Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 126 (2016): Nasza Przeszłość

Miscellanea

Bibliografia prac Ks. Arcybiskupa Tadeusza Gocłowskiego CM

DOI: https://doi.org/10.52204/np.2016.126.455-474  [Google Scholar]
Opublikowane: 30.12.2016

Bibliografia

 1. Biskupowi nie przystoi. Kościół, wybory, koalicja, Rozmowę przeprowadził M. Zając, „Tygodnik Powszechny” nr 47 (2005), s. 5. [Google Scholar]
 2. Chodziło o to, żeby pomóc narodowi, Rozmowę przeprowadziła E. Czaczkowska i P. Adamowicz, „Rzeczpospolita” nr 87 (2008), s. A15-A17. [Google Scholar]
 3. Dominikański dramat dotknął boleśnie Kościół, nie tylko polski, Rozmowę przeprowadził M. Szumiec, „Polska” nr 80 (2013), s. 3. [Google Scholar]
 4. Duszpasterze nie są związkowcami – rozmowa z Metropolitą gdańskim abp Tadeuszem Gocłowskim, przewodniczącym Komisji Episkopatu ds. Duszpasterstwa Ludzi Pracy, „Miesięcznik Archidiecezji Gdańskiej” R.39 nr 1-3 (1995), s. 111-119. [Google Scholar]
 5. Europa składa hołd, Kościół dziękuje, „Gazeta Wyborcza” nr 170 (2008), s. 4-5. [Google Scholar]
 6. Ewangelizacja i pieniądze, „Miesięcznik Archidiecezji Gdańskiej” R. 40 nr 7-9 (1996), s. 428-433 oraz w: Biuletyn KAI nr 26(223) z dnia 25.06.1996 r. [Google Scholar]
 7. Fundament aksjologiczny naprawy Rzeczypospolitej, „Znaki Nowych Czasów” Nr 10, (2004), s. 23-25. [Google Scholar]
 8. Gdzie jest serce Europy? „Przegląd Powszechny” nr 9 (2000), s. 199-208. [Google Scholar]
 9. Ja nie chcę przeczekać papieża Franciszka! Rozmowę przeprowadziła B. Szczepuła 3-6 IV 2015, „Polska” nr 27 (2015), s. 12. [Google Scholar]
 10. Każdy ksiądz ma prawo kogoś popierać, ale nie powinien o tym publicznie mówić, Rozmowę przeprowadziła B. Szczepuła, „Polska” nr 128 (2010), s. 10-11. [Google Scholar]
 11. Ludzie pracy w Europie, Rozmowę przeprowadziła M. Stychlerz-Kłucińska, „Tygodnik Solidarność” nr 11 (2004), s. 19. [Google Scholar]
 12. Mamy za co przepraszać, Rozmowę przeprowadziła E. Czaczkowska, K. Gottesman, „Rzeczpospolita” nr 45 (2007), s. A9. [Google Scholar]
 13. Nie uciekniemy od medialnej lustracji, Rozmowę przeprowadziła A. Kublik, M. Olejnik, „Gazeta Wyborcza” nr 11 (2007), s. 11-12. [Google Scholar]
 14. Nie zacierajmy różnicy, Rozmowę przeprowadziła A. Kublik, M. Olejnik, „Gazeta Wyborcza” nr 235 (2002), s. 17-18. [Google Scholar]
 15. Obecnie rodzina przeżywa wielki kryzys, Rozmowę przeprowadziła B. Szczepuła. 27 X 2014, „Polska” nr 86 (2014), s. 14. [Google Scholar]
 16. Papież był dla nas jak Mojżesz, Rozmowę przeprowadził J. Zalesiński, 29 IV 2011, „Polska” nr 34 (2011), dod. Magazyn, s. IX. [Google Scholar]
 17. Posłuszeństwo biskupowi, „Gazeta Wyborcza” nr 232 (2004), s. 28. [Google Scholar]
 18. Poszerzanie współpracy jest formą ewangelizacji, Rozmowę przeprowadził A. Hlebowicz, „Znak”, nr 5 (2009), s. 48-59. [Google Scholar]
 19. Praca jest nie tylko obciążeniem, lecz przestrzenią dla osobistego rozwoju człowieka, „Bezpieczeństwo Pracy” nr 5 (2000), s. 10. [Google Scholar]
 20. Przestań się lękać..., Rozmowę przeprowadził I. Skubiś, „Niedziela” nr 38 (2003), s. 9. [Google Scholar]
 21. Rydzyk – polityk, nie kapłan, Rozmowę przeprowadził B. Łoziński, 21 I 2008, „Dziennik” (Wyd. 2) nr 17 (2008), s. 6. [Google Scholar]
 22. Słowo ekskomunika mnie zmroziło, Rozmowę przeprowadziła B. Szczepuła, 21 X 2010, „Polska” nr 223 (2010), s. 6. [Google Scholar]
 23. Symbol zobowiązuje, Rozmowę przeprowadził A. Sporniak, „Tygodnik Powszechny”, nr 34 (2010), s. 16-17. [Google Scholar]
 24. Świętość człowieka i jego pracy. Człowiek Roku 2003, Rozmowę przeprowadził J. Kłosiński, „Tygodnik Solidarność” nr 51/52 (2003), s. 8-10. [Google Scholar]
 25. Tadeusz, zostaw to. Dlaczego odwołałem prałata? Rozmowę przeprowadził M. Okoński, M. Zając, „Tygodnik Powszechny” nr 48 (2004), s. 14. [Google Scholar]
 26. To jest czas rekonwalescencji, Rozmowę przeprowadziła E. Czaczkowska, „Rzeczpospolita” 2003, nr 63, dod. s. 3-5. [Google Scholar]
 27. Trzeba było to zrobić 5 lat temu, Rozmowę przeprowadziła E. Czaczkowska i P. Adamowicz. Odwołanie ks. H. Jankowskiego z funkcji proboszcza parafii św. Brygidy, „Rzeczpospolita” nr 272 (2004), s. A4. [Google Scholar]
 28. Wałęsa robi błąd, wiążąc się z Libertas, Rozmowę przeprowadził Michał Karnowski, „Dziennik” (Wyd. 2) nr 113 (2009), s. 6. [Google Scholar]
 29. Zawłaszczone święto. Rozmowę przeprowadziła A. Dołowska, „Tygodnik Solidarność” nr 18 (2000), s. 3. [Google Scholar]
 30. Skrót homilii [w:] T. Seńkowski, Inauguracja roku nauki 1977/78, „Meteor” 49 (1977) nr 6, s. 66-68. [Google Scholar]
 31. Słowo Boże [w:] W. Młynek, Inauguracja roku nauki 1978/79, „Meteor” 50 (1978) nr 6, s. 45-48. [Google Scholar]
 32. V Dzień Papieski. 29 Niedziela zwykła, [w:] Świętokrzyskie kazania radiowe t. 18, Kraków 2006, s. 286-289. [Google Scholar]
 33. Homilia Arcybiskupa Metropolity Gdańskiego wygłoszona podczas Mszy świętej za ofiary wybuchu gazu, odprawionej w Bazylice Mariackiej w dniu 22 kwietnia 1995 r. „Miesięcznik Archidiecezji Gdańskiej” R. 39 nr 7-9 (1995), s. 378-382. [Google Scholar]
 34. Homilia Metropolity Gdańskiego podczas Mszy św. z okazji Ogólnopolskiej Pielgrzymki „Solidarności”. Rzym, Bazylika św. Piotra, 11 listopada 1996 r., „Miesięcznik Archidiecezji Gdańskiej” R. 41 nr 1-3 (1997), s. 55-58. [Google Scholar]
 35. Homilia Metropolity Gdańskiego w czasie Mszy św. w 400-lecie Gdańskiej Biblioteki PAN, „Miesięcznik Archidiecezji Gdańskiej” R. 40 nr 4-6 (1996), s. 398-402. [Google Scholar]
