Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 137 Nr 2 (2022): Our Past

Artykuły

Economic foundations of the Pauline monastery in Wieluń from the end of the XIV to the beginning of the XIXth century

DOI: https://doi.org/10.52204/np.2022.137.2.93-112  [Google Scholar]
Opublikowane: 31.12.2022

Abstrakt

The subject of this text is the economy of the Pauline monastery in Wieluń. Using the example of this monastery, the author wants to present the principles of economic activity in the monastic estates belonging to the Polish Pauline monks. The following methods were used: descriptive, analytical and comparative.

Bibliografia

 1. Bielecka J., Kontrakty lwowskie w latach 1768-1775, „Roczniki Dziejów Społecznych i Gospodarczych”, No. 36, Poznań 1949. [Google Scholar]
 2. Czwojdrak B., Sperka J., Biskupi polscy wobec paulinów w Polsce średniowiecznej, „Studia Claromontana”, vol. 27, 2009, pp. 57-70. [Google Scholar]
 3. Katalog zabytków w Polsce, t. 10, Województwo warszawskie, eds. I. Galicka, H. Sygietyńska, z. 5, Powiat grójecki, by I. Galicka, H. Sygietyńska, Warszawa 1971. [Google Scholar]
 4. Kostrowicka I., Produkcja roślinna w Królestwie Polskim (1816-1864). Próba analizy ekonomicznej, p. 2, Warszawa 1961. [Google Scholar]
 5. Młyńska A., Instytucje kościelne w mieście, [in:] Wieluń. Monografia miasta, ed. A. Szymczak, vol. 1, Łódź-Wieluń 2011, pp. 203-226. [Google Scholar]
 6. Osiadacz A., Rodzina Boglewskich na tle epoki XIV-XVII wieku, „Studia Claromontana”, vol. 29, 2011, pp. 273-354. [Google Scholar]
 7. Rutkowski J., Historia gospodarcza Polski, vol. 1, Czasy przedrozbiorowe, Poznań 1947. Topolski J., Przełom gospodarczy w Polsce XVI wieku i jego następstwa, Poznań 2000. Jezierski A., Leszczyńska C., Historia gospodarcza Polski, Warszawa 2003. [Google Scholar]
 8. Słownik wiedzy o grójeckim, ed. Z. Szeląg, iss. 11, Grójec 2002. [Google Scholar]
 9. Sperka J., Władysław książę opolski, wieluński, kujawski, dobrzyński, Pan Rusi, palatyn Węgier i namiestnik Polski (1326/1330-8 lub 18 maja 1401), Kraków 2012. [Google Scholar]
 10. Szafraniec K. S., Fundacja paulinów na Skałce, „Studia Claromontana”, vol. 17, 1997, pp. 307-328. [Google Scholar]
 11. Szafraniec K., Konwent paulinów jasnogórskich 1382-1864, Rzym 1966. [Google Scholar]
 12. Szpak J., Działalność gospodarcza paulinów polskich, „Studia Claromontana”, vol. 27, 2009, pp. 235-274. [Google Scholar]
 13. Szpak J., Klasztor paulinów w Leśnej 1726-1864. Początki-struktura organizacyjna-życie codzienne-podstawy ekonomiczne, „Rocznik Bialskopodlaski”, vol. 24, 2016, 67-88. [Google Scholar]
 14. Szpak J., Dzieje klasztoru i parafii w Leśniowie, „Studia Claromontana”, vol. 22, 2004, pp. 405-636. [Google Scholar]
 15. Szpak J., Dzieje konwentu i parafii paulinów w Leśniowie-Żarkach 1706-1864, „Studia Claromontana”, vol. 20, 2020, pp. 487-598. [Google Scholar]
 16. Szpak J., Gospodarstwo folwarczne w klasztorze paulinów na Łąkach Panny Maryi pod Głogówkiem, [in:] Środkowa i wschodnia Europa w zwierciadle historii wielkiej oraz codziennej. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Sylwestrowi Fertaczowi, eds. M. Gruszczyk, J. Januszewska-Jurkiewicz, L. Krzyżanowski, M. Skrzypek, Bielsko-Biała 2021, 47-56. [Google Scholar]
 17. Szpak J., Polska prowincja paulinów od XVII wieku do 1864 roku. Dzieje gospodarcze: klasztor na Jasnej Górze w Częstochowie, Katowice 2020. [Google Scholar]
 18. Szpak J., Z dziejów klasztoru paulinów w Konopnicy (1630-1864). Wybrane zagadnienia, „Rocznik Wieluński” vol. 17 (2017), pp. 133-145. [Google Scholar]
 19. Szymański J., Nauki pomocnicze historii, Warszawa 2009, [Google Scholar]
 20. Wilk-Woś Z., Przyczynek do średniowiecznych dziejów konwentu św. Mikołaja za murami Wielunia, „Studia Claromontana” vol. 30, 2012, pp. 505-512. [Google Scholar]
 21. Wojciechowski L., Fundacja klasztoru jasnogórskiego, [in:] Częstochowa. Dzieje miasta i klasztoru jasnogórskiego. Okres staropolski, vol. 1, Częstochowa 2002, pp. 147-163 [Google Scholar]
 22. Wojciechowski L., Fundacja klasztoru paulinów w Wieruszowie, „Studia Claromontana”, vol. 24, 2006, pp. 431-448. [Google Scholar]
 23. Wojciechowski L., Najstarsze klasztory paulinów w Polsce. Fundacja– uposażenie–rozwój do około 1430 roku, „Studia Claromontana”, vol. 11, 1991, pp. 5-215. [Google Scholar]
 24. Wojciechowski L., Przekazy Długosza o pierwszej fundacji Jasnej Góry, „Studia Claromontana”, vol. 5, 1984, pp. 264-278. [Google Scholar]
 25. Zbudniewek J., Jasna Góra. Dzieje, [in:] Encyklopedia katolicka, vol. 7, eds. S. Wielgus. J. Duchniewski, M. Daniluk, S. Fity, J. Misiurek, M. Rusecki, A. Stępień, A. Weiss, Lublin 1997, pp. 1072-1075. [Google Scholar]
 26. Zbudniewek J., Katalog domów i rezydencji polskiej prowincji paulinów, „Nasza Przeszłość”, 31, 1969, pp. 181-228. [Google Scholar]
 27. Zbudniewek J., Paulini wczoraj i dzisiaj, „Studia Claromontana”, vol. 25, 2007, pp. 5-288. [Google Scholar]
 28. Zbudniewek J., Wkład paulinów starowiejskich w kulturę ziemi przemyskiej, „Studia Claromontana”, vol. 16, 1996, pp. 345-352. [Google Scholar]
 29. Zmuda R., Kasata klasztorów paulińskich na terenie Królestwa Polskiego w 1819 roku, „Studia Claromontana”, vol. 25, 2007, pp. 353-428. [Google Scholar]

Downloads

Download data is not yet available.