Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 26 Nr 2 (2018)

Teologia biblijna i biblistyka

Motyw radości w Ewangelii według św. Jana

DOI: https://doi.org/10.34839/wpt.2018.26.2.95-114  [Google Scholar]
Opublikowane: 29.05.2019

Abstrakt

Zagadnienie radości w życiu chrześcijan wydaje się istotnym elementem współczesnego nauczania Magisterium. Z drugiej strony, z perspektywy psychologicznej, wydaje się, że szczęście pozostaje dziś dobrem deficytowym. Warto zatem przyjrzeć się tematyce radości u źródeł – w Słowie Bożym. Stąd przedmiotem artykułu jest motyw radości w Ewangelii według św. Jana. Przeanalizowane zostały wszystkie perykopy w Ewangelii Janowej, w których występują terminy opisujące radość, tj. χαρά (χαίρω) i ἀγαλλιάω. W drugiej części artykułu przedstawiono wnioski: radość wynika z wiary w Jezusa, jest związana z pełnieniem Bożej woli i ma wymiar relacyjny. Ponadto radość, którą daje Jezus, jest trwała i pełna.

Bibliografia

 1. BAARDA T., Abraham has seen you? John 8,56-59 in a Letter of al-Hasan b. Ayyūb, „Novum Testamentum” 53 (2011), s. 390-402. [Google Scholar]
 2. BADDELEY J., Two Witnesses and a Discourse: The Gospel of John on Christian Joy, „The Reformed Theological Review” 64 (1), s. 35-47. [Google Scholar]
 3. BONDI R. A., John 8:39-47: Children of Abraham or of the devil, „Journal of Ecumenical Studies” 34 (1997) 4, s. 473-498. [Google Scholar]
 4. BRANT J. A., John, Paideia: Commentaries on the New Testament, Grand Rapids 2011. [Google Scholar]
 5. FÖRSTER H., Die johanneischen Zeichen und Joh 2:11 als möglicher hermeneutischer Schlüssel, „Novum Testamentum” 56 (2014), s. 1-23. [Google Scholar]
 6. GRYGLEWICZ F., Zagadkowy fragment Czwartej Ewangelii (J 4,31-38), „Ruch Biblijny i Liturgiczny” 34 (1981), s. 203-214. [Google Scholar]
 7. GRZYBEK S., Elementy konstytutywne biblijnej radości, „Ruch Biblijny i Liturgiczny” 32 (5) (1979), s. 250-260. [Google Scholar]
 8. KEENER C. S., The Gospel of John. A Commentary, 1, Peabody 2010. [Google Scholar]
 9. KEENER C. S., The Gospel of John. A Commentary, 2, Peabody 2010. [Google Scholar]
 10. KEENER C. S., „Ewangelia według św. Jana” [w:] Komentarz historyczno – kulturowy do Nowego Testamentu, red. C. S. Keener, red. wyd. polskiego K. Bardski, W. Chrostowski. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Vocatio 2000. [Google Scholar]
 11. KLEIN H., Der Paraklet als Subjekt Prophetischer Rede im Johannesevangelium, „Sacra Scripta” IX (2011) 2, s. 173-188. [Google Scholar]
 12. KLINKOWSKI J., Analiza dramatyczna Ewangelii św. Jana, Bibliotheca Biblica, Wrocław 2012. [Google Scholar]
 13. KYSAR R., Community and Gospel: Vectors in Fourth Gospel Criticism, „Interpretation: A Journal of Bible and Theology” 31 (1977) 4, s. 355-366. [Google Scholar]
 14. LANGKAMMER H., Komentarz do Ewangelii wg św. Łukasza i Ewangelii wg św. Jana, Komentarz Teologiczno-Pastoralny do Biblii Tysiąclecia, Poznań 2014. [Google Scholar]
 15. LEMPA H., „Kobiety w Ewangelii wg św. Jana”, [w:] Żyjemy dla Pana: księga pamiątkowa dedykowana S. Profesor Ewie Józefie Jezierskiej OSU w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, Wrocław 2005, s. 309-321. [Google Scholar]
 16. LOSKA T., Ewangelie z komentarzem duszpasterskim, Kraków 2009. [Google Scholar]
 17. MĘDALA S., Ewangelia według św. Jana, Nowy Komentarz Biblijny Tom IV, część I, Częstochowa 2010. [Google Scholar]
 18. MĘDALA S., Ewangelia według św. Jana, Nowy Komentarz Biblijny Tom IV, część II, Częstochowa 2010. [Google Scholar]
 19. MOLONEY F. J., The Gospel of John, Sacra Pagina, Collegeville 1998. [Google Scholar]
 20. NORTH W. E. S., „Lord, if you had been here…” (John 11.21): The Absence of Jesus and Strategies of Consolation in the Fourth Gospel, „Journal for the Study of the New Testament” 36 (2013) 1, s. 39-52. [Google Scholar]
 21. OKURE T., „Ewangelia według św. Jana”, [w:] Międzynarodowy komentarz do Pisma Świętego. Komentarz katolicki i ekumeniczny na XXI wiek, red. W. R. Farmer; S. McEvenue, A. J. Levoratti, D. L. Dungan, red. wyd. polskiego W. Chrostowski. Warszawa 2000. [Google Scholar]
 22. OSTROWSKI M., Kościół wspólnotą radości i niosącą radość, „Warszawskie Studia Pastoralne” 3 (2006), s. 197-208. [Google Scholar]
 23. PERKINS P., „Ewangelia według św. Jana” [w:] Katolicki Komentarz biblijny, red. R. E. Brown, J. A. Fitzmyer, R. E. Murphy, red. wyd. polskiego W. Chrostowski. Warszawa 2004. [Google Scholar]
 24. PIWOWAR A., Apozycja tytułów chrystologicznych i imienia „Jezus”, „Biblica et Patristica Thoruniensia” 8 (2015), s. 111-128. [Google Scholar]
 25. REINES C. W., Human Relationships in the Jewish Tradition, „Judaism” 26 (1977) 3, s. 358-366. [Google Scholar]
 26. ROSIK M., Judaizm u początków ery chrześcijańskiej, Bibliotheca Biblica, Wrocław 2008. [Google Scholar]
 27. SOKAL B. M., Uczniowie zmartwychwstałego Jezusa. Studium egzegetyczno – teologiczne J 20, 1-29, Studia Biblica Lublinensia XIV, Lublin 2016. [Google Scholar]
 28. TAIT M., The Voice of the Bridegroom, the Record of John? Some Thoughts on John 3:29, „Scripture Bulletin” 42 (2012) 2, s. 46-55. [Google Scholar]
 29. TIDBALL D., Completing the Circle. The Resurrection according to John, „Evangelical Review of Theology” 30 (2006) 2, s.169-183. [Google Scholar]
 30. URBANEK B., Rola głosu Jezusa w dziele Objawienia. Studium z teologii Ewangelii według św. Jana, Studia i Materiały Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Katowice 2009. [Google Scholar]
 31. ZIMMERMANN R., Figurenanalyse im Johannesevangelium, „Zeitschrift für die Neutestamentliche Wissenschaft und die Kunde der Älteren Kirche” 105 (2014) 1, s. 20-53. [Google Scholar]

Downloads

Download data is not yet available.