 36. Homilia Metropolity Gdańskiego wygłoszona w bazylice katedralnej w Gdańsku-Oliwie dnia 7 listopada 1994 r. z okazji inauguracji rozgłośni „Radio Maryja” w Archidiecezji Gdańskiej, „Miesięcznik Archidiecezji Gdańskiej” R. 39 nr 1-3 (1995), s. 107-111. [Google Scholar]
 37. Homilia Metropolity Gdańskiego wygłoszona w Bazylice św. Pawła w Rzymie w dniu 15 stycznia 1993 roku „Miesięcznik Archidiecezji Gdańskiej” R. 37 nr 4-6 (1993), s. 43-45. [Google Scholar]
 38. Homilia Metropolity Gdańskiego wygłoszona w czasie Mszy świętej żałobnej za śp. dra Eugeniusza Myczkę (kościół Najświętszego Serca Pana Jezusa we Wrzeszczu, dnia 26 lutego 1993 r.) „Miesięcznik Archidiecezji Gdańskiej” R. 37 nr 4-6 (1993), s. 48-53. [Google Scholar]
 39. Homilia Metropolity Gdańskiego wygłoszona w uroczystość Promowania Nadzwyczajnych Szafarzy Komunii św. „Miesięcznik Archidiecezji Gdańskiej” R. 38 nr 1-3 (1994), s. 18-22. [Google Scholar]
 40. Homilia podczas Mszy świętej radiowej „Dla tych co na Morzu”, dnia 1 stycznia 1996 r., „Miesięcznik Archidiecezji Gdańskiej” R. 40 nr 4-6 (1996), s. 178-181. [Google Scholar]
 41. Homilia wygłoszona do Ludzi Pracy na Jasnej Górze w dniu 20 września 1992 r. „Miesięcznik Archidiecezji Gdańskiej” R. 36 nr 4-6 (7-9) (1992), s. 207-211. [Google Scholar]
 42. Homilia wygłoszona na Mszy św. pogrzebowej ks. prof. Aleksandra Usowicza, „Informator Instytutu Teologicznego Księży Misjonarzy w Krakowie” nr 22 (2002/2003), s. 11-16. [Google Scholar]
 43. Homilia wygłoszona na Mszy Świętej żałobnej w przeddzień pogrzebu 3 sierpnia 1984 r. w Bazylice Mariackiej, „Miesięcznik Diecezjalny Gdański” R. 28 nr 7-9 (1984), s. 146-150. [Google Scholar]
 44. Homilia wygłoszona w czasie Mszy św. na rozpoczęcie I Sesji Synodu Plenarnego (kościół Wszystkich Świętych w Warszawie, dnia 16 października 1992 r.) „Miesięcznik Archidiecezji Gdańskiej” R. 37 nr 1-3 (1993), s. 65-68. [Google Scholar]
 45. Homilia wygłoszona w Pucku z okazji 80 rocznicy Zaślubin z Morzem, „Miesięcznik Archidiecezji Gdańskiej” R. 44 nr 4-6 (2000), s. 137-141. [Google Scholar]
 46. Homilia wygłoszona z okazji odsłonięcia pomnika Jana Pawła II w Gdańsku, „Miesięcznik Diecezjalny Gdański” R. 28 nr 10-12 (1984), s. 247-249. [Google Scholar]
 47. Homilia w „Dniu Papieskim”. 28 Niedziela zwykła, [w:] Świętokrzyskie kazania radiowe t. 15, Kraków 2003, s. 256-260. [Google Scholar]
 48. Homilia wygłoszona w czasie Mszy świętej pogrzebowej [za śp. ks. prof. Teofila Hermanna CM], „Roczniki Wincentyńskie” R. 14 nr 2 (2003), s. 163-167. [Google Scholar]
 49. Homilia [wygłoszona na Mszy świętej pogrzebowej za śp. ks. prof. dr hab. Aleksandra Usowicza CM], „Roczniki Wincentyńskie” R. 14 nr 2 (2003), s. 176-182. [Google Scholar]
 50. Homilia wygłoszona 21 sierpnia na pogrzebie Siostry Bronisławy Wyrwińskiej, „Roczniki Wincentyńskie” R. 15 nr 1 (2004), s. 173-177. [Google Scholar]
 51. Homilia [wygłoszona na Mszy świętej pogrzebowej za śp. Ks. Franciszka Arciszewskiego CM], „Roczniki parafii św. Krzyża” nr 11 2005/2006, s. 15-18. [Google Scholar]
 52. Homilia pogrzebowa [wygłoszona na Mszy świętej pogrzebowej za śp. Ks. Wiktora Prądzyńskiego CM], „Roczniki parafii św. Krzyża” nr 12 2007/2008, s. 16-21. [Google Scholar]
 53. Homilia [wygłoszona Mszy świętej pogrzebowej za śp. ks. Stanisława Barana CM], „Roczniki parafii św. Krzyża” nr 14 (2011/2012), s. 36-39. [Google Scholar]
 54. Poszedł by kupić cukierki, a trafił do nieba. Homilia wygłoszona na Mszy Świętej pogrzebowej ks. prof. Aleksandra Usowicza CM, „Meteor” 74 (2002) nr 3-4, s. 3-5. [Google Scholar]
 55. Rok szczególnej łaski (homilia noworoczna podczas Mszy św. radiowej „dla tych, co na morzu”), „Miesięcznik Diecezjalny Gdański” R. 31 nr 1-3 (1987), s. 77. [Google Scholar]
 56. Synteza działania Boga i ludzi, Homilia z okazji 50-lecia „Naszej Przeszłości”, „Nasza Przeszłość” 87 (1997), s. 417-420. [Google Scholar]
 57. W radości żegnam Was, odchodząc do wieczności. Homilia wygłoszona na Mszy świętej pogrzebowej ks. Prof. Teofila Hermanna CM, „Meteor” 75 (2003) nr 2-3, s. 38-40. [Google Scholar]
 58. A wszyscy oni trwali jednomyślnie na modlitwie, „Miesięcznik Archidiecezji Gdańskiej” R. 29 nr 5-6 (1985) s. 161-165. [Google Scholar]
 59. Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami bożymi” (kazanie wygłoszone na Mszy św. w kościele św. Katarzyny w Gdańsku w dn. 30 sierpnia 1989 r.), „Miesięcznik Diecezjalny Gdański” R. 33 nr 7-9 (1989), s. 160-161. [Google Scholar]
 60. Dziecię nam narodziło i Syn został nam dany. Narodzenie Pańskie. Msza św. w nocy, [w:] Świętokrzyskie kazania radiowe t. 6, Kraków 1991, s. 22-25. [Google Scholar]
 61. Dziękujcie Panu, bo jest miłosierny. 2 Niedziela Wielkanocna, [w:] Świętokrzyskie kazania radiowe t. 6, Kraków 1991, s. 85-88. [Google Scholar]
 62. Fragmenty z kazania na pogrzebie śp. Ks. Stanisława Dymka CM. Warszawa – Św. Krzyż, 1 lipca 1996 r., „Meteor” 68 (1996) nr 4, s. 45. [Google Scholar]
 63. Fragment kazania ze Mszy św. pogrzebowej śp. Ks. Franciszka Myszki CM. [kościół Nawrócenia św. Pawła w Krakowie na Stradomiu, 30 września], „Meteor” 68 (1996) nr 4, s. 45-47. [Google Scholar]
 64. Kazanie, „Meteor” 54 (1982) nr 1, s. 11. DOI: https://doi.org/10.1007/BF03265894 [Google Scholar]
 65. Kazanie Księdza Wizytatora podczas Mszy św. transmitowanej przez Polskie Radio w Warszawie w czasie uroczystości wincentyńskich, „Roczniki Wincentyńskie” R. 1 nr 1-4 (1981), s. 44-48. [Google Scholar]
