Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 13 (1961): Nasza Przeszłość

Artykuły

Ludwik Perzyna, lekarz, nauczyciel i wychowawca ludu 1742-1812

 • Alfons Schletz
DOI: https://doi.org/10.52204/np.1961.13.97-144  [Google Scholar]
Opublikowane: 30.06.1961

Abstrakt

x

Bibliografia

 1. Adamowicz A. F., Krótki rys początków i postępu anatomii w Polsce i Litwie, Wilno 1855. [Google Scholar]
 2. Bartoszewicz J., Kościoły warszawskie rzymsko-katolickie, Warszawa 1855. [Google Scholar]
 3. Bohomolec J., Diabeł w swojej postaci albo o upiorach, gusłach, wróżkach, losach, czarach, cz. 2, Warszawa 1777. [Google Scholar]
 4. Chodynicki I., Historia stołecznego królestw Galicji i Lodomerii miasta Lwowa od założenia jego aż do czasów teraźniejszych, Lwów 1829. [Google Scholar]
 5. Chotkowski W., Historia polityczna dawnych klasztorów panieńskich w Galicji, Kraków 1905. [Google Scholar]
 6. Gawarecki W. H., Pamiątki historyczne Łowicza, Warszawa 1844. [Google Scholar]
 7. Gąsiorowski L., Zbiór wiadomości do historii sztuki lekarskiej w Polsce, t. 2, Poznań 1853. [Google Scholar]
 8. Giedroyć F., Ekspertyza lekarska w dawnych sądach polskich, Warszawa 1896. [Google Scholar]
 9. Jobert A., La Commision d’Education Nationale en Pologne, Paris 1941. [Google Scholar]
 10. Jobert A., Magnats polonais et physiocrates français, Paris 1941. [Google Scholar]
 11. Giedroyć F., Źródła biograficzno-bibliograficzne do dziejów medycyny w dawnej Polsce, Warszawa 1911. [Google Scholar]
 12. Hugon E., Zasady filozofii, Poznań 1925. [Google Scholar]
 13. Humeński J., Święty Jan Boży, Kraków 1946. [Google Scholar]
 14. Karp J. M., O poddanych polskich, [b. m.] 1788. [Google Scholar]
 15. Klima T., Historia szpitala i klasztoru Bonifratrów w Zebrzydowicach, Wadowice 1911. [Google Scholar]
 16. Kojalowicz W., Miscellanea rerum ad statum ecclesiasticum in M. Lithuaniae Ducatu, Wilno 1650. [Google Scholar]
 17. Korytkowski J., Arcybiskupi gnieźnieńscy i prymasowie polscy, t. 2, Poznań 1899. [Google Scholar]
 18. Kośmiński S., Słownik lekarzów polskich, Warszawa 1883. [Google Scholar]
 19. Kozubski Z., Problem potomstwa, Warszawa 1930. [Google Scholar]
 20. Kurczewski J., Kościół zamkowy czyli katedra wileńska, cz. 2, Streszczenia aktów kapituły wileńskiej, Wilno 1916. [Google Scholar]
 21. Kwiatkowski W., Prymasowska kapituła i kolegiata w Łowiczu, Warszawa 1939. [Google Scholar]
 22. Łapiński T., Szpital Jana Bożego. 200-letni jubileusz (1728— 1928), Warszawa 1928. [Google Scholar]
 23. Rothe A., Opis szpitala Świętego Jana Bożego w Warszawie. Rys historyczno-statystyczny szpitali [...] w Królestwie Polskim, t. 1, Warszawa 1872. [Google Scholar]
 24. Rothe A., Rys dziejów psychiatrii w Polsce, Warszawa 1893. [Google Scholar]
 25. Rosiak S., Bonifratrzy w Wilnie, Wilno 1928. [Google Scholar]
 26. Sarna W., Episkopat przemyski obrządku łacińskiego, Przemyśl 1902. [Google Scholar]
 27. Sobel J., Geschichte und Festschrift [...] der Barmherzigen Brüder, Wien 1892. [Google Scholar]
 28. Sobel J., Zweites Jahrhundert des Conventes und Spitales der Barmherzigen Brüder in Teschen, Wien 1900. [Google Scholar]
 29. Stan Oświecenia w Polsce w ostatnich latach panowania Augusta III, opr. J. Hulewicz, Wrocław [1953]. [Google Scholar]
 30. Stecki J. T., Łuck starożytny i dzisiejszy, Łuck 1876. [Google Scholar]
 31. Wachholz L., Szpitale krakowskie, cz. 2, Kraków 1924. [Google Scholar]
 32. Wojciechowski B., Fragment z dziejów szkól kaliskich, Kraków 1895. [Google Scholar]
 33. Wojnicz A., Łuck na Wołyniu, Łuck 1922. [Google Scholar]
 34. Zembrzuski L., Rys dziejów chirurgii wojennej polskiej, Warszawa 1919. [Google Scholar]

Downloads

Download data is not yet available.

Inne teksty tego samego autora

1 2 3 4 5 > >>