Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 137 (2022): Nasza Przeszłość

Artykuły

Karmelici dawnej obserwy a parafia św. Szczepana w Krakowie w XIX i na początku XX w.

DOI: https://doi.org/10.52204/np.2022.137.123-144  [Google Scholar]
Opublikowane: 30.06.2022

Abstrakt

Pod koniec XVIII w. austriackie władze zaborcze podjęły decyzję o zburzeniu kościoła pw. św. Szczepana w Krakowie a następnie o przeniesieniu parafii do kościoła karmelitów dawnej obserwy „na Piasku”. Przez ponad sto lat pod jednym dachem egzystowały dwie wspólnoty kościelne prowadzące niezależną działalność. Początkowo współpraca układała się dobrze. Z czasem uległa osłabieniu, a z upływem lat przerodziła się w wyraźny konflikt. W sprawę były zaangażowane instytucje kościelne, świeckie oraz opinia publiczna. Liczne próby rozwiązania sporu podejmowane na przestrzeni lat nie przynosiły rezultatu.

Bibliografia

 1. Bąk J., Kołłątaja reforma szkół nowodworskich, „Rocznik Krakowski”, t. 48, 1977. [Google Scholar]
 2. Bruździński A., Kasaty klasztorów męskich w Krakowie na przełomie XVIII i XIX [w:] Kasaty klasztorów na obszarze dawnej Rzeczypospolitej Obojga Narodów i na Śląsku na tle procesów sekularyzacyjnych w Europie, t. 1, Wrocław 2014. [Google Scholar]
 3. Chojnacki S., Zarys dziejów kościoła i klasztoru OO. Karmelitów w Krakowie na Piasku ze szczególnym uwzględnieniem XIX i XX wieku, maszynopis w zbiorach karmelitów. [Google Scholar]
 4. Chotkowski W., Ks. Prymasa Poniatowskiego spustoszenia kościelne w Krakowie: przyczynek do dziejów Uniwersytetu, Kraków 1918. [Google Scholar]
 5. Dettloff A., Zespół osiemnastowiecznych ołtarzy bocznych w kościele karmelitów na Piasku w Krakowie – próba określenia stanu pierwotnego i kwestia autorstwa, „Rocznik Krakowski”, t. 69, Kraków 2003. [Google Scholar]
 6. Gach P., Kasaty zakonów na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej i Śląska 1773-1914, Lublin 1984. [Google Scholar]
 7. Glemma T., Antoni Gałecki (1811-1885) [w:] Polski Słownik Biograficzny, t. 7, Kraków 1948-1958. [Google Scholar]
 8. Glemma T., Krakowski konsystorz biskupi za czasów Andrzeja Rawy Gawrońskiego, „Nasza Przeszłość”, t. 4, 1948. [Google Scholar]
 9. Orman E., Karol Wincenty Skórkowski (1768-1851) [w:] Polski Słownik Biograficzny, t. 38, Kraków 1997-1998. [Google Scholar]
 10. Panek B., Prowincjałowie karmelitów na ziemiach polskich (1397-1997), „Saeculum Christianum”, nr 4/2, 1997. [Google Scholar]
 11. Poplatek J., Andrzej Gawroński (1740-1813) [w:] Polski Słownik Biograficzny, t. 7, Kraków 1948-1958. [Google Scholar]
 12. Prokop K., Poczet biskupów krakowskich, Kraków 1999. [Google Scholar]
 13. Rederowa D., Studia nad wewnętrznymi dziejami Krakowa porozbiorowego (1796-1809), cz. 1. Zagadnienia urbanistyczne, „Rocznik Krakowski”, t. 34, 1958. [Google Scholar]
 14. Rożek M., Nieistniejący kościół św. Szczepana w Krakowie, „Biuletyn Historii Sztuki”, R. 34, Warszawa 1974. [Google Scholar]
 15. Szatanek Ł., Co pozostało z nowicjatu Karmelitów przy ulicy Garbarskiej w Krakowie, „Krzysztofory. Zeszyty Naukowe Muzeum Historycznego Miasta Krakowa”, t. 36, Kraków 2018. [Google Scholar]
 16. Tomaszewski B., Dzieje klasztoru OO. Karmelitów na Piasku w Krakowie, Kraków 1970, maszynopis w zbiorach karmelitów. [Google Scholar]
 17. Zabielska A., Architektura i sztuka zburzonego kościoła świętego Szczepana w Krakowie, Kraków 2011. [Google Scholar]

Downloads

Download data is not yet available.