 66. Kazanie Metropolity Gdańskiego wygłoszone podczas Mszy św. w kościele św. Brygidy w Gdańsku, dnia 17 grudnia 1995 r., „Miesięcznik Archidiecezji Gdańskiej” R. 40 nr 1-3 (1996), s. 82-85. [Google Scholar]
 67. Kazanie Metropolity Gdańskiego wygłoszone podczas Mszy św. za ofiary zbrodni komunistycznej w Gdyni w grudniu 1970, dnia 17 grudnia 1995, „Miesięcznik Archidiecezji Gdańskiej” R. 40 nr 1-3 (1996), s. 86-89. [Google Scholar]
 68. Kazanie na pogrzebie śp. Ks. Stanisława Dymka CM Warszawa – Św. Krzyż 1 lipca 1996 r., „Miesięcznik Archidiecezji Gdańskiej” R. 40 nr 10-12 (1996), s. 506-509. [Google Scholar]
 69. Kazanie podczas Mszy św. „Dla tych co na morzu” w Gdańsku w kościele św. Elżbiety, w uroczystość Bożego Narodzenia 1995 r., „Miesięcznik Archidiecezji Gdańskiej” R. 40 nr 1-3 (1996), s. 98-101. [Google Scholar]
 70. [Kazanie] 29 Niedziela zwykła, [w:] Świętokrzyskie kazania radiowe t. 9, Kraków 1998, s. 257-260. [Google Scholar]
 71. [Kazanie] 28 Niedziela zwykła, [w:] Świętokrzyskie kazania radiowe t. 19, Kraków 2007, s. 245-249. [Google Scholar]
 72. [Kazanie] 28 Niedziela zwykła, [w:] Świętokrzyskie kazania radiowe t. 22, Kraków 2010, s. 229-233. [Google Scholar]
 73. [Kazanie] 28 Niedziela zwykła. Za wszystko dziękujmy Bogu, taka jest bowiem wola Boża względem Was w Jezusie Chrystusie (1 Tes 5, 18), [w:] Świętokrzyskie kazania radiowe t. 23, Kraków 2011, s. 215-219. [Google Scholar]
 74. Kazanie [wygłoszone na Mszy świętej pogrzebowej za śp. ks. prof. Karola Mrowca CM], „Roczniki parafii św. Krzyża” nr 14 (2011/2012), s. 10-14. [Google Scholar]
 75. [Kazanie] 28 Niedziela zwykła. Niedziela Papieska. Oto nasz Bóg. Ten, któremu zaufaliśmy, że nas wybawi, w którym złożyliśmy naszą ufność, [w:] Świętokrzyskie kazania radiowe t. 24, Kraków 2012, s. 224-228. [Google Scholar]
 76. [Kazanie] 28 Niedziela zwykła, [w:] Świętokrzyskie kazania radiowe t. 25, Kraków 2013, s. 246-248. [Google Scholar]
 77. [Kazanie] 28 Niedziela zwykła. Dzień Papieski, [w:] Świętokrzyskie kazania radiowe t. 27, Kraków 2015, s. 221-223. [Google Scholar]
 78. Miłosierna miłość św. Wincentego a Paulo, [w:] Świętokrzyskie kazania radiowe t. 1, Kraków 1983, s. 169-172. [Google Scholar]
 79. Mowa morza i Wybrzeża, [w:] Świętokrzyskie kazania radiowe t. 4, Kraków 1989, s. 112-115. [Google Scholar]
 80. Musimy szukać dróg ku przyszłości (kazanie podczas Mszy św. na Westerplatte w dn. 1 września 1989 r.), „Miesięcznik Diecezjalny Gdański” R. 33 nr 7-9 (1989), s. 163-165. [Google Scholar]
 81. Pan da siłę swojemu ludowi, Pan da swojemu ludowi błogosławieństwo pokoju” (kazanie wygłoszone podczas Mszy św. pod pomnikiem Poległych Stoczniowców w 9. rocznicę Umów Społecznych, 31 sierpnia 1989 r.), „Miesięcznik Diecezjalny Gdański” R. 33 nr 7-9 (1989), s. 161-163. [Google Scholar]
 82. Rekolekcje wielkopostne wygłoszone w Radio Plus, „Miesięcznik Archidiecezji Gdańskiej” R. 42 nr 7-9 (1998), s. 397-417. [Google Scholar]
 83. Trwajcie w miłości mojej, „Meteor” 78 (2006) nr 2, s. 42-43. [Google Scholar]
 84. Umiłowani w Chrystusie Panu. 23 Niedziela zwykła, [w:] Świętokrzyskie kazania radiowe t. 14, Kraków 2002, s. 243-247. [Google Scholar]
 85. Wszyscy modlimy się z chorymi i za chorych, „Miesięcznik Archidiecezji Gdańskiej” R.44 nr 4-6 (2000) s. 135-137. [Google Scholar]
 86. Uroczystość Podwyższenia Krzyża Świętego. Poświęcenie Ołtarza Ojczyzny, „Roczniki parafii św. Krzyża” nr 13 2009/2010, s. 30-34. [Google Scholar]
 87. [List do Konfratrów], „Roczniki Wincentyńskie” R. 2 nr 1-4 (1982), s. 6-8. [Google Scholar]
 88. List Ks. Wizytatora, w którym donosi Konfratrom o przekazaniu tłumaczenia nowych Konstytucji i Statutów Zgromadzenia, „Roczniki Wincentyńskie” R. 2 nr 1-4 (1982), s. 9-11. [Google Scholar]
 89. List Księdza Wizytatora do konfratrów, „Roczniki Wincentyńskie” R. 2 nr 1-4 (1982), s. 11-12. [Google Scholar]
 90. List Jubileuszowy Ks. Wizytatora, „Roczniki Wincentyńskie” R. 1 nr 1-4 (1981), s. 14-19. [Google Scholar]
 91. Słowo Księdza Wizytatora, „Roczniki Wincentyńskie” R. 1 nr 1-4 (1981), s. 3-5. [Google Scholar]
 92. Zasady ogólne i wytyczne do pracy wincentyńskich zespołów charytatywnych w Polsce, „Roczniki Wincentyńskie” R. 1 nr 1-4 (1981), s. 21-25. [Google Scholar]
 93. Naród odrodzi się przez ład moralny. List pasterski na I Niedzielę Adwentu, „Miesięcznik Diecezjalny Gdański” R. 28 nr 10-12 (1984), s. 250-252. [Google Scholar]
 94. List pasterski na Wielki Post, „Miesięcznik Archidiecezji Gdańskiej” R. 29 nr 3-4 (1985), s. 81-83. [Google Scholar]
 95. List adwentowy, „Miesięcznik Archidiecezji Gdańskiej” R.29 nr 10-12 (1985), s. 340-343. [Google Scholar]
 96. List do kapłanów na Wielki Post 1986 r., „Miesięcznik Diecezjalny Gdański” R. 30 nr 1-3 (1986), s. 39-42. [Google Scholar]
 97. Przez wielkopostną pokutę i pojednanie ku autentycznej godności człowieka (list wielkopostny biskupa gdańskiego 1986), „Miesięcznik Diecezjalny Gdański” R. 30 nr 1-3 (1986), s. 42-44. [Google Scholar]
 98. W oczekiwaniu na II Kongres Eucharystyczny i spotkanie z Ojcem Świętym (list do Braci Kapłanów), „Miesięcznik Diecezjalny Gdański” R. 31 nr 1-3 (1987), s. 80. [Google Scholar]
 99. O fundamentalnych wartościach chrześcijańskich (list na 45. Tydzień Miłosierdzia), „Miesięcznik Diecezjalny Gdański” R. 33 nr 7-9 (1989), s. 165-168. [Google Scholar]
 100. Wielkopostny list Metropolity Gdańskiego o nowej ewangelizacji naszej Ojczyzny, „Miesięcznik Archidiecezji Gdańskiej” R. 37 nr 4-6 (1993), s. 53-56. [Google Scholar]
 101. List Metropolity Gdańskiego zapowiadający Jubileusz świętego Wojciecha, „Miesięcznik Archidiecezji Gdańskiej” R. 39 nr 7-9 (1995), s. 374-378. [Google Scholar]
