Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 33 (1970): Nasza Przeszłość

Artykuły

O starym domu Czarnej Madonny. Do dziejów obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej

  • Franciszek Kotula
DOI: https://doi.org/10.52204/np.1970.33.125-141  [Google Scholar]
Opublikowane: 30.12.1970

Abstrakt

Przedmiotem artykułu są dwa powiązane ze sobą zagadnienia. Jednym z nich to dzieje obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej, drugim ścisły związek kulturowy, łączący południową Polskę z Morawami i ze Słowacją.

Bibliografia

  1. Bogdan W., Matka Boska łaskami słynąca w Hyżnem, Rzeszów 1929. [Google Scholar]
  2. Kamiński K. A., Kotula F., Statut dla wsi Świlczy i Woliczki z roku ok. 1628, Rzeszów 1948. [Google Scholar]
  3. Kotula F., Warownie chłopskie z XVII w. w Ziemi Przemyskiej i Sanockiej, Studia i materiały z dziejów wojskowości, t. VIII. [Google Scholar]
  4. Pachucki J., Matka Miłosierdzia..., Kraków 1927. [Google Scholar]
  5. Szafraniec S., Jasna Góra — Studium z dziejów kultu Matki Boskiej Częstochowskiej, „Sacrum Poloniae Millennium”, t. 4, Rzym 1957. [Google Scholar]

Downloads

Download data is not yet available.