Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 139 (2023): Nasza Przeszłość

Recenzje

Rec.: Dorota Żywczak, Biskup krakowski Jan Grotowic (ok. 1280-1347), Wydawnictwo Księgarnia Akademicka, Kraków 2022

DOI: https://doi.org/10.52204/np.2023.139.363-370  [Google Scholar]
Opublikowane: 30.06.2023

Bibliografia

  1. Baran-Kozłowska W., Arcybiskup gnieźnieński Henryk Kietlicz (1199-1219). Działalność kościelna i polityczna, „Poznańskie Studia Historyczne” T. 11, 2005. [Google Scholar]
  2. Koczerska M., Zbigniew Oleśnicki i Kościół krakowski w czasach jego pontyfikatu (1423-1455), Warszawa 2004. [Google Scholar]
  3. Pietras T., Krwawy wilk z pastorałem-biskup krakowski Jan zwany Muskatą, Warszawa 2001. [Google Scholar]
  4. Szczur S., Dyplomaci Kazimierza Wielkiego w Awinionie, „Nasza Przeszłość”, 1986, T. 66. [Google Scholar]
  5. Szymaniak M., Biskup płocki Gedko (1206-1223). Działalność kościelno-polityczna na tle procesu emancypacji Kościoła polskiego spod władzy książęcej, Toruń 2007. [Google Scholar]
  6. Żywczak D., Biskup krakowski Jan Grotowic (ok. 1280-1347), Kraków 2022. [Google Scholar]

Downloads

Download data is not yet available.