 102. List do kapłanów, „Miesięcznik Archidiecezji Gdańskiej” R. 39 nr 7-9 (1995), s. 385-388. [Google Scholar]
 103. Apostolstwo a stała formacja w życiu kapłanów gdańskich, „Miesięcznik Archidiecezji Gdańskiej” R. 40 nr 1-3 (1996), s. 53-55. [Google Scholar]
 104. List metropolity Gdańskiego z Rzymu do Diecezjan, „Miesięcznik Archidiecezji Gdańskiej” R. 40 nr 1-3 (1996), s. 61-62. [Google Scholar]
 105. List Pasterski „O chrześcijańskiej pokucie i nawróceniu”, „Miesięcznik Archidiecezji Gdańskiej” R. 40 nr 1-3 (1996), s. 76-79. [Google Scholar]
 106. List pasterski Metropolity Gdańskiego przed Bożym Narodzeniem, „Miesięcznik Archidiecezji Gdańskiej” R. 41 nr 1-3 (1997), s. 26-29. [Google Scholar]
 107. List Metropolity Gdańskiego do kapłanów, „Miesięcznik Archidiecezji Gdańskiej” R.41 nr 4-6 (1997), s. 163-165. [Google Scholar]
 108. List Metropolity Gdańskiego z Krakowa na 10 rocznicę pobytu Ojca Świętego w Gdańsku, „Miesięcznik Archidiecezji Gdańskiej” R. 41 nr 7-9 (1997), s. 273-274. [Google Scholar]
 109. Wielkopostny List Metropolity Gdańskiego w Roku Ducha Świętego, „Miesięcznik Archidiecezji Gdańskiej” R. 42 nr 4-6 (1998), s. 249-252. [Google Scholar]
 110. List Pasterski Metropolity Gdańskiego na rozpoczęcie Wielkiego Postu R.P.2000, „Miesięcznik Archidiecezji Gdańskiej” R.44 nr 4-6 (2000), s. 142-145. [Google Scholar]
 111. List Pasterski Metropolity Gdańskiego na rozpoczęcie Tygodnia Modlitw o Powołania Kapłańskie, „Miesięcznik Archidiecezji Gdańskiej” R. 44 nr 7-9 (2000), s. 282-286. [Google Scholar]
 112. Sierpniowy List Pasterski Metropolity Gdańskiego, „Miesięcznik Archidiecezji Gdańskiej” R. 44 nr 10-12 (2000), s. 402-406. [Google Scholar]
 113. List przed dniami Wielkiego Jubileuszu w Kościele Gdańskim, „Miesięcznik Archidiecezji Gdańskiej” R. 44 nr 10-12 (2000), s. 406-410. [Google Scholar]
 114. List Metropolity Gdańskiego do kapłanów przed „Świętem Człowieka”, „Miesięcznik Archidiecezji Gdańskiej” R. 44 nr 10-12 (2000), s. 410-413. [Google Scholar]
 115. List Metropolity Gdańskiego. Adwent i Boże Narodzenie w Roku Jubileuszowym 2000, „Miesięcznik Archidiecezji Gdańskiej” R. 45 nr 1-3 (2001), s. 33-37. [Google Scholar]
 116. List Metropolity Gdańskiego na IX Światowy Dzień Chorego, „Miesięcznik Archidiecezji Gdańskiej” R. 45 nr 4-6 (2001), s. 245-248. [Google Scholar]
 117. Wielkopostny List. W nowy wiek wchodzimy z ufnością w Boże Miłosierdzie, „Miesięcznik Archidiecezji Gdańskiej” R. 45 nr 4-6 (2001), s. 251-255. [Google Scholar]
 118. List pasterski z racji Ogólnopolskiego Kongresu Misyjnego Zakonów, „Miesięcznik Archidiecezji Gdańskiej” R. 46 nr 4-6 (2002), s. 240-248. [Google Scholar]
 119. List pasterski na Wielki Post, „Miesięcznik Archidiecezji Gdańskiej” R. 46 nr 4-6 (2002) s. 248-252. [Google Scholar]
 120. Orędzie do Ludzi Morza, „Miesięcznik Archidiecezji Gdańskiej” R. 29 nr 5-6 (1985) s. 159-161. [Google Scholar]
 121. Orędzie na niedzielę modlitw w intencji budowy nowych kościołów, „Miesięcznik Archidiecezji Gdańskiej” R. 29 nr 10-12 (1985) s. 332-334. [Google Scholar]
 122. Jako żywe kamienie tworzymy duchową świątynię” (słowa świętej liturgii – orędzie na niedzielę modlitw w intencji budowy nowych kościołów), „Miesięcznik Diecezjalny Gdański” R. 31 nr 10-12 (1987), s. 414-416. [Google Scholar]
 123. Kościół Gdański w oczekiwaniu na spotkanie z Chrystusem i Jego Matką (orędzie przed nawiedzeniem diecezji przez Maryję w kopii Obrazu Jasnogórskiego), „Miesięcznik Diecezjalny Gdański” R. 31 nr 10-12 (1987), s. 418-420. [Google Scholar]
 124. Ludzkie drogi do Betlejem (orędzie z okazji Świąt Bożego Narodzenia), „Miesięcznik Diecezjalny Gdański” R. 31 nr 10-12 (1987), s. 421-422. [Google Scholar]
 125. Orędzie na rozpoczęcie 43 Tygodnia Miłosierdzia, „Miesięcznik Diecezjalny Gdański” R. 31 nr 7-9 (1987), s. 321. [Google Scholar]
 126. Orędzie przed sierpniem – miesiącem trzeźwości, „Miesięcznik Diecezjalny Gdański” R. 31 nr 7-9 (1987), s. 312. [Google Scholar]
 127. Orędzie z okazji inauguracji nowego roku akademickiego, „Miesięcznik Diecezjalny Gdański” R. 31 nr 7-9 (1987), s. 324. [Google Scholar]
 128. O godności człowieka (orędzie wielkopostne), „Miesięcznik Diecezjalny Gdański” R. 33 nr 1-3 (1989), s. 42-45. [Google Scholar]
 129. Przyjmijcie Chrystusa Zmartwychwstałego wy, którzy budujecie współczesną Polskę, „Miesięcznik Diecezjalny Gdański” R. 33 nr 1-3 (1989), s. 45-46. [Google Scholar]
 130. Orędzie do społeczeństwa katolickiego w sprawie obrony życia nienarodzonych, „Miesięcznik Diecezjalny Gdański” R. 33 nr 4-6 (1989), s. 106-107. [Google Scholar]
 131. Podnieś rękę, Boże Dziecię, błogosław Ojczyznę miłą (orędzie na Boże Narodzenie), „Miesięcznik Diecezjalny Gdański” R. 33 nr 10-12 (1989), s. 225-227. [Google Scholar]
 132. Adorujemy Chrystusa Zmartwychwstałego w prawdzie i wolności. Orędzie Wielkanocne biskupa gdańskiego, „Miesięcznik Diecezjalny Gdański” R. 34 nr 4-6 (1990), s. 97-99. [Google Scholar]
 133. Moja świadomość przynależności do Chrystusowego Kościoła (orędzie Biskupa Gdańskiego na Wielki Post R.P. 1992), „Miesięcznik Archidiecezji Gdańskiej” R. 36 nr 1-3 (1992), s. 23-25. [Google Scholar]
 134. Orędzie wielkanocne Arcybiskupa Gdańskiego, „Miesięcznik Archidiecezji Gdańskiej” R. 37 nr 4-6 (1993), s. 60-62. [Google Scholar]
 135. Orędzie Adwentowe Metropolity Gdańskiego, „Miesięcznik Archidiecezji Gdańskiej” R. 38 nr 1-3 (1994), s. 28-31. [Google Scholar]
