Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 31 (1969): Nasza Przeszłość

Artykuły

Jasnogórski obraz " Translatio reliquiae " św. Pawła Pustelnika jako przekaz ikonograficzny do dziejów Zakonu Paulinów

 • Zofia Rozanow
 • Ewa Smulikowska
DOI: https://doi.org/10.52204/np.1969.31.159-179  [Google Scholar]
Opublikowane: 30.12.1969

Abstrakt

Jednym z głównych akcentów plastycznych ekspozycji dzieł sztuki w Arsenale jasnogórskim jest wielkie malowidło o historycznej treści, przypisywane od dawna Tomaszowi Dolabelli. Rozpoczęte w 1968 roku prace nad Katalogiem Zabytków Sztuki pozwoliły na szczegółowe zajęcie się tym obrazem oraz umożliwiły odnalezienie jeszcze innych dzieł związanych z kręgiem działalności tego artysty, wykonanych dla Jasnej Góry. Przedmiotem niniejszego artykułu jest analiza ikonograficzna obrazu "Translatio reliquiae" św. Pawła Pustelnika.

Bibliografia

 1. Acta Sincera Sancti Pauli Thebaei cognomento Prim i Erem itae graeco-latina cum variantibus lectionibus et nitis variorum, Neostadii Austriae 1760. [Google Scholar]
 2. Bollandus J., Acta Sanctorum. Januarii, t. 1, Antverpiae 1643. [Google Scholar]
 3. Dąbrowski J., Ostatnie lata Ludwika Wielkiego 1370- 1382, Kraków 1918. [Google Scholar]
 4. Dworzaczek W., Genealogia, Warszawa 1959. [Google Scholar]
 5. Eggerer A., Fragmen Panis... seu Annales Ordinis S. Pauli I Eremitae, Viennae 1665. [Google Scholar]
 6. Fuhrmann M., Decus Solitudinis sive vita et obitus gloriosissim i Patriarchae Divi Pauli Thaebaei Erem itorum Principis historicae et asceticae deducta, Viennae 1732. [Google Scholar]
 7. Grabowski A., Starożytności historyczne polskie, t. 1, Kraków 1840. [Google Scholar]
 8. Katalog Zabytków Sztuki w Polsce, t. 3 woj. kieleckie, z. 11, pow. sandomierski, Warszawa 1962. [Google Scholar]
 9. Kisban E., A magyar palosrend tórtenete 1225- 1711, t. 1, Budapest 1938. [Google Scholar]
 10. Kukulloi J, Chronicon de Ludovico Rege, Brassó 1906. [Google Scholar]
 11. Manteuffel T., Średniowiecze powszechne do schyłku XV w . Próba syntezy, Warszawa 1958. [Google Scholar]
 12. Maurolicus S., Historia Sagra in titolata Mare Oceano di tutte le Religiom, t. 1, Messina 1613. [Google Scholar]
 13. Migne P., Patrologia Latina, t. 23, Paris 1844. [Google Scholar]
 14. Pasternak F., Powstanie zakonu paulinów i jego najstarsze reguły, „Prawo Kanoniczne” R. 10, 1967, nr 1, s. 193-220. [Google Scholar]
 15. Pieradzka K., Fundacja klasztor jasnogórskiego w Częstochowie w r. 1382, Kraków 1939. [Google Scholar]
 16. Słownik biograficzny historii powszechnej do XVII stulecia, Warszawa 1968. [Google Scholar]
 17. Tomkiewicz W., Aktualizm i aktualizacja w malarstwie polskim XVII wieku, „Biuletyn Historii Sztuki”, R. 13, 1951, cz, 1, nr 1, s. 55-94; cz. 2, nr 2-3, s. 4-46. [Google Scholar]
 18. Tomkiewicz W., Obrazy Dolabelli w Kraśniku, „Biuletyn Historii Sztuki”, R. 23, 1961, nr 2, s. 136-148. [Google Scholar]
 19. Tomkowicz S., Bielany, Kraków 1904. [Google Scholar]
 20. Vanovitius J., Pauli Libellum, Romae 1669. [Google Scholar]

Downloads

Download data is not yet available.