Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 126 (2016): Nasza Przeszłość

Sylwetki, wspomnienia

Śp. Ksiądz Arcybiskup Tadeusz Gocłowski CM

DOI: https://doi.org/10.52204/np.2016.126.451-453  [Google Scholar]
Opublikowane: 30.12.2016

Abstrakt

Ksiądz Tadeusz Gocáowski urodził się w 1931 roku w Piskach na Mazowszu. Po ukończeniu szkoły podstawowej, kontynuował naukę w Prywatnym Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącym Księży Misjonarzy w Krakowie, gdzie otrzymał świadectwo dojrzałości w 1951 roku. Następnie wstąpił do Zgromadzenia Księży Misjonarzy, zdobywając wykształcenie filozoficzno-teologiczne w Krakowie. Po święceniach kapłańskich studiował prawo kanoniczne na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, uzyskując licencjat w 1959 roku. Pracował jako wykładowca i pełnił różne funkcje w diecezjalnym seminarium w Gdańsku-Oliwie, a następnie został mianowany biskupem pomocniczym diecezji gdańskiej w 1983 roku. Po śmierci biskupa Kaczmarka, pełnił obowiązki administratora diecezji, a następnie został mianowany biskupem diecezji gdańskiej przez papieża Jana Pawła II w 1984 roku. W 1992 roku został wyniesiony do godności arcybiskupa i metropolity. Aktywnie uczestniczył w życiu Kościoła i społeczeństwa, wspierając m.in. NSZZ "Solidarność" i Fundację Dzieło Nowego Tysiąclecia. Zmarł w 2016 roku, a jego pogrzeb odbył się z udziałem Episkopatu Polski, przewodniczył mu Metropolita Gdański.

Bibliografia

  1. Chorzępa M., Ks. Rektor dr Tadeusz Gocłowski – biskupem, „Roczniki Wincentyń-skie” R. 3 nr 2 (1983), s. 1-2. [Google Scholar]
  2. Grajewski A., Ważny nie tylko dla Gdańska, nr 20 z 15 maja 2016, s. 32-34. [Google Scholar]
  3. Pożegnanie abp. Gocłowskiego, „Niedziela” nr 20 z 15 maja 2016, s. 7. [Google Scholar]
  4. Śp. Arcybiskup dr Tadeusz Gocłowski – życiorys, http://niedziela.pl/artykul/22145/Sp-Arcybiskup-dr-Tadeusz-Goclowski [Google Scholar]
  5. Wspomnienie o śp. ks. abp. Tadeuszu Gocłowskim. Z Życia parafii... Pismo Parafii pw. NMP z Lourdes w Krakowie 2016 nr 6 (170) s. 10-11. [Google Scholar]
  6. Zmarł abp Gocłowski. Dziennik Polski 2016 nr 103 s. A3. DOI: https://doi.org/10.1016/j.resuscitation.2016.03.016 [Google Scholar]

Downloads

Download data is not yet available.

Inne teksty tego samego autora