 136. Orędzie Wielkopostne Metropolity Gdańskiego Wielki Post czasem chrześcijańskiego odrodzenia przez rodzinę, „Miesięcznik Archidiecezji Gdańskiej” R. 38 nr 4-6 (1994), s. 95-99. [Google Scholar]
 137. Orędzie Wielkanocne Metropolity Gdańskiego, „Miesięcznik Archidiecezji Gdańskiej” R. 38 nr 7-9 (1994), s. 12-13. [Google Scholar]
 138. Orędzie Metropolity Gdańskiego przed wyborami samorządowymi, „Miesięcznik Archidiecezji Gdańskiej” R. 38 nr 7-9 (1994), s. 20-23. [Google Scholar]
 139. Orędzie Wielkanocne Metropolity Gdańskiego, „Miesięcznik Archidiecezji Gdańskiej” R. 39 nr 7-9 (1995), s. 369-372. [Google Scholar]
 140. Wielkanocne orędzie Metropolity Gdańskiego, „Miesięcznik Archidiecezji Gdańskiej” R. 40 nr 7-9 (1996), s. 384-385. [Google Scholar]
 141. Wielkanocne Orędzie Metropolity Gdańskiego, „Miesięcznik Archidiecezji Gdańskiej” R. 41 nr 4-6 (1997), s. 165-167. [Google Scholar]
 142. Orędzie Metropolity Gdańskiego do wiernych na dni Kongresu Eucharystycznego i pielgrzymki Ojca Świętego do Ojczyzny, „Miesięcznik Archidiecezji Gdańskiej” R. 41 nr 7-9 (1997), s. 272-273. [Google Scholar]
 143. Orędzie Metropolity Gdańskiego na dzień dziękczynienia za pielgrzymkę Ojca Świętego do Ojczyzny, „Miesięcznik Archidiecezji Gdańskiej” R. 41 nr 7-9 (1997), s. 275-278. [Google Scholar]
 144. Orędzie Wielkanocne Metropolity Gdańskiego do Ludu Bożego, „Miesięcznik Archidiecezji Gdańskiej” R.43 nr 7-9 (1999), s. 349-350. [Google Scholar]
 145. Orędzie Bożonarodzeniowe Metropolity Gdańskiego, „Miesięcznik Archidiecezji Gdańskiej” R.44 nr 1-3 (2000), s. 65-68. [Google Scholar]
 146. Orędzie wielkanocne metropolity gdańskiego, „Miesięcznik Archidiecezji Gdańskiej” R.45 nr 7-9 (2001), s. 346-348. [Google Scholar]
 147. Wielkanocne orędzie i zaproszenie na uroczystą Eucharystię w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego, „Miesięcznik Archidiecezji Gdańskiej” R. 46 nr 4-6 (2002), s. 253-254. [Google Scholar]
 148. Orędzie na Boże Narodzenie 2001, „Miesięcznik Archidiecezji Gdańskiej” R.46 nr 1-3 (2002), s. 109-110. [Google Scholar]
 149. rocznica urodzin św. Wincentego a Paulo [w:] Kontemplacja i działanie red. B. Bejze, Warszawa 1983, s. 181-182. [Google Scholar]
 150. Akademicka współpraca Instytutu w duchu wizji kardynała Karola Wojtyły [w:] Recepcja ducha w przestrzeni wiedzy. Sympozjum jubileuszowe 19-20 listopada 2010, red. J. Łucyszyn CM, S. Rospond CM, Kraków 2011, s. 295-299. [Google Scholar]
 151. „Głośne myślenie” czyli człowiek i Kościół na przełomie tysiącleci, Wstęp, oprac. i przygotowanie do druku R. Kaczorowski, Pelplin 2005, s. 619. [Google Scholar]
 152. Gdzie jest serce Europy?, „Przegląd Powszechny” 2000, nr 9, s. 199-208. [Google Scholar]
 153. Jedność kontemplacji i apostolstwa w życiu Sióstr Miłosierdzia [w:] Kontemplacja i działanie red. B. Bejze, Warszawa 1983, s. 341-356. [Google Scholar]
 154. Humanizacja pracy, „Colloquium Salutis” 21/22 (1989/1990), s. 13-23. Przedruk [w:] Praca nad pracą. Kongres Pracy we Wrocławiu, przygotowanie materiałów i oprac. red. Grażyna Balkowska, Wrocław 1996, s. 85-96. [Google Scholar]
 155. Język kaszubski wśród innych języków świata w kościele „Pater Noster” w Jerozolimie, „Miesięcznik Archidiecezji Gdańskiej” R. 44 nr 10-12 (2000), s. 416-417. [Google Scholar]
 156. Kronika. Wręczenie 10-ciu tomów Naszej Przeszłości Ojcu Świętemu Janowi XXIII, „Nasza Przeszłość” 10 (1960), s. 459-476. [Google Scholar]
 157. Misterium Kościoła. Wstęp, oprac. i przygotowanie do druku R. Kaczorowski, Pelplin 1997, s. 478. [Google Scholar]
 158. Moja podróż na Madagaskar, „Meteor” R. 49 (1977) nr 1, s. 3-28. [Google Scholar]
 159. Nowe wydanie śpiewnika Siedleckiego. Kompozycja ku czci św. Wincentego (opr. wg tekstu „Naszej Przeszłości”), „Meteor” 36 (1960) nr 5-6, s. 298-299. [Google Scholar]
 160. Przedmowa [w:] M. Czajkowski, Droga do Dimako, Gdańsk 1994, s. 5. [Google Scholar]
 161. Słowo wstępne [w:] Gdańsk w oczekiwaniu Ojca Świętego Jana Pawła II, Gdańsk 1987, s. 5. [Google Scholar]
 162. Słowo wstępne [w:] R. Kurylczyk, Niezłomny z Nazaretu, Bydgoszcz [2004], s. 5-7. [Google Scholar]
 163. Słowo wstępne [w:] T. Terlikowski, Kościół (dla) zagubionych, Kraków 2007, s. 7. [Google Scholar]
 164. Spotkania o zmierzchu z arcybiskupem Tadeuszem Gocłowskim, red. B. Kanold, Gdańsk 2012. [Google Scholar]
 165. Świadek. Z Tadeuszem Gocłowskim rozmawia Adam Hlebowicz, Warszawa 2008. [Google Scholar]
 166. Tajemnica Bożego powołania, Wstęp, oprac. i przygotowanie do druku R. Kaczorowski, Pelplin 2006, s. 197. [Google Scholar]
 167. W trosce o tożsamość Ojczyzny. Wstęp, oprac. i przygotowanie do druku R. Kaczorowski, Pelplin 2006. [Google Scholar]
 168. [Współautor] Kościół jutra, Rozmowę przepr. A. Hlebowicz, opr. A. Sujka, „Pasteres” 2005 nr 3, s. 91-103. [Google Scholar]
 169. [Współautor] Wizyta delegacji Episkopatu Polski w instytucjach Unii Europejskiej, Bruksela 5-6 listopada 1997 r., „Przegląd Powszechny” nr spec. 7/8 (1998), s. 12-94, 107-194. [Google Scholar]
 170. Życie Księdza Profesora Usowicza jako wydarzenie: szkic do jego portretu, [w:] „Studia Gdańskie” T. 31 (2012), s. 403-408. [Google Scholar]
 171. Słowo biskupa administratora w IV rocznicę podpisania w Gdańsku umów społecznych, „Miesięcznik Diecezjalny Gdański” R. 28 nr 7-9 (1984), s. 192-195. [Google Scholar]
 172. [Słowo biskupa do studentów], Szczęść Boże Studentom w ich nowym roku akademickim, „Miesięcznik Diecezjalny Gdański” R. 28 nr 7-9 (1984), s. 197-198. [Google Scholar]
