Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 26 (1967): Nasza Przeszłość

Recenzje

"Eine Berichtigung einer Berichtigung". Antwort dem Institutfür ostdeutsche Kultur und Kirchengeschichte

 • Wincenty Urban
DOI: https://doi.org/10.52204/np.1967.26.221-242  [Google Scholar]
Opublikowane: 30.06.1967

Abstrakt

Tekst zawiera polemikę ze sprostowaniem zamieszczonym na łamach czasopisma "Archiv fur schlesische Kirchen geschichte"

Bibliografia

 1. S. Arnold, Geografia historyczna Polski, Warszawa 1951. [Google Scholar]
 2. Der grosse Brockhaus, Leipzig 1929, Bd. IV. [Google Scholar]
 3. J. A. Gierowski, Polskość Śląska w początkach XIX wieku w świetle nieznanej ankiety kościelnej z 1814 r., „Sobótka”, R. 3, 1948, nr II, s. 409-445. [Google Scholar]
 4. Z. Kaczmarczyk, Kolonizacja niemiecka na wschód od Odry, Poznań 1945. [Google Scholar]
 5. P. Kałwa, Stanowisko Kościoła polskiego wobec osadników niemieckich w średniowieczu, Lublin 1947. [Google Scholar]
 6. H. Kapiszewski, Droga św. Wojciecha z Saksonii do Polski wiodła przez Pannonię, „Nasza Przeszłość” 6 (1957). [Google Scholar]
 7. J. Karwasińska, Piśmiennictwo czasów Bolesława Chrobrego, wstęp i komentarze, tłum. K. Abgarowicz, Warszawa 1966. [Google Scholar]
 8. Kościół katolicki a polityka germanizacyjna na ziemiach polskich w XIX i XX wieku, „Kwartalnik Historyczny”, R. 73, 1966, s. 1025. [Google Scholar]
 9. A. Kraśnicki, Posty w dawnej Polsce, Lwów 1931. [Google Scholar]
 10. T. Lehr-Spławiński, Język polski, Warszawa 1947. [Google Scholar]
 11. K. Maleczyński, Najstarsza zachodnia granica Polski na podstawie źródeł X wieku, [w:] Początki Państwa Polskiego. Księga Tysiąclecia. Tom pierwszy. Organizacja polityczna, Poznań 1962. [Google Scholar]
 12. J. Natanson-Leski, Rozwój terytorialny Polski od czasów najdawniejszych do okresu przebudowy państwa w latach 1569-1572, Warszawa 1964. [Google Scholar]
 13. B. Olszewicz, Najstarsze opisy geograficzne Śląska, Katowice 1936. [Google Scholar]
 14. K. Piwarski, Historia Śląska w zarysie, Katowice-Wrocław 1947. [Google Scholar]
 15. S. Rospond, Dzieje polszczyzny śląskiej, Wrocław-Opole 1958. [Google Scholar]
 16. S. Skowrońska, Z szesnastowiecznych polemik o polskość, Śląska, „Sobótka”, R. 10, 1955, nr 3, s. 435. [Google Scholar]
 17. Z. Sułowski, Najstarsza zachodnia granica Polski, „Przegląd Zachodni”, R. 8, 1952, t. I, nr. 3-4, s. 409. [Google Scholar]
 18. S. Śreniowski, Historia ustroju Śląska, Katowice-Wrocław 1948. [Google Scholar]
 19. The Vinland Map and the Tartar Relation, red. R. A. Skelton, T. E. Marston, G. D. Painter with a Foreword by A. O. Vietor, New Haven-London 1965. [Google Scholar]
 20. E. Tomek, Kirchengeschichte Oesterreichs, cz. II, Innsbruck-Wien 1949. [Google Scholar]
 21. J. Umiński, Arcybiskup Pełka na tle swoich czasów (1232-1258), cz. II, Wrocław 1952. [Google Scholar]
 22. J. Umiński, Historia Kościoła, t. I, Opole 1959. [Google Scholar]
 23. Z. Wojciechowski, Polska-Niemcy, Poznań 1945. [Google Scholar]

Downloads

Download data is not yet available.

Inne teksty tego samego autora

1 2 3 > >> 

Podobne artykuły

1 2 > >> 

Możesz również Rozpocznij zaawansowane wyszukiwanie podobieństw dla tego artykułu.