Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 71 (1989): Nasza Przeszłość

Miscellanea

Nieznany dotąd rękopis muzyczny z XV-XVI wieku

  • Jerzy Rajman
DOI: https://doi.org/10.52204/np.1989.71.311-314  [Google Scholar]
Opublikowane: 30.06.1989

Abstrakt

Wśród woluminów biblioteki parafialnej w Działoszycach koło Pińczowa znajduje się zbiór kazań Piotra de Beze wydany w Ko­lonii w 1629 r. Okazało się, że oprawa starodruku kryje rękopis muzyczny. Po jej zdjęciu okazało się, że została ona sporządzona z pergaminu. Kształty i typowe cechy liter suge­rują, że mamy do czynienia z gotycką teksturą, a czas powstania tego rękopisu można orientacyjnie datować na XV—XVI wiek. Rękopis zachował się niestety w bardzo złym stanie. Większość wyrazów uległa zatarciu, zwłaszcza te fragmen­ty, które znalazły się na zgięciu oprawy. Zabytek działoszycki zawiera teksty i zapisy melodii jednej se­kwencji w całości oraz fragmenty dwóch innych. Rękopis z Działoszyc to niewielki fragment dawnego graduału. Jest to również świadectwo wyposażenia bibliotek parafialnych.

Bibliografia

  1. Kowalewicz H., Zasób, zasiąg terytorialny i chronologia polsko-łacińskiej liryki średniowiecznej, Poznań 1967. [Google Scholar]
  2. Morawski J., Polska liryka muzyczna w średniowieczu. Repertuar sekwencyjny cystersów (XIII— XVI w.), Warszawa 1963. [Google Scholar]
  3. Pascher J., Das Liturgische Jahr, München 1963. [Google Scholar]
  4. Walther H., Carmina Medii Aevi posterioris Latina t. 1 , Initia carminum ac versum medii aevi posterioris latinorum, Alphabetisches Verzeichnis der Versanfänge mittellateinischer Dichtungen, Ruprecht 1959. [Google Scholar]

Downloads

Download data is not yet available.