 173. Słowo wdzięczności Biskupa Gdańskiego, „Miesięcznik Archidiecezji Gdańskiej” R. 29 nr 5-6 (1985) s. 158-159. [Google Scholar]
 174. Słowo Biskupa Gdańskiego do duchowieństwa i wiernych, „Miesięcznik Archidiecezji Gdańskiej” R. 29 nr 5-6 (1985) s. 159. [Google Scholar]
 175. Słowo biskupa gdańskiego do studentów, „Miesięcznik Archidiecezji Gdańskiej” R. 29 nr 10-12 (1985) s. 331. [Google Scholar]
 176. Słowo Pasterskie o powołaniach kapłańskich i zakonnych, „Miesięcznik Diecezjalny Gdański” R. 30 nr 4-6 (1986), s. 162-164. [Google Scholar]
 177. Słowo pasterskie z okazji VI rocznicy umów społecznych oraz wybuchu II wojny światowej, „Miesięcznik Diecezjalny Gdański” R. 30 nr 7-9 (1986), s. 299-302. [Google Scholar]
 178. Słowo pasterskie z okazji Święta Morza, „Miesięcznik Diecezjalny Gdański” R. 30 nr 7-9 (1986), s. 305-307. [Google Scholar]
 179. Biskup Gdański do wczasowiczów, „Miesięcznik Diecezjalny Gdański” R. 30 nr 7-9 (1986), s. 307-308. [Google Scholar]
 180. Dziękujemy Bogu za wielkie dzieło Soboru (słowo pasterskie w 25 rocznicę podjęcia prac przez Sobór Watykański II), „Miesięcznik Diecezjalny Gdański” R. 31 nr 10-12 (1987), s. 413. [Google Scholar]
 181. Oto serce, które tak bardzo umiłowało (słowo do wiernych przed Uroczystością Najśw. Serca Pana Jezusa), „Miesięcznik Diecezjalny Gdański” R. 31 nr 4-5 (1987), s. 161. [Google Scholar]
 182. Przed II Kongresem Eucharystycznym i przybyciem Ojca Świętego Jana Pawła II do Gdańska (słowo do wiernych), „Miesięcznik Diecezjalny Gdański” R. 31 nr 1-3 (1987), s. 81. [Google Scholar]
 183. W 25 rocznicę święceń kapłańskich pierwszych absolwentów Seminarium Duchownego w Oliwie, „Miesięcznik Diecezjalny Gdański” R. 31 nr 7-9 (1987), s. 311. [Google Scholar]
 184. Słowo Biskupa Gdańskiego od Grobu św. Piotra, „Miesięcznik Diecezjalny Gdański” R. 31 nr 4-5 (1987), s. 155. [Google Scholar]
 185. Wszyscy bądźmy misjonarzami (słowo pasterskie na zakończenie Tygodnia Misyjnego), „Miesięcznik Diecezjalny Gdański” R. 31 nr 10-12 (1987), s. 416. [Google Scholar]
 186. Wszyscy uczestniczymy w przygotowaniu Trójmiasta na przyjęcie Ojca Świętego, „Miesięcznik Diecezjalny Gdański” R. 31 nr 6 (1987), s. 200. [Google Scholar]
 187. W trosce i odpowiedzialności za wspólne dobro narodu (w VII rocznicę podpisania w Gdańsku Umów Społecznych), „Miesięcznik Diecezjalny Gdański” R. 31 nr 7-9 (1987), s. 319. [Google Scholar]
 188. Złóżmy hołd Chrystusowi pod przewodnictwem Piotra naszych czasów, „Miesięcznik Diecezjalny Gdański” R. 31 nr 6 (1987), s. 202. [Google Scholar]
 189. Z Maryją na dni Kongresu Eucharystycznego (słowo pasterskie z okazji koronacji obrazu Matki Boskiej Ostrobramskiej w parafii Najśw. Serca Pana Jezusa w Gdańsku-Wrzeszczu), „Miesięcznik Diecezjalny Gdański” R. 31 nr 1-3 (1987), s. 82. [Google Scholar]
 190. Miłość miłosierna fundamentem życia chrześcijańskiego (słowo do wiernych), „Miesięcznik Diecezjalny Gdański” R. 31 nr 4-5 (1987), s. 158. [Google Scholar]
 191. O święceniach kapłańskich (słowo do wiernych), „Miesięcznik Diecezjalny Gdański” R. 33 nr 4-6 (1989), s. 107-109. [Google Scholar]
 192. Przed Uroczystością Najświętszego Serca Pana Jezusa (słowo do wiernych), „Miesięcznik Diecezjalny Gdański” R. 33 nr 4-6 (1989), s. 109-110. [Google Scholar]
 193. Na rozpoczęcie wakacji, „Miesięcznik Diecezjalny Gdański” R. 33 nr 4-6 (1989), s. 111-112. [Google Scholar]
 194. Słowo z okazji przyjazdu na Gdańskie Wybrzeże prezydenta Stanów Zjednoczonych, „Miesięcznik Diecezjalny Gdański” R. 33 nr 7-9 (1989), s. 151-152. [Google Scholar]
 195. Gdzie jest skarb wasz, tam będzie i serce wasze” (słowo przed świętem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny), „Miesięcznik Diecezjalny Gdański” R. 33 nr 7-9 (1989), s. 154-156. [Google Scholar]
 196. O godności narodu i jego prawach, „Miesięcznik Diecezjalny Gdański” R. 33 nr 7-9 (1989), s. 157-159. [Google Scholar]
 197. Daj, Panie, wieczny pokój tym, którzy bohatersko bronili swej Ojczyzny (przemówienie w Bazylice Mariackiej w dn. 30 sierpnia 1989 r. z okazji koncertu w 50. rocznicę wybuchu II wojny światowej, „Miesięcznik Diecezjalny Gdański” R. 33 nr 7-9 (1989), s. 159-160. DOI: https://doi.org/10.1016/0306-4522(89)90351-5 [Google Scholar]
 198. Słowo w związku ze zmianami granic diecezji gdańskiej, „Miesięcznik Archidiecezji Gdańskiej” R. 36 nr 1-3 (4-6) (1992), s. 119-120. [Google Scholar]
 199. Słowo Metropolity Gdańskiego z okazji Dni Morza, „Miesięcznik Archidiecezji Gdańskiej” R. 36 nr 1-3 (4-6) (1992), s. 124-125. [Google Scholar]
 200. Słowo pasterskie na rozpoczęcie pieszej pielgrzymki na Jasną Górę, „Miesięcznik Archidiecezji Gdańskiej” R. 36 nr 4-6 (7-9) (1992), s. 199-200. [Google Scholar]
 201. Słowo zachęty do katechetów, „Miesięcznik Archidiecezji Gdańskiej” R. 36 nr 4-6 (7-9) (1992), s. 203-204. [Google Scholar]
 202. Słowo na rozpoczęcie roku szkolnego, „Miesięcznik Archidiecezji Gdańskiej” R. 36 nr 4-6 (7-9) (1992), s. 204-206. [Google Scholar]
 203. Słowo przed nowym rokiem akademickim, „Miesięcznik Archidiecezji Gdańskiej” R. 36 nr 4-6 (7-9) (1992), s. 211-212. [Google Scholar]
 204. Życzenia bożonarodzeniowe Metropolity Gdańskiego, „Miesięcznik Archidiecezji Gdańskiej” R. 37 nr 1-3 (1993), s. 72-73. [Google Scholar]
 205. Słowo do kapłanów z okazji pierwszej rocznicy ustanowienia Archidiecezji Gdańskiej, „Miesięcznik Archidiecezji Gdańskiej” R. 37 nr 4-6 (1993), s. 58-59. [Google Scholar]
 206. Słowo Metropolity Gdańskiego na rozpoczęcie roku szkolnego oraz o powołaniu nadzwyczajnych szafarzy eucharystii, „Miesięcznik Archidiecezji Gdańskiej” R. 37 nr 10-12 (1993), s. 48-51. [Google Scholar]
