśniowie, „Studia Claromontana”, t. 21, 2003, [Google Scholar]
 15. Szpak J., Gospodarstwo folwarczne w klasztorze paulinów na Łąkach Panny Maryi pod Głogówkiem, w: Środkowa i wschodnia Europa w zwierciadle historii: wielkiej orz codziennej. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Sylwestrowi Fertaczowi, red. M. Gruszczyk, J. Januszewska-Jurkiewicz, L. Krzyżanowski, M. Skrzypek, Bielsko-Biała 2021, [Google Scholar]
 16. Szpak J., Klasztor paulinów w Leśnej 1726-1864. Początki-struktura organizacyjna-życie codzienne-podstawy ekonomiczne, „Rocznik Bialskopodlaski”, t. 24, 2016, [Google Scholar]
 17. Szpak J., Polska prowincja paulinów od XVII wieku do 1864 roku. Dzieje gospodarcze: klasztor na Jasnej Górze w Częstochowie, Katowice 2020 [Google Scholar]
 18. Szpak J., Z dziejów klasztoru paulinów w Konopnicy (1630–1864). Wybrane zagadnienia, „Rocznik Wieluński” t. 17 (2017), [Google Scholar]
 19. Szymański J., Nauki pomocnicze historii, Warszawa 2009, [Google Scholar]
 20. Wojciechowski L., Fundacja klasztoru paulinów w Wieruszowie, „Studia Claromontana”, t. 24, 2006, [Google Scholar]
 21. Wojciechowski L., Fundacja klasztoru jasnogórskiego, [w:] Częstochowa. Dzieje miasta i klasztoru jasnogórskiego. Okres staropolski, t. 1, Częstochowa 2002, [Google Scholar]
 22. Wojciechowski L., Najstarsze klasztory paulinów w Polsce. Fundacja-uposażenie-rozwój do około 1430 roku, „Studia Claromontana”, t. 11, 1991, [Google Scholar]
 23. Wojciechowski L., Przekazy Długosza o pierwszej fundacji Jasnej Góry, „Studia Claromontana”, t. 5, 1984, [Google Scholar]
 24. Zaborski Z., Parafia w Wiewcu. Zarys dziejów, Częstochowa 1999; [Google Scholar]
 25. Zaborski Z., Rezydencja paulinów w Wiewcu, „Studia Claromontana”, t. 6, 1986, [Google Scholar]
 26. Zbudniewek J., Jasna Góra. Dzieje, [w:] Encyklopedia katolicka, t. 7, red. S. Wielgus. J. Duchniewski, M. Daniluk, S. Fity, J. Misiurek, M. Rusecki, A. Stępień, A. Weiss, Lublin 1997, [Google Scholar]
 27. Zbudniewek J., Katalog domów i rezydencji polskiej prowincji paulinów, „Nasza Przeszłość”, 31, 1969, [Google Scholar]
 28. Zbudniewek J., Paulini wczoraj i dzisiaj, „Studia Claromontana”, t. 25, 2007, [Google Scholar]
 29. Zmuda R., Kasata klasztorów paulińskich na terenie Królestwa Polskiego w 1819 roku, „Studia Claromontana”, t. 25, 2007, [Google Scholar]

Downloads

Download data is not yet available.