Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 25 Nr 2 (2017)

Historia Kościoła

Fundacja i funkcjonowanie wrocławskiego sierocińca Matki Boskiej Bolesnej do roku 1815

DOI: https://doi.org/10.34839/wpt.2017.25.2.165-186  [Google Scholar]
Opublikowane: 15.01.2019

Abstrakt

The orphanage was founded in 1698 by a group of nobles connected with the General Vicar in Wrocław. The institution was aimed to take care after boys from burgher families of protestant confession. The first superior, Friedrich Hemigsohn von Göe from Jesuit community built a proper house, which was placed in the Szewska Street (now the Uniwersytecki Square, 15). The orphanage was given a name and organised by Jesuit workers in the period 1706-1731, when the General Vicar signed on the charter document. In this period they accepted children under 15 of both sexes, boys took their basic education in burgher jobs and girls in home service. The superior was responsible for general state of the institution to the bishop. Besides, several officials used to serve in the ophanage. At the beginnig the institution could function due to private pays. The first important bequest was signed by the bishop Franz Ludwig before 1732 and then by the noble woman, Maria Anna von Wesch in 1754. Thanks to those pays the orphanage delivered a care on high level so that it developed into some kind of educational institution for catholic children from the Wrocław diocese.

Bibliografia

DOLA K., Opieka społeczna i zdrowotna w księstwie legnickim (1530-1740), [w:] Szkice Legnickie, red. T. GUMIŃSKI, t. 12, Wrocław 1984.

DOLA K., Opieka społeczna Kościoła, [w:] Historia Kościoła w Polsce, t.1, cz.2, red. B. KUMOR, Z. OBERTYŃSKI, Poznań-Warszawa 1974.

Dola K., Opieka społeczna w księstwie nyskim za czasów biskupa Franciszka Ludwika Neuburga (1683-1732) i jej reorganizacja w 1725 roku, „Studia Teologiczno-Historyczne Śląska Opolskiego” 9 (1981).

EBERS J.J.H., Das Armenwesen der Stadt Breslau (nach seiner früheren und gegenwärtigen Verfassung dargestellt), Breslau 1828.

HEYNE J., Das churfürstliche Orphanotrophium und Waisenhaus zur schmerzhaften Mutter Gottes. Stiftungen des Churfürsten und Pfalzgrafen bei Rhein und Neuburg Franz Ludwig, Fürstbischof von Breslau in den Jahren 1683 bis 1732. Eine Festschrift zun Andenken an das 150 jährige Bestehen dieser beiden Anstalten, Breslau 1870.

JUNGNITZ J., Die Breslauer Weihbischöfe, Breslau 1914.

KNIE J., Alphabetisch-statistisch topographische Uebersicht der Dörfer, Flecken, Städte und andern Orte der Königl. Preuss. Provinz Schlesien, Breslau 1845.

KOCH L., Jesuiten-Lexikon: Die Gesellschaft Jesu einst und jetzt, Paderborn 1934.

KULAK T., Historia Wrocławia, t. 2, Od twierdzy fryderycjańskiej do twierdzy hitlerowskiej, Wrocław 2001.

LEC Z., Jezuici we Wrocławiu (1581-1776), Wrocław 1995.

LEHMANN M., Preussen und katholische Kirche seit 1640 nach den Acten des Geheimen Staatsarchives, t. 5, Leipzig 1885.

MANDZIUK J., Kościół Katolicki na Śląsku pod panowaniem habsburskim, „Saeculum Christianum” 1 (1994), nr 1.

MARKGRAF H., Die Strassen Breslaus nach ihrer Geschichte und ihren Nahmen, Breslau 1896.

MAZEK G., Opieka nad sierotami jako instytucja społeczna w Toruniu w początkach XVII w., [w:] Charitas. Miłosierdzie i opieka społeczna w ideologii, normach postępowania i praktyce społeczności wyznaniowych w Rzeczypospolitej XVI-XVIII wieku, red. U. AUGUSTYNIAK, A. KARPIŃSKI, Warszawa 1999.

MENZEL K.A., Topographische Chronik von Breslau, t. 2, cz. 8, Breslau 1807.

NENCKE K. Ch, Breslau. Ein Wegweiser für Freunde und Einheimische, Breslau 1808.

OKÓLSKA H., Sierociniec pod Matką Boską Bolesną, [w:] Encyklopedia Wrocławia, red. J. HARASIMOWICZ, Wrocław 2006.

PATER J., Diecezja wrocławska w XVIII w., „Sobótka” 41 (1986), nr 4.

PATER J., Eliasz Daniel Sommerfeld sufragan wrocławski (1681-1742), [w:] Misericordia et veritas. Księga pamiątkowa ku czci księdza biskupa Wincentego Urbana, red. J. MANDZIUK, J. PATER, Wrocław 1986.

PATER J., Wrocławska Kapituła Katedralna w XVIII wieku, Wrocław 1998.

SCHINKE P., Die Jugendzeit des Fürstbischofs Kurfürst Franz Ludwig im Lichte des Neuburger Prinzenspiegels vom Jahre 1666, „Archiv für Schlesische Kirchengeschichte” 15 (1957).

SURDACKI M., Dzieci porzucone w społeczeństwach dawnej Europy i Polski, [w:] Od narodzin do wieku dojrzałego. Dzieci i młodzież w Polsce, cz. 1: Od średniowiecza do wieku XVIII, red. M. DĄBROWSKA, A KLONDER, Warszawa 2002.

URBAN W., Wykaz regestów dokumentów Archiwum Archidiecezjalnego we Wrocławiu, Warszawa 1970.

ŻOŁĄDŹ-STRZELCZYK D., Dzieciństwo w mieście na ziemiach polskich w XVI-XVIII wieku – możliwości źródłowe i perspektywy badawcze, „Biuletyn Historii Wychowania” 27 (2011).

Downloads

Download data is not yet available.