 207. Słowo Metropolity Gdańskiego o zawierzeniu Matce Bożej Narodu i Kościoła, „Miesięcznik Archidiecezji Gdańskiej” R. 37 nr 10-12 (1993), s. 51-54. [Google Scholar]
 208. Słowo Metropolity Gdańskiego w związku z profesją monastyczną Małych Sióstr od Betlejem i od Wniebowzięcia NMP, „Miesięcznik Archidiecezji Gdańskiej” R. 37 nr 10-12 (1993), s. 54-55. [Google Scholar]
 209. Słowo Metropolity Gdańskiego na rozpoczynający się Tydzień Miłosierdzia, „Miesięcznik Archidiecezji Gdańskiej” R. 38 nr 1-3 (1994), s. 14-18. [Google Scholar]
 210. Słowo Metropolity Gdańskiego przed zakończeniem roku duszpasterskiego poświęconego Eucharystii, „Miesięcznik Archidiecezji Gdańskiej” R. 38 nr 1-3 (1994), s. 22-25. [Google Scholar]
 211. Bożenarodzeniowe Słowo Arcybiskupa Gdańskiego do wiernych, „Miesięcznik Archidiecezji Gdańskiej” R. 38 nr 1-3 (1994), s. 33-34. [Google Scholar]
 212. Metropolita Gdański kieruje pasterskie słowo do naszych rodzin, „Miesięcznik Archidiecezji Gdańskiej” R. 38 nr 4-6 (1994), s. 99-102. [Google Scholar]
 213. Słowo Metropolity Gdańskiego w pierwszą rocznicę beatyfikacji Siostry Faustyny, „Miesięcznik Archidiecezji Gdańskiej” R. 38 nr 7-9 (1994), s. 14-16. [Google Scholar]
 214. Słowo Metropolity Gdańskiego przed Dniami Morza, „Miesięcznik Archidiecezji Gdańskiej” R. 38 nr 7-9 (1994), s. 23-25. [Google Scholar]
 215. Słowo z okazji Miesiąca Trzeźwości, „Miesięcznik Archidiecezji Gdańskiej” R. 38 nr 10-12 (1994), s. 43-45. [Google Scholar]
 216. Słowo na rozpoczęcie 50. Tygodnia Miłosierdzia, „Miesięcznik Archidiecezji Gdańskiej” R. 38 nr 10-12 (1994), s. 51-54. [Google Scholar]
 217. Słowo Metropolity Gdańskiego przed jutrzejszym pobytem Ojca Świętego, „Miesięcznik Archidiecezji Gdańskiej” R. 39 nr 7-9 (1995) s. 383-384. [Google Scholar]
 218. Świadectwo obecności życia konsekrowanego w świecie – słowo wygłoszone podczas Synodu Biskupów w Rzymie dnia 8 października 1994 r., „Miesięcznik Archidiecezji Gdańskiej” R. 39 nr 1-3 (1995) s. 102-104. [Google Scholar]
 219. Słowo do ludzi morza, „Miesięcznik Archidiecezji Gdańskiej” R. 39 nr 1-3 (1995) s. 105-107. [Google Scholar]
 220. Słowo Metropolity gdańskiego na Boże Narodzenie R.P. 1994, „Miesięcznik Archidiecezji Gdańskiej” R. 39 nr 1-3 (1995), s. 119-121. [Google Scholar]
 221. Słowo po powrocie ze Stolicy Apostolskiej, „Miesięcznik Archidiecezji Gdańskiej” R. 40 nr 1-3 (1996), s. 64-65. [Google Scholar]
 222. Słowo z cyklu „Głośne myślenie” wygłoszone w radio Plus dnia 26 listopada 1995 r., „Miesięcznik Archidiecezji Gdańskiej” R. 40 nr 1-3 (1996), s. 73-75. [Google Scholar]
 223. Słowo z cyklu „Głośne myślenie” wygłoszone w radio Plus 17 grudnia 1995 r., „Miesięcznik Archidiecezji Gdańskiej” R. 40 nr 1-3 (1996), s. 90-92. [Google Scholar]
 224. Słowo z cyklu „Głośne myślenie” wygłoszone w radio Plus dnia 24 grudnia 1995 r., „Miesięcznik Archidiecezji Gdańskiej” R. 40 nr 1-3 (1996), s. 95-97. [Google Scholar]
 225. Słowo Metropolity Gdańskiego do kapłanów przed Nawiedzeniem Archidiecezji Gdańskiej przez Maryję w Jej Figurze Fatimskiej, „Miesięcznik Archidiecezji Gdańskiej” R. 40 nr 4-6 (1996), s. 194-197. [Google Scholar]
 226. Słowo z cyklu „Głośne myślenie” wygłoszone w Radio Plus, „Miesięcznik Archidiecezji Gdańskiej” R. 40 nr 4-6 (1996), s. 197-233. [Google Scholar]
 227. Słowo Metropolity Gdańskiego na dni modlitw o świętość kapłanów, „Miesięcznik Archidiecezji Gdańskiej” R. 40 nr 7-9 (1996), s. 392-395. [Google Scholar]
 228. Słowo Metropolity Gdańskiego z okazji Dni Morza r.p. 1996, „Miesięcznik Archidiecezji Gdańskiej” R.40 nr 7-9 (1996), s. 395-397. [Google Scholar]
 229. Słowo z cyklu „Głośne myślenie” wygłoszone w Radiu Plus, „Miesięcznik Archidiecezji Gdańskiej” R. 40 nr 7-9 (1996), s. 408-427. [Google Scholar]
 230. Słowo przed wyborami do Izb Rolniczych, „Miesięcznik Archidiecezji Gdańskiej” R. 40 nr 10-12 (1996), s. 517-518. [Google Scholar]
 231. Słowo Metropolity Gdańskiego podczas Złotego Jubileuszu pracy Zgromadzenia Sióstr „Wspólnej Pracy” od Niepokalanej Maryi z parafii św. Franciszka z Asyżu w Gdańsku – Emaus, „Miesięcznik Archidiecezji Gdańskiej” R. 40 nr 10-12 (1996), s. 522-528. [Google Scholar]
 232. Słowo z cyklu „Głośne myślenie” wygłoszone w Radio Plus, „Miesięcznik Archidiecezji Gdańskiej” R. 40 nr 10-12 (1996), s. 528-548. [Google Scholar]
 233. Słowo Metropolity Gdańskiego na Boże Narodzenie, „Miesięcznik Archidiecezji Gdańskiej” R. 41 nr 1-3 (1997), s. 29-30. [Google Scholar]
 234. Słowo z cyklu „Głośne Myślenie” wygłoszone w Radio Plus, „Miesięcznik Archidiecezji Gdańskiej” R. 41 nr 1-3 (1997), s. 59-78. [Google Scholar]
 235. Słowo z cyklu „Głośne Myślenie” wygłoszone w Radio Plus, „Miesięcznik Archidiecezji Gdańskiej” R. 41 nr 4-6 (1997), s. 167-173. [Google Scholar]
 236. Słowo z cyklu „Głośne Myślenie” wygłoszone w Radio Plus, „Miesięcznik Archidiecezji Gdańskiej” R. 41 nr 7-9 (1997), s. 283-291. [Google Scholar]
 237. Słowo Metropolity Gdańskiego na rozpoczęcie nowego roku szkolnego, „Miesięcznik Archidiecezji Gdańskiej” R. 41 nr 10-12 (1997), s. 353-354. [Google Scholar]
 238. Słowo Metropolity po pożarze kościoła w Przywidzu, „Miesięcznik Archidiecezji Gdańskiej” R. 41 nr 10-12 (1997), s. 354-355. [Google Scholar]
 239. Słowo do Księży w związku z dekretem o uposażeniu księży katechetów, „Miesięcznik Archidiecezji Gdańskiej” R. 41 nr 10-12 (1997), s. 356. [Google Scholar]
