Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 138 (2022): Nasza Przeszłość

Artykuły

Korespondencja prywatna nuncjusza Juliusza Piazzy z biskupem Agostino Steffani z lat 1706-1708

DOI: https://doi.org/10.52204/np.2022.138.59-79  [Google Scholar]
Opublikowane: 31.12.2022

Abstrakt

Artykuł przedstawia treść prywatnych listów nuncjusza dla Polski G. Piazzy, rezydującego w Troppau, do wikariusza apostolskiego na północy (dla obszaru północnych Niemiec), biskupa A. Steffaniego, w latach 1706-1708. Listy pokazują trudne okoliczności, w jakich Piazza musiał wypełniać swoje obowiązki nuncjusza po abdykacji króla Augusta II. Zgodnie z punktem widzenia papieskiej dyplomacji, opowiedział się za prawem Augusta - jako legalnego władcy - do polskiego tronu. Te prywatne listy dodają wiele szczegółów do informacji zawartych w oficjalnych raportach Piazzy dla Sekretariatu Stanu.

Bibliografia

 1. Acta Nuntiaturae Polonae T. 1 : De fontibus eorumque investigatione et editionibus. Instructio ad editionem. Nuntiorum series chronologica, auctore H. D. Wojtyska, Romae 1990. [Google Scholar]
 2. Acta Nuntiaturae Polonae T. XLI: Iulius Piazza (1706-1708), vol. 1, ed. J. Kopiec, Romae 1991. [Google Scholar]
 3. Aschoff H. G., Steffani Agostino (1654-1726), [w:] Die Bischöfe des Helligen Römischen Reiches 1648 bis 1803, hrg. E. Gatz, Berlin 1990, s. 483-485. [Google Scholar]
 4. Gierowski J. A, Akta nuncjatury w Rzymie, „Tygodnik Powszechny” 1990 nr 14, s. 6. [Google Scholar]
 5. Kamiński A., Konfederacja sandomierska wobec Rosji w okresie poaltransztadzkim 1706-1709, Wrocław 1969. [Google Scholar]
 6. Kopiec J., Cardinale Giulio (1663-1726). Uomo della Chiesa e diplomatico papale, „Bollettino Diocesano di Faenza-Modigliana” An. 75 (1988) nr 7-12 s. 117-123. [Google Scholar]
 7. Kopiec J., Śląski epizod w dziejach nuncjatury polskiej w czasach Augusta II (1705-1709), Śląski Kwartalnik Historyczny „Sobótka” R. 47 (1992) nr 1-2, s. 331-336. [Google Scholar]
 8. Kramer H., Habsburg und Rom in den Jaliren 1708-1709, Insbruck 1936. [Google Scholar]
 9. Kretschmar H., Der Friedensschluss von Altranstadt 1706/7, [w:] Um die polnische Krone Sachsen und Polen wahrend des Nordischen Krieges 1700-1721, red. J. Ka1isch i J. Gierowski, Berlin 1962, s. 161-183. [Google Scholar]
 10. Pometti F., Studii sul pontificato di Clemente XI. La Santa Sede nella guerra di succesione al trono di Spagna, „Archivio della R. Societa di Storia Patria” 21 (1898), s. 399-427 [Google Scholar]
 11. Saft PF., Der Neuaufbau der Katholischen Kirche Sachsen im 18 Jahrhundert, Leipzig 1961 s. 91-97. [Google Scholar]
 12. Staszewski J., Stosunki Augusta II z Kurią Rzymską w 1704-1706 (Misja rzymska), Toruń 1965. [Google Scholar]
 13. Tygielski W., Nuncjatura Apostolska w Polsce —ambasada nietypowa?, „Mówią Wieki” R. 32 (1989) nr 5, s. 19-27. [Google Scholar]
 14. Woker F. W., Ans den Papiers des kurpfälzischen Ministers Agostino Steffani, Bischofs von Spiga, Koln 1885. [Google Scholar]
 15. Ziekursch J., August der Starke und die katholische Kirche in den Jahren 1697-1720, „Zeitschrift fur Kirchengeschichte” Bd. 24 (1903), s. 86-135, 232-280. [Google Scholar]
 16. Zieliński Z., Nuncjatura w Polsce. Rys historyczny, „Życie i Myśl” nr 1-2 (1991), s. 39-47. [Google Scholar]

Downloads

Download data is not yet available.

Inne teksty tego samego autora

1 2 3 4 > >>