Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 126 (2016): Nasza Przeszłość

Miscellanea

Śp. Ksiądz Arcybiskup Tadeusz Gocłowski CM

DOI: https://doi.org/10.52204/np.2016.126.451-453  [Google Scholar]
Opublikowane: 30.12.2016

Bibliografia

  1. Chorzępa M., Ks. Rektor dr Tadeusz Gocłowski – biskupem, „Roczniki Wincentyń-skie” R. 3 nr 2 (1983), s. 1-2. [Google Scholar]
  2. Grajewski A., Ważny nie tylko dla Gdańska, nr 20 z 15 maja 2016, s. 32-34. [Google Scholar]
  3. Pożegnanie abp. Gocłowskiego, „Niedziela” nr 20 z 15 maja 2016, s. 7. [Google Scholar]
  4. Śp. Arcybiskup dr Tadeusz Gocłowski – życiorys, http://niedziela.pl/artykul/22145/Sp-Arcybiskup-dr-Tadeusz-Goclowski [Google Scholar]
  5. Wspomnienie o śp. ks. abp. Tadeuszu Gocłowskim. Z Życia parafii... Pismo Parafii pw. NMP z Lourdes w Krakowie 2016 nr 6 (170) s. 10-11. [Google Scholar]
  6. Zmarł abp Gocłowski. Dziennik Polski 2016 nr 103 s. A3. [Google Scholar]

Downloads

Download data is not yet available.