Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 137 Nr 2 (2022): Our Past

Artykuły

The Carmelites of the Ancient Observance and St. Szczepan Parish in Krakow in the 19th and early 20th century

DOI: https://doi.org/10.52204/np.2022.137.2.123-144  [Google Scholar]
Opublikowane: 31.12.2022

Abstrakt

Towards the end of the 18th century the authorities of the Austrian invaders of Poland made the decision to pull down the St Stephen Parish Church in Krakow and then to transfer the parish to the Church of the Carmelites of the Ancient Observance “na Piasku”. For over a hundred years two church communities coexisted under one roof and ran their own separate activities. At first the cooperation went well. With time, it became weaker and after several years, it turned into an open conflict. The issue involved church and lay institutions as well as the general public. Numerous attempts undertaken for years in order to resolve the dispute were not effective.

Bibliografia

 1. Bąk J., Kołłątaja reforma szkół nowodworskich, „Rocznik Krakowski”, vol. 48, 1977. [Google Scholar]
 2. Bruździński A., Kasaty klasztorów męskich w Krakowie na przełomie XVIII i XIX wieku [in:] Kasaty klasztorów na obszarze dawnej Rzeczypospolitej Obojga Narodów i na Śląsku na tle procesów sekularyzacyjnych w Europie, vol. 1, Wrocław 2014. [Google Scholar]
 3. Chojnacki S., Zarys dziejów kościoła i klasztoru OO. Karmelitów w Krakowie na Piasku ze szczególnym uwzględnieniem XIX i XX wieku, typescript in the collection of the Carmelites. [Google Scholar]
 4. Chotkowski W., Ks. Prymasa Poniatowskiego spustoszenia kościelne w Krakowie: przyczynek do dziejów Uniwersytetu, Kraków 1918. [Google Scholar]
 5. Dettloff A., Zespół osiemnastowiecznych ołtarzy bocznych w kościele karmelitów na Piasku w Krakowie – próba określenia stanu pierwotnego i kwestia autorstwa, „Rocznik Krakowski”, vol. 69, 2003. [Google Scholar]
 6. Estreicher K., Emanuela Murraya Opisanie Krakowa a literatura o Krakowie i plan Kołłątajowski, „Rocznik Krakowski”, vol. 48, 1977. [Google Scholar]
 7. Gach P., Kasaty zakonów na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej i Śląska 1773-1914, Lublin 1984. [Google Scholar]
 8. Glemma T., Antoni Gałecki (1811-1885) [in:] Polski Słownik Biograficzny, vol. 7, Kraków 1948-1958. [Google Scholar]
 9. Glemma T., Krakowski konsystorz biskupi za czasów Andrzeja Rawy Gawrońskiego, „Nasza Przeszłość”, vol. 4, 1948. [Google Scholar]
 10. Orman E., Karol Wincenty Skórkowski (1768-1851) [in:] Polski Słownik Biograficzny, vol. 38, Kraków 1997-1998. [Google Scholar]
 11. Panek B., Prowincjałowie karmelitów na ziemiach polskich (1397-1997), „Saeculum Christianum”, No. 4/2, 1997. [Google Scholar]
 12. Poplatek J., Andrzej Gawroński (1740-1813) [in:] Polski Słownik Biograficzny, vol. 7, Kraków 1948-1958. [Google Scholar]
 13. Prokop K., Poczet biskupów krakowskich, Kraków 1999. [Google Scholar]
 14. Rederowa D., Studia nad wewnętrznymi dziejami Krakowa porozbiorowego (1796- 1809), cz. 1. Zagadnienia urbanistyczne, „Rocznik Krakowski”, vol. 34, 1958. [Google Scholar]
 15. Rożek M., Nieistniejący kościół św. Szczepana w Krakowie, „Biuletyn Historii Sztuki”, R. 34, 1974. [Google Scholar]
 16. Szatanek Ł., Co pozostało z nowicjatu Karmelitów przy ulicy Garbarskiej w Krakowie, „Krzysztofory. Zeszyty Naukowe Muzeum Historycznego Miasta Krakowa”, vol. 36, 2018. [Google Scholar]
 17. Tomaszewski B., Dzieje klasztoru OO. Karmelitów na Piasku w Krakowie, Kraków 1970, typescript in the collection of the Carmelites.. [Google Scholar]
 18. Trajdos T., Fundacja klasztoru Karmelitów Trzewiczkowych na Piasku w Krakowie, „Nasza Przeszłość”, vol. 60, 1983. [Google Scholar]
 19. Wanat B., Zakon Karmelitów Bosych w Polsce. Klasztory Karmelitów i Karmelitanek Bosych 1605-1975, Kraków 1979. [Google Scholar]
 20. Włodarczyk W., Kościół Karmelitów na Piasku, „Rocznik Krakowski”, vol. 36, 1963. [Google Scholar]
 21. Wyrozumski J., Fundacja klasztoru OO. Karmelitów na Piasku, „Rocznik Krakowski”, vol. 77, 2011. [Google Scholar]
 22. Zabielska A., Architektura i sztuka zburzonego kościoła świętego Szczepana w Krakowie, Kraków 2011. [Google Scholar]

Downloads

Download data is not yet available.