Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 98 (2002): Nasza Przeszłość

Recenzje

Recenzja: Uczniowie - Sodalisi gimnazjum jezuitów w Brunsberdze (Braniewie) 1579-1623, opr. M. Inglot przy współpracy L. Grzebienia, Kraków 1998

  • Jacek Kowalkowski
DOI: https://doi.org/10.52204/np.2002.98.565-573  [Google Scholar]
Opublikowane: 30.12.2002

Bibliografia

  1. Achremczyk S., Uczniowie kolegium jezuickiego w Braniewie w latach 1694- -1776, „Komunikaty Mazursko-Warmińskie” 1982. [Google Scholar]
  2. Dygdała J., Nawra Kruszyńskich i Sczanieckich. Studium z dziejów szlachty i ziemiaństwa ziemi chełmińskiej, Toruń 1990. [Google Scholar]
  3. Kętrzyński W., O Jabłonowskich herbu Prus III, „Przewodnik Naukowy i Literacki” 4:1876 . [Google Scholar]
  4. Kościński K., Parafia kaszubska Konarzyny. Obrazek historyczny, Roczniki TNT 13: 1906. [Google Scholar]
  5. Kowalkowski J., Posag Anny Myślęckiej, żony Fabiana Kowalkowskiego, w świetle układu poślubnego z 1593 roku, „Genealogia. Studia i Materiały Historyczne” 3:1993. [Google Scholar]
  6. Leitgeber S., Smoguleccy herbu Grzymała. Dzieje rodziny od XVI do XVIII wieku, „Genealogia. Studia i Materiały Historyczne” 6:1995. [Google Scholar]
  7. Łada H., Historia rodu Schedlin-Czarlińskich, Inowrocław 1985. [Google Scholar]

Downloads

Download data is not yet available.