 240. Słowo o wprowadzeniu dyżurów umożliwiającym kapłanom systematyczne przystępowanie do sakramentu pojednania, „Miesięcznik Archidiecezji Gdańskiej” R. 41 nr 10-12 (1997), s. 357-358. DOI: https://doi.org/10.1023/A:1022809106862 [Google Scholar]
 241. Słowo o przygotowaniu młodzieży do sakramentu bierzmowania, „Miesięcznik Archidiecezji Gdańskiej” R. 41 nr 10-12 (1997), s. 358-359. [Google Scholar]
 242. Słowo z cyklu „Głośne Myślenie” wygłoszone w Radio Plus, „Miesięcznik Archidiecezji Gdańskiej” R. 41 nr 10-12 (1997), s. 359-370. [Google Scholar]
 243. Bożonarodzeniowe słowo Metropolity Gdańskiego, „Miesięcznik Archidiecezji Gdańskiej” R. 42 nr 1-3 (1998), s. 35-36. [Google Scholar]
 244. Słowo z cyklu „Głośne myślenie” wygłoszone w Radio Plus, „Miesięcznik Archidiecezji Gdańskiej” R. 42 nr 1-3 (1998), s. 37-66. [Google Scholar]
 245. Słowo z cyklu „Głośne myślenie” wygłoszone w Radio Plus, „Miesięcznik Archidiecezji Gdańskiej” R. 42 nr 4-6 (1998), s. 253-277. [Google Scholar]
 246. Słowo z cyklu „Głośne myślenie” wygłoszone w Radio Plus, „Miesięcznik Archidiecezji Gdańskiej” R. 42 nr 7-9 (1998), s. 420-444. [Google Scholar]
 247. Słowo Metropolity Gdańskiego przed Apostolską wizytą Ojca Świętego w Gdańsku w roku 1999, „Miesięcznik Archidiecezji Gdańskiej” R. 42 nr 10-12 (1998), s. 512-514. [Google Scholar]
 248. Słowo Metropolity Gdańskiego przed wyborami samorządowymi, „Miesięcznik Archidiecezji Gdańskiej” R. 42 nr 10-12 (1998), s. 514-516. [Google Scholar]
 249. Słowo z cyklu „Głośne myślenie” wygłoszone w Radio Plus, „Miesięcznik Archidiecezji Gdańskiej” R. 42 nr 10-12 (1998), s. 518-543. [Google Scholar]
 250. Słowo z cyklu „Głośne myślenie” wygłoszone w Radio Plus, „Miesięcznik Archidiecezji Gdańskiej” R. 43 nr 4-6 (1999), s. 234-256 [Google Scholar]
 251. Słowo Metropolity przed Wizytą Apostolską Ojca Świętego w Kościele Gdańskim, „Miesięcznik Archidiecezji Gdańskiej” R. 43 nr 7-9 (1999), s. 354-357. [Google Scholar]
 252. Słowo z cyklu „Głośne myślenie” wygłoszone w Radio Plus, „Miesięcznik Archidiecezji Gdańskiej” R. 43 nr 7-9 (1999), s. 358-365. [Google Scholar]
 253. Słowo Metropolity Gdańskiego przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego, „Miesięcznik Archidiecezji Gdańskiej” R. 43 nr 10-12 (1999), s. 518-522. [Google Scholar]
 254. Słowo do Kapłanów w związku z powstaniem Powszechnego Towarzystwa Ubezpieczeniowego Arka – Invesco, „Miesięcznik Archidiecezji Gdańskiej” R. 43 nr 10-12 (1999) s. 523. [Google Scholar]
 255. Słowo do Wiernych w związku z pożarem kościoła Najświętszej Maryi Panny Nieustającej Pomocy w Gdańsku – Brętowie, „Miesięcznik Archidiecezji Gdańskiej” R. 43 nr 10-12 (1999), s. 525-526. [Google Scholar]
 256. Słowo z cyklu „Głośne myślenie” wygłoszone w Radio Plus, „Miesięcznik Archidiecezji Gdańskiej” R. 43 nr 10-12 (1999), s. 526-543. [Google Scholar]
 257. Słowo Metropolity Gdańskiego do Wiernych przed Rokiem Jubileuszowym 2000, „Miesięcznik Archidiecezji Gdańskiej” R. 44 nr 4-6 (2000), s. 61-65. [Google Scholar]
 258. Słowo z cyklu „Głośne Myślenie” wygłoszone w Radiu Plus, „Miesięcznik Archidiecezji Gdańskiej” R. 44 nr 4-6 (2000), s. 155-172. [Google Scholar]
 259. Słowo z cyklu „Głośne myślenie” wygłoszone w radiu Plus, „Miesięcznik Archidiecezji Gdańskiej” R. 44 nr 7-9 (2000), s. 291-302. [Google Scholar]
 260. Słowo z cyklu „Głośne Myślenie” wygłoszone w Radio Plus, „Miesięcznik Archidiecezji Gdańskiej” R. 44 nr 10-12 (2000), s. 421-424. DOI: https://doi.org/10.1016/S0924-977X(00)80592-1 [Google Scholar]
 261. Słowo z cyklu „Głośne Myślenie” wygłoszone w Radiu Plus, „Miesięcznik Archidiecezji Gdańskiej” R. 45 nr 1-3 (2001), s. 40-53. [Google Scholar]
 262. Czy znasz i rozumiesz życie zakonne? Słowo Metropolity Gdańskiego na Światowy Dzień Życia Konsekrowanego, „Miesięcznik Archidiecezji Gdańskiej” R. 45 nr 4-6 (2001), s. 238-241. [Google Scholar]
 263. Słowo z cyklu „Głośne Myślenie” wygłoszone w Radiu Plus, „Miesięcznik Archidiecezji Gdańskiej” R. 45 nr 4-6 (2001), s. 264-270. [Google Scholar]
 264. Słowo z okazji tygodnia modlitw o powołania kapłańskie, „Miesięcznik Archidiecezji Gdańskiej” R. 45 nr 7-9 (2001), s. 356-360. [Google Scholar]
 265. Słowo z cyklu „Głośne myślenie” wygłoszone w Radiu Plus, „Miesięcznik Archidiecezji Gdańskiej” R. 45 nr 7-9 (2001), s. 373-376. [Google Scholar]
 266. Słowo na rozpoczęcie roku szkolnego 2001, „Miesięcznik Archidiecezji Gdańskiej” R. 45 nr 10-12 (2001), s. 502-506. [Google Scholar]
 267. Słowo z cyklu „Głośne Myślenie” wygłoszone w Radiu Plus, „Miesięcznik Archidiecezji Gdańskiej” R. 45 nr 10-12 (2001), s. 514-541. [Google Scholar]
 268. Słowo z cyklu „Głośne myślenie” wygłoszone w Radiu Plus, „Miesięcznik Archidiecezji Gdańskiej” R. 46 nr 1-4 (2001), s. 111-131. [Google Scholar]
 269. Słowo o wsparciu „Funduszu Obrony Życia”, „Miesięcznik Archidiecezji Gdańskiej” R. 46 nr 1-3 (2002), s. 109. [Google Scholar]
 270. Słowo na XXXIX Światowy Dzień Modlitw o Powołania, „Miesięcznik Archidiecezji Gdańskiej” R. 46 nr 7-9 (2002), s. 367-372. [Google Scholar]
 271. Słowo z cyklu „Głośne myślenie” wygłoszone w Radiu Plus, „Miesięcznik Archidiecezji Gdańskiej” R. 46 nr 7-9 (2002), s. 390-414. [Google Scholar]
 272. Słowo na X Światowy Dzień Chorego, „Miesięcznik Archidiecezji Gdańskiej” R. 46 nr 4-6 (2002), s. 236-240. [Google Scholar]
 273. Słowo z cyklu „Głośne myślenie” wygłoszone w Radiu Plus, „Miesięcznik Archidiecezji Gdańskiej” R. 46 nr 4-6 (2002), s. 260-277. [Google Scholar]

Downloads

Download data is not yet available.

Inne teksty tego samego autora