Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 86 (1996): Nasza Przeszłość

Artykuły

Warszawski Konwikt Teologiczny pod zarządem księży misjonarzy (1918-1939)

 • Wacław Umiński
DOI: https://doi.org/10.52204/np.1996.86.541-574  [Google Scholar]
Opublikowane: 30.12.1996

Abstrakt

W artykule przedstawiono krótką historię Konwiktu Teologicznego, który istniał przy Uniwersytecie Warszawskim w latach 1918-1939. Została założona 17 stycznia 1918 roku przez kardynała A. Kakowskiego, który powierzył jej kierownictwo Zgromadzeniu Misji. Misjonarze, którzy w związku z tym zadaniem przybyli do Warszawy, zostali przydzieleni do Kościoła Świętego Krzyża. Artykuł rozpoczyna omówienie celu i funkcjonowania konwiktów, czyli ośrodków mających wspomagać formację intelektualną i duchową księży studiujących na uniwersytetach. Te uwagi ogólne stanowią tło dla historii Konwiktu Teologicznego na Uniwersytecie Warszawskim. "Theologicum", jak zaczęto go nazywać, było miejscem różnorodnych spotkań i konferencji wysokiej rangi, miejscem, w którym uczeni z Polski i z zagranicy prezentowali swoje pomysły i wyniki badań otwartej i bardzo wymagającej publiczności. Artykuł nie pomija trudnego problemu własności budynku, w którym mieścił się Konwikt. Historycznie rzecz biorąc była to własność Zgromadzenia Misji, skonfiskowana przez władze rosyjskie po likwidacji prowincji warszawskiej Zgromadzenia. Miał zostać przywrócony Zgromadzeniu w 1918 roku, lecz z różnych powodów tak się nie stało. Przez następne dwadzieścia lat misjonarze byli jedynie administratorami budynku, co oznaczało konieczność borykania się z dużymi problemami w prowadzeniu placówki. W ciągu dwóch dekad w Konwikcie Teologicznym zarejestrowało się ponad 200 księży. Część z nich została później wyniesiona do najwyższych godności w Kościele katolickim.

Bibliografia

 1. Catalogue des Maisons et du Personnel de la Congrégation de la Mission, Paris 1918-1939. [Google Scholar]
 2. Janaczek S., Baron Józef, Słownik Polskich Teologów Katolickich t. 5, Warszawa 1983, s. 84-85 [Google Scholar]
 3. Janaczek S., Gaworzewski Józef, Słownik Polskich Teologów Katolickich t. 5, Warszawa 1983, s. 479-481; [Google Scholar]
 4. Janaczek S., Michalski Wilhelm Wincenty (1879-1943), Słownik Polskich Teologów Katolickich 1918-1981, SPTK t. 6, Warszawa 1983 s. 464-465. [Google Scholar]
 5. Janaczek S., Weissmann Jan, Słownik Polskich Teologów Katolickich t. 7, Warszawa 1983, s. 383-385; [Google Scholar]
 6. Obertyński Z.,, Wskrzeszenie Warszawskiego Wydziału Teologicznego, „Wiadomości Archidiecezjalne Warszawskie” 28:1938. [Google Scholar]
 7. Schletz A., Gaworzewski Józef, Polski Słownik Biograficzny t. 7 Kraków 1948-1958, s. 320-321. [Google Scholar]
 8. SchIetz A., Michalski Wilhelm Wincenty, Polski Słownik Biograficzny, t. 20 Kraków 1975, s. 603-605. [Google Scholar]
 9. Sitarz E., Wilhelm Wincenty Michalski (1879-1943). Szkic biograficzny i bibliografia prac, „Nasza Przeszłość” 22:1960 . DOI: https://doi.org/10.52204/np.1960.12.261-274 [Google Scholar]
 10. Wisłocki J., Uposażenie Kościoła i duchowieństwa katolickiego w Polsce 1918-1939, Poznań 1981. [Google Scholar]
 11. Wisłocki J., Konkordat polski z 1925 roku. Zagadnienia prawno-administracyjne. Poznań 1977. [Google Scholar]
 12. Wydział Teologii Katolickiej, w: Uniwersytet Warszawski w latach 1915/16- 1934/35, Kronika, red. T. Manteuffel, Warszawa 1936. [Google Scholar]

Downloads

Download data is not yet available.

Inne teksty tego samego autora