Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 138 (2022): Nasza Przeszłość

Sprawozdania

Bibliografia artykułów bpa Jana Kopca na łamach „Naszej Przeszłości” oraz w publikacji „100 tomów Naszej Przeszłości”.

DOI: https://doi.org/10.52204/np.2022.138.7-10  [Google Scholar]
Opublikowane: 31.12.2022

Bibliografia

 1. Ks. biskup Henryk Grzondziel (1897-1968), sufragan opolski, 47 (1977) s. 259-284. [Google Scholar]
 2. [współautor] Słowo wstępne, 50 (1978) s. 5-6 [z okazji wydania 50 tomu]. [Google Scholar]
 3. [opr.], Kalendarium. Ważniejsze daty z życia ks. Alfonsa Schletza, 50 (1978) s. 7-17. [Google Scholar]
 4. Ks. Alfons Schletz - profesor i wykładowca, 50 (1978) s. 65-82. [Google Scholar]
 5. [współautor] Pracownicy redakcji i administracji "Naszej Przeszłości" 50 (1978) s. 151-155. [Google Scholar]
 6. [opr.], "Nasza Przeszłość", Tom XXXVI - L (1971-1978). Bibliografia zawartości, 50 (1978) s. 269-284. [Google Scholar]
 7. [opr.], Bibliografia recenzji i wzmianek o "Naszej Przeszłości" i ks. Redaktorze, 50 (1978) s. 285-298. [Google Scholar]
 8. Papież Jan Paweł II, 51 (1979) s. 5-7. [Google Scholar]
 9. [opr.], Pokłosie jubileuszowe, 51 (1979) s. 205-226. [Google Scholar]
 10. [opr.], O zmarłych współpracownikach "Naszej Przeszłości" (do 31 XII 1980), 56 (1981) s. 237-267. [Google Scholar]
 11. Biskup Wincenty Urban (1911-1983) - historyk Kościoła, 62 (1984) s. 247-269. [Google Scholar]
 12. Ksiądz Jan Sossalla (1908-1979), 65 (1986) s. 281-291. [Google Scholar]
 13. Relacje biskupów wrocławskich ,,ad limina" z XVII i XVIII wieku, 68 (1987) s. 93-132. [Google Scholar]
 14. Korespondencja prywatna nuncjusza Juliusza Piazzy z biskupem Agostino Steffani z lat 1706-1708, 78 (1992) s. 223-241. [Google Scholar]
 15. Z dziejów Papieskiego Instytutu Polskiego w Rzymie do 1945 r., 79 (1993) s. 335-359. [Google Scholar]
 16. Echa polskich wydarzeń z lat 1704-1709 w środowisku Hospicjum św. Stanisława w Rzymie, 82 (1994) s. 373-380. [Google Scholar]
 17. Pięćdziesięciolecie Polskiego Instytutu Historycznego w Rzymie, 84 (1995) s. 381-389. [Google Scholar]
 18. Pół wieku "Naszej Przeszłości", 87 (1997) s. 421-427. [Google Scholar]
 19. Dyplomacja papieska wobec sporu o tron polski w latach 1704-1709, 88 (1997) s. 203-225. [Google Scholar]
 20. Biskup A. Adamiuk - ksiądz lwowski na Śląsku Opolskim, 93 (2000) s. 363-377. [Google Scholar]
 21. Dzieje diecezji wrocławskiej w rękopisie sprzed stu lat, 97 (2002) s. 397-401. [Google Scholar]
 22. Bibliografia stu tomów „Naszej Przeszłości”, [w:] 100 tomów „Naszej Przeszłości”. Bibliografia dzieje ludzie, red. J. Dukała, J. Kopiec, Kraków 2004, s. 13-140. [Google Scholar]
 23. „Nasza Przeszłość” w służbie nauki, kultury i Kościoła w Polsce, [w:] 100 tomów „Naszej Przeszłości”, Bibliografia dzieje ludzie, red. J. Dukała, J. Kopiec, Kraków 2004, s. 263-333. [Google Scholar]
 24. Dziękczynienie za świadczone dobro. Homilia z okazji 70-lecia „Naszej Przeszłości”, 126 (2016), s. 447-449. [Google Scholar]
 25. Czy dzieje Kościoła utrwalają „historię świętą”? („Lectio magistralis” z okazji nadania tytułu doktora „honoris causa” przez Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie), 134 (2020), s. 257-268. [Google Scholar]

Downloads

Download data is not yet available.

Inne teksty tego samego autora